Категория: Гост редактор

Доц. Мария Спасова: “В нашата професия най-важни са характерът и добрата академична подготовка”

Доц. Мария Спасова завършва Медицински университет – Пловдив през 1991 г. Трудовата си кариера започва през 1992 г. като ординатор към Клиниката по педиатрия и генетични болести, УМБАЛ „Свети Георги” в Пловдив, в която...

Доц. Лъчезар Маринов: “Добра медицина се прави с достатъчно средства”

Доц. Лъчезар Радославов Маринов, дм, завършва медицина във ВМИ – Варна през 1980 г. Започва работа по разпределение като ординатор в Детско отделение на Окръжна болница – Силистра. През 1982 г. след успешно издържан...

Доц. Евгения Бързашка: “Здравето не е всичко, но без него всичко друго е нищо”

Доц. Евгения Бързашка–Христова, дм, е родена в Петрич. Живее, учи и работи в Плевен. Завършва Медицинска академия – София и започва работа като участъков педиатър в Славяново, област Плевен. През 1984 г. придобива специалност...

Доц. Димитричка Близнакова: “Проявата на доброта е щастие!”

Доц. Димитричка Близнакова, дм – специалист по педиатрия и детска нефрология, завършва медицина през 1978 г. във Варненския медицински институт. През 1991 г. защитава дисертация на тема „Ултразвуково изследване на отделителната система в норма...

Доц. Миглена Георгиева: “Държавата трябва да задържи младите лекари”

Доц. Миглена Димитрова Георгиева е специалист по педиатрия и детска гастроентерология. Родена е на 14.03.1961 г. във Варна. През 1986 г. завършва медицина с отличие в Ленинградския педиатрически институт. През 1996 г. защитава дисертация в областта на...

Д-р Ружа Панчева: “Внимателното отношение към пациентите е от изключителна важност”

Д-р Ружа Панчева-Димитрова завършва през 1995 г. МУ – Варна като бакалавър по клетъчна биология, а през 1997 г. – като магистър лекар. През 2003 г. придобива специалност по педиатрия. Защитава дисертация на тема...

Доц. Радка Тинчева: “Здравето на една нация зависи от здравето на нейните деца!”

Доц. Радка Тинчева завършва Медицинския институт в София, специалност медицина, през 1973 г. От 1976 до 1979 г. е редовен аспирант в Института по генетика при Ернст Моритц Арндт Университет в Грайфсвалд, Германия. Защитава...

Доц. Виолета Йотова: “Всеки човек трябва да остави нещо след себе си – познание, последователи, развитие”

Доц. Йотова завършва Висш медицински институт-Варна през 1988 г. като отличник на випуска. Специалности: детски болести (1996), детска ендокринология и обмяна на веществата (1999), здравен мениджмънт (2004). Специализира дългосрочно в Ротердам, Холандия (1993) и...

Доц. Тотко Татьозов: “Добрият лекар трябва да притежава компетентност и човечност”

Доц. Тотко Мисробов Татьозов завършва Медицинска академия, специалност “Медицинска психология и педагогическа рехабилитация”. През 1967–1972 г. придобива специалност “Психология” в СУ “Св. Климент Охридски” – София. Работи като редовен аспирант и защитава докторантура през...

Доц. Нарцис Нисим Калева – Ходжева: “Качественото здравеопазване нито е безплатно, нито е евтино”

Доц. Нарцис Нисим Калева – Ходжева, к.м.н., завършва ВМИ „И. П. Павлов” – Пловдив като първенец на випуска (1980). Придобива специалност по детски болести през 1986 г., специалност по детска ендокринология и болести на...