Нов психометричен тест ще помага в диагностиката на нарушения от аутистичния спектър, хиперактивност и дефицит на внимание

Може да проявите интерес и към: