Д-р Елена Стоева: „Следдипломното обучение трябва да стане задължително“