Категория: Разговор с…

Чл. кор. проф. Николай Цанков:„Кожните болести се считат за периферна специалност“

Чл. кор. проф. Николай Цанков завършва медицина през 1970 г. в МУ – София с отличен успех. През 1976 г. придобива специалност по дерматология и венерология. През 1979 г. защитава кандидатска дисертация, а през 1996 г. – докторска, като от същата година е и професор. В периода 1996-2008 г. е ръководител на Катедра по дерматология и венерология към МУ – София, а между 1999 и 2008 г. е декан на Медицинския факултет към същия университет. През 2008 г. става чл. кореспондент на БАН. В продължение на дълги години е председател на Българското дерматологично дружество (1991-2014 г.).

Д-р Христиaна Бацелова: „Има нужда от организирани ваксинационни центрове с различни специалисти“

Д-р Христиана Бацелова завършва медицина в МУ – Пловдив през 2007 г. През юли месец 2008 г. става асистент в Катедрата по епидемиология и медицина на бедствените ситуации към Медицински университет – Пловдив. През 2013 г. придобива специалност по епидемиология на инфекциозните болести.

Доц. д-р Миглена Георгиева: „Децата даряват светлина и озаряват пътя на лекаря“

Доц. д-р Миглена Георгиева, дм, завършва медицина през 1986 г. в Ленинградския педиатрически медицински институт с пълно отличие. През 1996 г. защитава дисертация в областта на детската гастроентерология. През 1992 г. придобива специалност по детски болести. През 2005 г. – специалност по детска гастроентерология. През 2010 г. се хабилитира към Катедрата по педиатрия и медицинска генетика – МУ Варна. През 2018 г. придобива специалност по хранене и диететика. От 2014 г. досега е началник на Втора детска клиника към УМБАЛ „Св. Марина”, Варна…

Доц. Елена Георгиева: „Правилната диагноза и търсенето на успешен лечебен подход са същността на нашата професия“

Доц. Елена Георгиева завършва медицина през 1982 г. във ВМИ „Ив. П. Павлов” – Пловдив. Придобива специалности по детски болести (1990 г.) и по детска пулмология и фтизиатрия (2017 г.), специализира хомеопатия и здравен мениджмънт, посещава курсове за продължителна квалификация по имунология, автоимунни заболявания, ехография, лабораторна и функционална диагностика в медицината и др.

Доц. Емилия Пантелеева: „На първо място трябва да стои профилактиката“

Доц. Емилия Пантелеева завършва медицина във ВМИ-София през 1984 г. От 1992 г. до 2015 г. професионалната й кариера се изгражда в Клиниката по детска гастроентерология, Катедра по педиатрия, ВМИ-София и СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“…

Проф. Теодора Димитрова: „Забелязват се нови тенденции и промени в модела и ролите в съвременното семейство“

Проф. д-р Теодора Димитрова, д.м., завършва медицина в МУ – Варна през 1998 г. и здравен мениджмънт през 2016 г. От 2004 г. е асистент в катедра „Хигиена“ на МУ – Варна. Има придобити специалности по трудова медицина (2006) и по хигиена на детско-юношеската възраст (2019)…

Проф. д-р Пенка Стефанова: „Детските хирурзи сме щастливи хора!“

Проф. д-р Пенка Стефанова завършва медицина в Медицинския университет в Пловдив през 1983 г. Специалност по обща хирургия добива през 1989 г., а две години по-късно и по детска хирургия. Доктор по медицина става през 1996 г., през 2009 г. става доцент, а през 2014 г. – професор.

Доц. Рада Маркова: “Детските болести през 21. век”

Пред вас е един специален брой, посветен на детските болести през 21. век. Безспорно, за всички, които се занимават с педиатрия, е ясно, че голяма част от детската патология се промени, както и че се появиха редица нови заболявания и състояния при децата.

Доц. Йорданка Узунова: „Нашите деца заслужават най-доброто“

Доц. Йорданка Узунова завършва медицина в Медицинска академия – София, има и специалност по детски болести. От 2004 г. е в екипа, осъществил всички чернодробни трансплантации на деца у нас под ръководството на проф. Л. Спасов в МБАЛ „Лозенец“…

Дoц. Дарина Найденовa: „Случаите на анорексия нервоза, на орторексия и бигорексия рязко се увеличават в последните години“

Дoц. Дарина Найденовa завършва Медицински университет – Варна през 2000 г. Има придобита специалност  „Хранене и диететика”. От 2002 г. работи в МУ – Варна и обучава студенти и стажант-лекари в областта на здравословното и лечебно хранене. През 2015 г. защитава дисертация на тема „Хранително поведение, антропометрични показатели, физическа активност и физическа дееспособност на младежи и девойки с нормално, поднормено и наднормено тегло”…