Атипичен рентгенов образ при микоплазмена пневмония: клиничен случай

Може да проявите интерес и към: