Автор: Практическа Педиатрия

7-ми април Международен ден на ЗДРАВЕТО

7-ми април Международен ден на ЗДРАВЕТО

От 1964 година до сега 7-ми април е денят, в който благодарим на всички, които са избрали да се грижат за човешкото здраве, за нашето здраве. Тази година повече от всякога признаваме силата на...

Светлана Димитрова

Спешно трябва да наваксаме 10 години забавени реформи

Спешно трябва да наваксаме 10 години забавени реформи в здравния сектор, включително за младите лекари, за които до сега не беше улеснен достъпът и увеличен броят на специализантите. Това заяви адв. Свилена Димитрова, председател на Управителния съвет на Българска болнична асоциация, по време на 9-ти Национален Фарма форум NextGen Health – новата реалност, организиран от списание “Мениджър”. По думите й пандемията показа, че секторът е устоял, но е необходимо да използваме ефективно поуките, за да имаме ясен план в случай на следваща здравна криза.

Проф. д-р Радка Аргирова, дмн

Проф. Радка Аргирова е сред най-изтъкнатите български учени в областта на вирусологията. Мнозина свързват името ѝ с внасянето на вируса на СПИН у нас за целите на медицинските изследвания. През 1969 г. проф. Аргирова завършва медицина в Медицинския университет в София. През 1973 г. защитава дисертация на тема „Ретровируси – миши левкозни вируси“ в Института по вирусология „Ивановски“ – Москва и придобива степен „кандидат на медицинските науки“. Като стипендиянт на фондация „Хумболт“ – Германия, специализира в Института по туморна биология (Фрайбург, Германия) и в Северозападния университет (Чикаго, САЩ). От 1985 г. е ст.н.с. ІІ ст. по вирусология към Българската академия на науките в Института по обща и сравнителна патология (ИОСП). След като внася у нас вируса на СПИН, организира и завежда първата в България Централна лаборатория по СПИН. През 1994 г. защитава докторска дисертация на тема „НIV” в Националния център по заразни и паразитни болести в София, а от 1997 г. е професор по вирусология. От 1993 до 1995 г. е председател на Програмния съвет по СПИН към Медицинската академия в София.

Ремоделаж при епифизарна увреда на дисталния радиус: клиничен случай. Природата срещу терапевтичната грешка

Представяме клиничен случай на 12-годишен пациент с епифизарна увреда на долния край на лъчевата кост. След добра първична репозиция и неспазване на терапевтичния протокол, при сваляне на имобилизацията е налице лошо зарастване на фрактурата със съществена деформация. С оглед рисковете от реманипулация и оставащия костен растеж се взе решение за проследяване на пациента.