Категория: Гост редактор

Проф. Ваня Недкова: “Реформа в болничната система няма!”

Проф. Ваня Недкова завършва Медицински университет – Варна през 1976 г. Преминава последователно през научните степени асистент (1978-1982), старши асистент (1982-1990) в Катедрата по детски болести – Плевен. През 1982 г. придобива специалност по...

Проф. Пламен Димитров: “Добрият лекар притежава висок професионализъм…”

Проф. Пламен Димитров, дм, завършва висше образование по медицина през 1988 г. През 2001 г. придобива магистърска степен по епидемиология в Мичиганския щатски университет, САЩ, а през 2011 г. завършва магистратура по обществено здраве...

Проф. Александър Куртев: “В България имаме добре обучени специалисти”

Проф. Александър Куртев, дмн, завършва ВМИ-София през 1968 г. като първенец на випуска. Професионален стаж: стажант-асистент (1969-1971); асистент (1971); старши  асистент (1976); главен асистент (1984); доцент (2003), професор (2005). От 1979 работи в Клиниката...

Проф. Тоньо Шмилев: “Работният ми ден минава все по-бързо”

Проф. Шмилев завършва медицина в Пловдив. Работи в Катедрата по педиатрия и медицинска генетика на МУ-Пловдив от 1975 г. Понастоящем е началник на Интензивно отделение към Клиниката по педиатрия, УМБАЛ „Свети Георги”-Пловдив. Има специалности...

Проф. Огнян Бранков: “Детският хирург трябва да има душата на дете”

Проф. Огнян Георгиев Бранков завършва Немска езикова гимназия в София (1965) и специалността медицина в МФ – София през 1972 г. Постъпва на работа в Секцията по детска хирургия на болницата „Н. И. Пирогов”...

Доц. Мария Спасова: “В нашата професия най-важни са характерът и добрата академична подготовка”

Доц. Мария Спасова завършва Медицински университет – Пловдив през 1991 г. Трудовата си кариера започва през 1992 г. като ординатор към Клиниката по педиатрия и генетични болести, УМБАЛ „Свети Георги” в Пловдив, в която...

Доц. Лъчезар Маринов: “Добра медицина се прави с достатъчно средства”

Доц. Лъчезар Радославов Маринов, дм, завършва медицина във ВМИ – Варна през 1980 г. Започва работа по разпределение като ординатор в Детско отделение на Окръжна болница – Силистра. През 1982 г. след успешно издържан...

Доц. Евгения Бързашка: “Здравето не е всичко, но без него всичко друго е нищо”

Доц. Евгения Бързашка–Христова, дм, е родена в Петрич. Живее, учи и работи в Плевен. Завършва Медицинска академия – София и започва работа като участъков педиатър в Славяново, област Плевен. През 1984 г. придобива специалност...

Доц. Димитричка Близнакова: “Проявата на доброта е щастие!”

Доц. Димитричка Близнакова, дм – специалист по педиатрия и детска нефрология, завършва медицина през 1978 г. във Варненския медицински институт. През 1991 г. защитава дисертация на тема „Ултразвуково изследване на отделителната система в норма...

Доц. Миглена Георгиева: “Държавата трябва да задържи младите лекари”

Доц. Миглена Димитрова Георгиева е специалист по педиатрия и детска гастроентерология. Родена е на 14.03.1961 г. във Варна. През 1986 г. завършва медицина с отличие в Ленинградския педиатрически институт. През 1996 г. защитава дисертация в областта на...