Завърши ремонта на интензивното отделение на СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“

Може да проявите интерес и към: