Приложение на функционалната геномика в педиатрията за профилактика на затлъстяване и социално-значими заболявания

Може да проявите интерес и към: