Категория: Разговор с…

Проф. д-р Пенка Стефанова: „Детските хирурзи сме щастливи хора!“

Проф. д-р Пенка Стефанова завършва медицина в Медицинския университет в Пловдив през 1983 г. Специалност по обща хирургия добива през 1989 г., а две години по-късно и по детска хирургия. Доктор по медицина става през 1996 г., през 2009 г. става доцент, а през 2014 г. – професор.

Доц. Рада Маркова: “Детските болести през 21. век”

Пред вас е един специален брой, посветен на детските болести през 21. век. Безспорно, за всички, които се занимават с педиатрия, е ясно, че голяма част от детската патология се промени, както и че се появиха редица нови заболявания и състояния при децата.

Доц. Йорданка Узунова: „Нашите деца заслужават най-доброто“

Доц. Йорданка Узунова завършва медицина в Медицинска академия – София, има и специалност по детски болести. От 2004 г. е в екипа, осъществил всички чернодробни трансплантации на деца у нас под ръководството на проф. Л. Спасов в МБАЛ „Лозенец“…

Дoц. Дарина Найденовa: „Случаите на анорексия нервоза, на орторексия и бигорексия рязко се увеличават в последните години“

Дoц. Дарина Найденовa завършва Медицински университет – Варна през 2000 г. Има придобита специалност  „Хранене и диететика”. От 2002 г. работи в МУ – Варна и обучава студенти и стажант-лекари в областта на здравословното и лечебно хранене. През 2015 г. защитава дисертация на тема „Хранително поведение, антропометрични показатели, физическа активност и физическа дееспособност на младежи и девойки с нормално, поднормено и наднормено тегло”…

Д-р Калин Лисички: „Детското здравеопазване не се нуждае от промени, а от коренно нова система“

Д-р Калин Лисички завършва висшето си образование по медицина в Медицинския факултет на МА – София през 1984 г. Същата година започва работа като участъков педиатър в Дупница. От 1987 г. в продължение на 20 години е асистент, старши асистент и главен асистент в Клиниката по ревматични и колагенови заболявания към Катедрата по педиатрия на МУ – София…

Георги Апостолов: „Трябва да се търси баланс в онлайн и офлайн дейностите на детето“

От 2000 г. Георги Апостолов постъпва на работа в неправителствената Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, където работи по различни проекти. От 2005 г. досега е ръководител на българския Център за безопасен интернет, който се координира от тази фондация.

Дoц. Лалка Рангелова: „При седемгодишните деца се наблюдава скок в наднорменото тегло“

Научните интереси на доц. Лалка Рангелова са в областта на хранителната епидемиология и хранителната политика – здравословно хранене на кърмачета, деца и възрастни, препоръки, наредби, сборници с рецепти и ръководства…

Весела Банова: „За да лекуваш тялото на детето, трябва да познаваш самото дете и връзката, която то има с тялото си“

Весела Банова е един от вдъхновителите и учредителите на сдружение „Дете и пространство“. Съставител и редактор е на поредица от сборници, между които „Да растеш без родители“, „Да растеш със или въпреки своите родители“, „Посрещането на детето, законите на гостоприемството“…

Доц. Мария Гайдарова: „Най-важни са не условията, в които работим, а човешкият ресурс“

оц. Мария Гайдарова завършва медицина в МУ – София през 1998 г. След дипломирането си започва работа в неотложното звено към XXV поликлиника, а по-късно работи като педиатър в Банка за майчина кърма, София. От 2002 г. е назначена за асистент към Отделението по диализа към Клиниката по детска нефрология и диализа в СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“ и Катедрата по педиатрия на МФ, МУ – София…