Автор: Практическа Педиатрия

Пандемията COVID-19 форсира прекомерната употреба на антибиотици

Стартира Световната седмица за осведомеността за антимикробната резистентност (18 – 24 ноември)   700 000 души умират всяка година в света заради антимикробна резистентност (АМР) обяви представителят на СЗО в България д-р Скендер Сила на...

Д-р Грета Михнева: „Далеч сме от здравеопазването, което заслужават нашите деца“

Д-р Грета Михнева завършва Медицински университет – София през 2013 г. От 2013 г. до 2019 г. работи като общопрактикуващ лекар в АИППМП „Д-р Нели Михнева“. От 2019 г. започва работа в Клиниката по нефрология и хемодиализа към СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев”, София, където в момента специализира Детска нефрология. През 2020 д-р Михнева придобива специалност по детски болести…

Бащата – отчужден, отчуждаващ. В центъра на родителските конфликти – практика, анализ, предизвикателства

Родителстването не е състезание между жените и мъжете. То трябва да бъде насочено към грижата, и то най-добрата, която може да се осигури на детето. Чрез представяне на негативните последици от родителски конфликти и показване на истинските измерения на случващото се е добре да разчупим съществуващите социални стереотипи, каращи ни да диференцираме родителите на полов принцип…

Бащината тревожност и депресия след раждането на детето. Възможностите на хомеопатията.

Много се говори за тревожно-депресивните състояния на майката след раждането, но бащата в този момент често остава в сянка. Новите и по-големи отговорности, недоспиването, изместеният фокус на съпругата и множество други фактори натоварват психиката на мъжа. В същото време от него се очаква да остане „остров на стабилност“ в семейството. В подобна ситуация приложението на добре подбрани хомеопатични медикаменти може да помогне на бащата да възвърне хармоничното си емоционално състояние…

Бащинство на тийнейджъри в България: изводи от две качествени изследвания

Изследванията показват, че децата, отглеждани с активното участие на бащите си, се радват на по-добро езиково и когнитивно развитие, по-високи образователни постижения, по-малко поведенчески проблеми, по-висока социална компетентност, по-успешна социална адаптация и по-позитивни отношения с връстници и възрастни в бъдещe…

Бащата: функцията на Бащата, името на Бащата

Каква е „версията“ на съвременния баща? Как се осъществява бащината функция и лимитирането на желанието на майката? Ще успеят ли новите форми на семейство да предадат „това, което конституира субекта, а именно „желанието, което не е анонимно“? Психоанализата търси отговор на тези въпроси, поставени от времето, в което живеем не изобщо, а във всеки конкретен случай, който клиниката ни предлага.

Бащата като модел за подражание за храненето и физическата активност на детето

Въпреки малкия брой проучвания, засягащи специално влиянието на бащата като модел на подражание за здравословно хранене и физическа активност на детето,  данните до момента убедително показват, че влиянието му върху детските навици е съизмеримо с това на майката…