Автор: Практическа Педиатрия

дете, кърпички, дерматит, алергии

Антибактериалните кърпички могат да предизвикат дерматит у децата

Според статия на известната австралийска дерматоложка д-р Розмари Никсън, публикувана наскоро в The Sydney Morning Herald, антибактериалните кърпички могат да предизвикат сериозни проблеми с чувствителната детска кожа…

Лечение на митохондриалните болести, брой 4/2013

Митохондриалните болести са наследствени заболявания, резултат от мутации в митохондриалния и нуклеарния геном. Митохондриалният геном представлява двойноверижна, кръгла молекула с локализирани 37 гени, като митохондриалната ДНК мутира 10 пъти по-често от нуклеарната…

Особености на емоционално-социалната сфера в ранно детство, брой 9/2013

В психологията на развитието установяването на устойчива емоционална връзка между кърмачето и възрастен (най-често майката) или няколко възрастни от близкото обкръжение на детето се обозначава (от средата на 60-те години на миналия век) с...

Доц. Тотко Татьозов: “Добрият лекар трябва да притежава компетентност и човечност”

Доц. Тотко Мисробов Татьозов завършва Медицинска академия, специалност “Медицинска психология и педагогическа рехабилитация”. През 1967–1972 г. придобива специалност “Психология” в СУ “Св. Климент Охридски” – София. Работи като редовен аспирант и защитава докторантура през...

Менструални смущения – диагностика и лечение при момичета с метаболитен синдром

По време на пубертетно-юношеската възраст протичат основни промени в биологичните, психологичните и психосоциалните параметри на девойката. Ключов момент са появата и установяването на менструалната функция. Процесът на установяването й често е постепенен и включва различни видове нерегулярности…

Заместително лечение с полови хормони при момичета със синдром на Turner

През 1938 г. американският лекар Henry Turner описва детайлно този синдром при 7 пациентки със сексуален инфантилизъм. Немският педиатър Ulrich дава описание на характерната лицева дисморфия през 1930 г., поради което в западната литература този синдром е известен като Ulrich-Turner синдром…

Диагностика на интерсексуалните състояния в периода на новороденото

Нарушенията на половото развитие (DisordersofSexDevelopment, DSD) се дефинират като вродени състояния с атипичен хромозомен, гонаден или анатомичен пол [4]. Терминът DSD беше въведен преди няколко години и замени названия като интерсексуалитет, хермафродитизъм и др…

Диагностика на първичната аменорея

Аменорея е липсата на менструално кървене. Това е нормално явление при препубертетни, бременни и постменопаузални жени. Първична аменорея е липсата на менархе до 16-год. възраст при наличие на нормален растеж и вторични полови белези…

Дефекти в сексуалната диференциация, брой 8/2013

Термините сексуална детерминация и сексуална диференциация се използват за описание на два различни процеса. Сексуалната детерминация се отнася за събитията, които настъпват от момента на концепцията, в който се детерминира хромозомният пол, до момента на пълното структурно оформяне…