Автор: Практическа Педиатрия

Синдром на Даун. Препоръки за проследяване на бебето през първата година

Като медицинска общност наша задача е да осигурим добър старт на всяко едно бебе със синдром на Даун, като окажем подкрепа на семейството още от момента на съобщаването на диагнозата и като избягваме опцията за изоставяне и настаняване в институционална среда. След първоначалната медицинска интервенция при раждането, качествената и своевременна медицинска грижа, включваща екипен и мултидисциплинарен подход, е ключова за децата със синдром на Даун…

Практическа педиатрия, брой 5/2019

Брой 5/2019 Тема на броя: Медицинското право и неговото значение в практиката на педиатъра Гост редактор: Адвокат Мария Шаркова Изтеглете броя ОТ ТУК ТЕМА НА БРОЯ Гражданска отговорност на медицинските специалисти. Основни понятия и...

Хомеопатичната аптечка: медикаменти при варицела

Когато варицелата протича неусложнено, основният проблем, който измъчва детето и неговите родители, е непрестанният сърбеж. Хомеопатията може да съдейства значително за облекчаване на състоянието и за скъсяване на еволюцията на заболяването…

Подходи за осигуряване на достъп до лекарствена терапия при невъзможност или изчерпване на възможностите за приложение на разрешени за употреба лекарствени продукти

Интерес за настоящата статия представляват всички възможности, които законодателят е предоставил на пациента за достъп до неразрешени за употреба лекарствени продукти…

Достъп до трансгранично здравно обслужване на лица под 18 години. Експерименталният метод за лечение и проблемът с финансирането му

Детското здраве и достъпът до лечение в чужбина са две много чувствителни теми, които намират своята пресечна точка в настоящия анализ. Повечето модерни общества приемат, че децата попадат сред уязвимите групи от населението, следователно се нуждаят от специална закрила на различни нива. До този момент правната уредба, касаеща лечението в чужбина на деца, беше хаотична, а режимите, регламентиращи реда за достъп до такова лечение, са определяха от родителите като „бавни“, „бюрократични“ и затрудняващи упражняването на тези права на децата от името на техните законни представители…

Усложнения при изразяване на информирано съгласие при лечението на деца

В настоящото изложение се разглеждат най-често срещаните проблеми при изразяване на информирано съгласие във връзка с лечението на деца, като се предлагат и възможни решения за преодоляването им…

Гражданска отговорност на медицинските специалисти. Основни понятия и резултати от проучване, брой 5/2019

Въпросът за отговорността на медицинските специалисти [1] придоби актуалност през последните години под понятието „лекарска грешка“. В контекста на множеството проблеми в системата на здравеопазването, този термин се употребява във връзка с всяко нежелано събитие, настъпило при лечението на пациент, без да се вниква в неговото съдържание и смисъл. Това създава огромно напрежение сред пациентите и медицинските специалисти, провокира взаимни съмнения, обвинения, агресия и недоверие…

Адв. Мария Шаркова: “Всяко трето дело се завежда заради неадекватна комуникация между медицинските специалисти и пациентите”

Адвокат Мария Шаркова е управляващ съдружник в Адвокатско дружество „Шаркова и партньори“, предоставящо правни услуги в областта на здравеопазването и медицинското право. Специализирала е в областта на медицинското право, общественото здраве и здравните политики в САЩ по програма „Хюбърт Хъмфри“ на Фулбрайт и Държавния департамент на САЩ, както и в няколко европейски държави, сред които Австрия, Испания, Франция…

Отпускат 3 млн. лв. за детско здравеопазване

3 млн. лв. допълнително ще бъдат отпуснати за детско здравеопазване. Това стана ясно след срещата на премиера Бойко Борисов и министъра на здравеопазването Кирил Ананиев с представители СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“, както и с лекари и ръководители на структурни педиатрични звена в други болници.

Декларация на Управителния съвет на БПА в подкрепа на колегите от СБАЛДБ „Проф. д-р Митев“ ЕАД, София

Публикуваме пълния текст на Декларацията на Управителния съвет на БПА в подкрепа на колегите от СБАЛДБ „Проф. д-р Митев“ ЕАД, София: Управителният съвет на Българската педиатрична асоциация (БПА), в който има представители на всички...