Инфантилен хемангиом и вродена хидронефроза при 5-месечно кърмаче. Клиничен случай

Може да проявите интерес и към: