Чл. кор. проф. Николай Цанков:„Кожните болести се считат за периферна специалност“

Може да проявите интерес и към: