Категория: Актуално

Започва обучението на първите в страната парамедици

Официално започна обучението за придобиване на квалификация за парамедици. Курсът е част от програмата “Активни млади хора до 29-годишна възраст” на МТСП, по която МЗ е кандидатствало специално за обучение на парамедици.

Центърът за контрол и превенция на заболяванията потвърди, че вирусът Зика е причина за микроцефалия

Експертите от Центъра за контрол и превенция на заболяванията потвърдиха със сигурност причинява микроцефалгия на бебета, родени от заразени майки. До този извод учените стигнаха след редица систематични изследвания.

БПА предложи конкретни мерки за подобряване на имунопрофилактиката в страната

БПА предлагат създаване на Национална програма за оптимизиране на ваксинопрофилактиката в страната, която да обхване всички проблеми – снабдяване, изпълнение на имунизационния календар (от задължителни и препоръчителни ваксини), създаване на електронен регистър, подобряване на начина на подаване, събиране и анализ на нежеланите реакции…

Ранното детско развитие – реалност и перспективи

По време на форума бе обявено стартирането на платформата „Първите седем години“, която цели чрез съвместните усилия на БЧК, БПА, Столична община, Национална мрежа за децата, Държавна агенция за закрила на детето и КиндиРу да се създаде единна политика за ранно детско развитие…

УМБАЛ “АЛЕКСАНДРОВСКА” обявява конкурс за специализанти

Във връзка с приема на нови специализанти по реда на Наредба №l/22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и съгласно чл. 17, ал.1 от същата наредба, УМБАЛ “Александровска” ЕАД обявява следните свободни длъжности за “лекар-специализант”