Автор: Практическа Педиатрия

Локално лечение на хемангиоми в кърмаческа и детска възраст с тимолол малеат

Хемангиомите са най-често срещаните доброкачествени тумори при деца на възраст до 1 година, като засягат приблизително 4-5 до 10% от родените в нормална гестационна възраст и до 30% от недоносените кърмачета [1, 2, 3]. Характеризират се с три добре отграничени фази на развитие с различни клинични характеристики: бърза пролиферативна фаза, фаза на стабилно състояние и бавна спонтанна регресия. Хемангиомите обикновено се появяват в първите дни или седмици след раждането и до 9-тата година, като при около 90% от пациентите претърпяват обратно развитие.

Диагностично и терапевтично поведение при първи непровокиран епилептичен пристъп в детска възраст

Системно антиепилептично лечение се започва по правило, когато се постави диагноза епилепсия. По определение това е при наблюдавани два непровокирани епилептични пристъпа, случващи се в период по-голям от 24 часа или при един ЕП, но при наличие на висок риск за рецидив, или при диагностициран епилептичен синдром. Висок риск има, когато пристъпът е фокален, продължителен, налична е епилептиформена пароксизмална активност в ЕЕГ и/или са установени структурни мозъчни промени.

Синдром на Драве – клиника и лечение

Не при всяко дете с първи фебрилен или непровокиран епилептичен пристъп в кърмаческа възраст трябва да се мисли за синдром на Dravet. Но в случаите на втори пристъп за кратък период от време трябва да се обърне внимание на някои детайли – семиологията на пристъпите, тяхната продължителност, наличието на латерализация, провокация от температура или други фактори, ефект от приложение на Диазепам, използван за прекъсване на пристъпа.

Клинико-електрофизиологични характеристики на епилептичните прояви при деца с метаболитни заболявания

Разпознаването и диагностицирането на метаболитно заболяване при пациенти с епилепсия е от съществено значение, тъй като в някои случаи съществува специфично лечение, което подобрява клиничните прояви. Точната диагноза е важна и по отношение на избора на антиепилептичен медикамент: известно е, че лекарства като Валпроат могат да влошат пристъпите при деца с митохондрилани заболявания, GLUT-1 дефицит и други.

Коронавирус 2 (SARS-CoV-2) и eпилепсия, брой 9/2021

Трябва да имаме предвид, че пандемията на COVID-19 оказва и ще продължи да има значително влияние върху начина на предоставяне на грижи за епилепсия. Различни фактори около епилепсията могат да бъдат повлияни от COVID-19 и поради това грижите за пациенти с епилепсия в ерата на COVID-19 трябва да вземат предвид тези фактори.

Проф. Иван Литвиненко: „Добрият лекар е отдаден на професията си!“

Проф. Иван Литвиненко завършва медицина през 1984 г. в МУ – София. Започва работа като ординатор в Санаториума за деца с ДЦП – Момин проход, но скоро след това става участъков педиатър в гр. Костенец. През 1986 г. постъпва като асистент по педиатрия в тогавашния Научен институт по педиатрия, сега СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“ – София.

Clinical utility of next-generation sequencing (NGS) technology in paediatric diseases:  a Romanian experience

Currently, the concern is to convert pathological genetic data into a diagnostic analysis that can adjust and finalize clinical decisions and patient management. We must also remember the decisive role in development of new and personalized therapies. Based on genetic data on the etiology of the disease, the patient can be properly informed of management such as hematopoietic stem cell transplantation, immunomodulation or gene therapy.

Косвени ефекти на Ковид-19 пандемията върху децата

Косвените ефекти на пандемията от Ковид-19 върху децата и детските колективи тепърва предстои да видим в по-голям бъдещ обем. От нас като общество и като педиатри зависи да поставим границата между загриженост и предпазливост с оглед на разпространението на инфекцията и необходимия „жив“ контакт на децата с техни връстници.