Автор: Практическа Педиатрия

Разноликата раздяла: как децата преживяват смъртта

В практиката ми на терапевт срещата със смъртта е тази рана, която всеки път имам илюзията, че ще излекувам по-успешно, защото вече съм събрала инвентара от лечебни средства и житейски уроци, които ме правят знаеща. Но раздялата с близки хора, макар да изглежда поведенчески типизирана, е разнолика. Особено при децата.

Д-р Елена Николова: „Крайно време е „пътечната медицина” да спре!“

През 2018 г. д-р Николова завършва Медицински университет – София и става магистър по медицина. От февруари 2019 г. работи като лекар-ординатор в Клиниката по неонатология на СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев”, а от месец май същата година – като лекар, специализант по педиатрия. От декември 2019 г. е докторант към МУ – София, Катедра по педиатрия.

Клинични проблеми и прогноза при кърмачета и деца с атрезия на хранопровода

Независимо от значително подобрената преживяемост на децата с атрезия на хранопровода и трахеоезофагеална фистула, при тях се наблюдава значима заболеваемост, особено в ранната детска възраст. Това налага осъществяване на комплексно наблюдение от мултидисциплинарен екип, своевременни диагностични и терапевтични действия с оглед на подобряване на качеството  на живота и оптимизиране на късната прогноза.

Анестезия в детската гастроентерология. Тандемът анестезиолог – детски гастроентеролог

В днешното време на тясна специализация в различните области на медицината е необходимо да се работи в екип. Целта на статията е да утвърди тандема детски гастроентеролг – анестезиолог и да представи гледната точка на анестезиолога.

Случай на 14-годишно момче с болест на Крон

Целта на статията е да насочи вниманието на педиатрите и общопрактикуващите лекари към особеностите на тази група заболявания. Рецидивиращите коремни болки и загубата на тегло налагат уточняване, включително и мислене за ВЧЗ. Ранното разпознаване на ЕИП, като част от клиничния спектър на ВЧЗ, допринася за скъсяване на диагностичния процес, съответно за навременно лечение и намаляване на усложненията. Диагнозата БК невинаги е еднозначна, изисква както потвърдителни изследвания, така и отхвърляне на определени заболявания. За тази цел е необходим екипен подход.

Възпалителни чревни заболявания с много ранно начало

Възпалителните чревни заболявания са имуномедиирани заболявания с хронично рецидивиращ ход и инвалидизиращ характер, които се развиват при генетично предразположени индивиди в отговор на определени провокиращи фактори от околната среда. Приблизително 20 25% от случаите се изявяват в детството, а 15% от всички педиатрични случаи се диагностицират в ранна и много ранна детска възраст.

Почина д-р Адил Кадъм…

С огромно прискърбие ви съобщаваме, че след кратко боледуване почина д-р Адил Кадъм. Д-р Кадъм бе педиатър и специалист по клинична генетика, непримирим радетел за изграждането на Национална детска болница и за подобряване на...

Становище на Българската педиатрична асоциация по проекта за „Национална здравна стратегия 2021 – 2030“

Уважаеми госпожи и господа, От името на УС на БПА и много от водещите специалисти по педиатрия в страната Ви благодарим за усилието да подготвите проект на всеобхватен документ, който да стане основа за...

Лекари поставиха мегапротеза и спасиха живота на 13-годишно дете

Лекари спасиха живота на 13-годишно момиче чрез уникална операция. За първи път в България екип от специалисти премахна цяла бедрена кост, обхваната от тумор, и постави модулна протеза. Операцията е извършена в болницата по...