Автор: Практическа Педиатрия

Синдром на Даун. Препоръки за проследяване на детето от 1 до 6 години

Доказано е, че при адекватна терапевтична намеса децата със синдром на Даун са способни на всяка възраст да подобрят навиците, знанията и уменията си. Първите пет години обаче са особено важни за разкриването на техния потенциал и трябва да бъдат приложени всички необходими терапии и видове рехабилитация, за да могат на по-късна възраст да надграждат заложените възможности.

Хомеопатичната аптечка: медикаменти при кинетоза

Подходящите хомеопатични медикаменти, които могат да помогнат за преодоляване на гаденето и повръщането по време на път, се определят в зависимост от специфичните характеристики на проблема. Вижте кои са най-често използваните медикаменти при това състояние.

Остър скротум в детската възраст

Всяко болезнено неясно състояние на скротума изисква незабавното му диагностициране. Прецизната анамнеза, клиничният преглед и използването на ултразвук с доплер са в основата на бързото и точно поставяне на диагноза. Лечението зависи от диагнозата – хирургично в спешен порядък или консервативно…

Крипторхизъм (Недесцендиране на тестисите)

Криптохизмът е най-често срещаното вродено състояние на мъжката полова система. Честотата варира и зависи от гестационната възраст, като засяга 1.0-4.6% от новородените в термин и 1.1-45% от недоносените момчета…

Диагностика и лечение на пациенти с хипоспадия

Хипоспадията е заболяване, което заема голям дял от вродените заболявания на отделителната система. Пациентите с установена хипоспадия често имат и съпътстващи заболявания. Това изисква провеждането на пълноценна диагностика и предприемането на подходящ избор на оперативна техника…

Неврогенни разстройства на уринирането при деца

При децата с НПМ важни фактори за достигане на оптимално качество на живот са запазването на бъбречната функция, постигането на ранна социално приемлива континентност и независимост на детето по отношение поддържане на мехурната и чревната функции…

Нощното напикаване – често срещан проблем в детската възраст, брой 7/2019

Нощното напикаване представлява както медицински, така и значим социален проблем. В основата на правилното поведение и лечение стои точно поставената диагноза, а това може да стане посредством добре снетата анамнеза, назначаване на необходимите лабораторни и образни изследвания, а при нужда и на използването на допълнителни специализирани уродинамични методи (урофлоуметрия и  цистотонометрия)… 

Д-р Стоян Пеев: „Честотата на бъбречно-каменната болест се увеличава“

Д-р Стоян Пеев завършва Медицинския университет в София през 2000 г. От 2001 г. започва да работи като лекар-ординатор в Центъра за спешна медицинска помощ – София, а от следващата година започва специализация в секцията по Спешна и детска урология в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”…