Автор: Практическа Педиатрия

Практическа педиатрия, брой 7/2021

Тема на броя: Значението на генетиката и епигенетиката в съвременната биомедицина и педиатрична практика Гост редактор: Доц. Милена Георгиева Изтеглете броя PP-7-full Разгледайте броя ТУК _______________________________________________ СЪДЪРЖАНИЕ ТЕМА НА БРОЯ Значение на генетиката и епигенетиката...

Най-честите летни проблеми. Как да помогнем с хомеопатия

Гадене и повръщане при пътуване, чревни инфекции, ухапвания от насекоми, травми, слънчеви изгаряния – това е най-честата патология през летните месеци. Представяме ви няколко доказали действието си в практиката хомеопатични медикаменти, които можете да препоръчате на вашите пациенти в случай на нужда или за лятната им аптечка.

Високопланинско климатолечение при деца с атопичен дерматит

Високопланинската климатотерапия е едно от големите достижения на Българската дерматологична школа, донесло заслужен авторитет и признание в света. След известно прекъсване от 2010 г. колективът на Кожна клиника при Токуда болница възстанови тази традиционна високопланинска терапия в местността Белмекен. Получените много добри резултати ни дават основание да очакваме нов тласък в това традиционно за българската дермато-венерология направление.

Основни насоки в диагностиката и лечението на детските хемангиоми

Успешното лечение на хемангиомите при деца и кърмачета включва три компонента: ранна диагностика, ранно насочване към лекар-експерт и бързо стартиране на подходяща терапия.

Синдром на Netherton при 6-годишно момче

Синдромът на Netherton е рядко заболяване, което често създава сериозни усложнения в неонаталната възраст. То може да завърши с летален изход в първите дни от живота на новороденото, дължащ се на дехидратация, хипотермия, загуба на тегло, респираторни инфекции и сепсис. Заболяването се среща при 1:200 000 новородени и засяга предоминантно женския пол. Клиничните прояви на синдрома варират от съвсем лека клинична изява, протичаща с картината на ichthyosis linearis circumflexa, до ексфолиативна еритродермия.

Биологична терапия при псориазис в детска възраст

Все повече изследвания се фокусират върху лечението на псориазис в детска възраст. Въпреки че някои пациенти с умерено до тежко заболяване се повлияват добре с локална терапия и фототерапия, има случаи, при които се налага по-ефективно лечение. В тези сценарии дерматолозите традиционно разчитаха на конвенционални системни агенти като метотрексат, циклоспорин и ацитретин. С доказването на дългосрочната ефикасност и безопасност на биологичните средства е постигнат значителен напредък в лечението на детския псориазис.   

Alopecia areata при деца

К. Праматаров, дм Медицински факултет, СУ „Св. Кл. Охридски”   IN MEMORIAM: Това е последната статия, написана от доц. Кирил Димов Праматаров (5 май 1942-14 април 2021). Напусна ни големият дерматолог, лекарят интелектуалец, етичният...

Koжни болести в детската възраст, брой 6/2021

Кожните заболявания в детска възраст се срещат еднакво както през периода на първото детство, така и у по-големите деца и у възрастните, но в зависимост от анатомо-физиологичните особености, имуно-биологичните качества и по-различния патофизиологичен механизъм, присъщи на тази възраст, тези заболявания показват особености в своята морфология, локализация и клиничен вървеж.

Чл. кор. проф. Николай Цанков:„Кожните болести се считат за периферна специалност“

Чл. кор. проф. Николай Цанков завършва медицина през 1970 г. в МУ – София с отличен успех. През 1976 г. придобива специалност по дерматология и венерология. През 1979 г. защитава кандидатска дисертация, а през 1996 г. – докторска, като от същата година е и професор. В периода 1996-2008 г. е ръководител на Катедра по дерматология и венерология към МУ – София, а между 1999 и 2008 г. е декан на Медицинския факултет към същия университет. През 2008 г. става чл. кореспондент на БАН. В продължение на дълги години е председател на Българското дерматологично дружество (1991-2014 г.).