Автор: Практическа Педиатрия

Доц. Нарцис Нисим Калева – Ходжева: “Качественото здравеопазване нито е безплатно, нито е евтино”

Доц. Нарцис Нисим Калева – Ходжева, к.м.н., завършва ВМИ „И. П. Павлов” – Пловдив като първенец на випуска (1980). Придобива специалност по детски болести през 1986 г., специалност по детска ендокринология и болести на...

Алергичен проктоколит при кърмени деца, брой 7/2013

Алергичният колит е най-честата причина за кървене от долния отдел на храносмилателния тракт при кърмачета. Въпреки това клиничната картина и лабораторните изследвания често са неспецифични. Нерядко има затруднения при преодоляване на това състояние поради…

Силанизация – профилактика на кариеса в детска възраст

Постоянните зъби още с поникването си са предразположени към възникване на кариес поради по-малкото си съдържание на минерални вещества. Силанизирането е безболезнена процедура, която се прилага като профилактична мярка…

Д-р Виктория Атанасова: “Българските лекари страдат от един основен недостатък – липса на самочувствие”

Д-р Виктория Атанасова завършва медицина в Ленинградския педиатричен медицински институт (сега Санкт-Петербургска педиатрична медицинска академия) – Русия през 1990 г. Започва работа като участъков педиатър в поликлиника в гр. Д. Дъбник. През 1997 г....

Сравняване на новородени близнаци, брой 10/2013

Първата успешна ин витро фертилизация (IVF) е на Steptoe и Edwards през 1978 г. До момента са родени над 2 млн. IVF бебета. Все още недостатъчно са изследвани неонаталните проблеми, развитието и здравното състояние на родените от IVF бременностите деца…

Практически подход при деца с вродени аномалии на отделителната система, брой 11/2013

Вродените аномалии на отделителната система (ВАОС) са около 1/3 от пренатално доказаните вродени аномалии. Те са най-често срещаните урологични и нефрологични заболявания в детската възраст. Установяват се при 3-6% на 1000 живородени деца и са отговорни за 34-59% от хроничните бъбречни заболявания…

Проф. Петко Минчев: “Интересът и мотивацията към педиатрията значително намаляват”

  Професор Петко Минчев завършва Медицински университет в София. Трудовата се кариера започва като участъков лекар в село Червен – Русенска област. През 1972 г. след успешно защитен конкурс е избран за асистент в...

Увреждания на ръката в детска възраст, брой 5/2013

Преценката и лечението на травматичните увреждания при децата имат много аспекти. Детският опорно-двигателен апарат не е просто умален модел на възрастен, тъй като растящата кост е уникална. В зависимост от възрастта на детето може да са налице различни увреждания, различаващи се от тези при възрастните…

Д-р Елена Матева: “Медицината е високотехнологична наука и всеки пропуск води до непростимо изоставане”

  Д-р Елена Матева завършва ВМИ – София през 1989 г. Специализира двукратно във Франция – Institut de la Main, Париж, при проф. Тубиан и проф. Жилбер. Д-р Матева е научен сътрудник I степен към...

Аутизъм и хранене, брой 2/2013

Aутизмът е заболяване от групата на генерализираните разстройства на развитието, което се проявява през първите 3 години от живота. Това е психично нарушение, засягащо мозъка, а оттам и поведението на индивида. Характеризира се с качествено нарушение в развитието на речта/езика…