Автор: Практическа Педиатрия

Хранителна терапия при деца със Синдром на Даун. Ранна интервенция: 3 месеца – 1 година

Всяко хранене на бебето със Синдром на Даун (СД) е нещо повече от хранене, а именно – упражнение за заздравяване на устните и езика, за стимулиране на долната челюст, за подобряване на мускулната сила…

Съвременни диагностични аспекти при вродени аномалии на отделителната система

Диагностичните усилия при пациенти с ВАОС, в допълнение към стандартните изобразяващи и биохимични методи, трябва да са насочени към: Първо, щателно търсене за специфични екстраренални симптоми/синдроми. Второ, внимателно и пълно снета фамилна анамнеза. И трето – генетично консултиране…

Лекционен курс “Проследяване на НПР на рискови новородени”

На 21.11.2019 от 12:00 до 19:00 ч. в 9-та аудитория на Аудиторния комплекс на Медицински университет – Пловдив (бул. “В. Априлов” 15а) ще се проведе лекционен курс “Проследяване НПР на рискови новородени”. Лектор е...

Позиция на БПА относно решението на Административният съд в Сливен за ваксините

ПОЗИЦИЯ на Българска педиатрична асоциация, Асоциация Родители и Българска асоциация по семейно планиране Във връзка с новата вълна антиваксинални публикации, породени от решението на Сливенския административен съд по казус с ограничаване на достъпа на...

Проведе се дискусия относно изграждането на Национална детска болница

Изграждането на Национална детска болница според сегашния проект на Министерството на здравеопазването, който предвижда реконструкция на корпуса в двора на Александровска болница, ще бъде незаконно, скъпо и най-важното – няма да отговаря на съвременните...

Нoвите промени в Наредба 15 за имунизациите

На 4 октомври в Държавен вестник бяха обнародвани новите промени в Наредба 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България, които ще влязат в сила от 2020. Запознайте се с тях: задължителни имунизации:...

Ауксология: измерване и оценка на растежа и развитието в детска възраст, брой 10/2019

В статията се обсъждат стандартизираните техники на антропометрия, оценката на растежа съобразно популационните норми, среднородителския ръст, скоростта на растеж и пубертетното развитие.

Лечение на нисък ръст с рекомбинантен човешки растежен хормон (rhGH) при момичета със синдром на Turner

През новото столетие се правят проучвания за приложението на депо препарати на rhGH, които да се поставят 1 път седмично. По малкия брой убождания се възприема добре от децата. Тези проучвания обаче все още продължават. Надяваме се в близките няколко години да бъде създаден такъв препарат за децата.