Категория: Специалисти

Д-р Ива Костова: „Повсеместното назначение на антибиотици крие повече рискове, отколкото ползи“

Борбата с антибиотичната резистентност тепърва ще продължава и ще бъде трудна. За да е ефективна, е нужна колективна осъзната отговорност и сътрудничество между лекари, фармацевти, медицински специалисти и не на последно място – пациенти. Това е глобален проблем и изисква глобални мерки.

Д-р Женя Стефанова: „В педиатрията трябва непрекъснато да надскачаш себе си!“

Д-р Женя Стефанова завършва Медицински университет – София през 2018 г. По време на следването си работи като медицинска сестра към Детско отделение на УМБАЛ „Софиямед“. От завършването си до момента специализира педиатрия и работи като лекар-специализант по педиатрия към Детско отделение на МБАЛ „Здравето“…

Как се отрази временното спиране на имунизациите заради Covid-19 върху Националната имунизационна програма? Разговаряме с доц. Любомир Киров

“Когато времето на преустановяване на ваксинопрофилактиката е кратко – една или две седмици, отлагането е по-лесно преодолимо, но три месеца е много дълъг период и проблемите със забавянето на изпълнението на имунизационния календар в срок са неизбежни”…

Мястото на хомеопатията в есенно-зимната патология в детска възраст

Хомеопатията предлага индивидуален подход с акцент върху профилактиката чрез определяне на медикамент за хроничния реактивен тип на пациентите, според начина по който боледуват и конкретните симптоми, които проявяват…

Заклещена ингвинална херния при деца

В не малко случаи клиницистът има затруднение в отдиференцирането на заклещена ингвинална херния от други нокси, имащи сходна клинична картина. Ето защо своевременната консултация с детски хирург, точната диагностика и адекватното лечение са от изключителна важност с цел да се предотвратят множество усложнения…

Диагностично-лечебен подход при деца с илеоколична инвагинация

Илеоколичната инвагинация се наблюдава най-често при деца между 1 и 2 години, но се среща и при деца над 3-годишна възраст, където се наблюдават органични причини за инвагинацията, в това число и тумори. В последните години абдоминалната ехография става основен метод за поставяне на диагнозата…

Усложнения на острия апендицит в детска възраст

В статията са разгледани педиатричните заболявания, протичащи като „клинична маска” на остър аппендицит, както и двете най-сериозни усложнения на недиагностицирания остър апендицит – перитонит и периапендикуларен абсцес.

Остър корем в детскатa възраст – съвременни аспекти в диференциалната диагнозата на острия апендицит и мезентериалния лимфаденит

Обект на проучването, цитирано в статията, са 122 деца, разпределени в две групи от 3 до 18 години, лекувани в Детска хирургия на УМБАЛ – Стара Загора за периода 2019-2020 г…

Особености на острия апендицит в ранната детска възраст (0 – 3 години), брой 9/2020

Острият апендицит в ранната детска възраст е рядка патология, изискваща добро познаване на проблема. Трудната диагностика, нетипичното протичане, специфичните особености, затрудненото оперативно лечение и възможните усложнения изискват сериозни познания и опит в детската хирургия…

Имунизации при деца с ревматични заболявания

Поради автомунната патогенеза и провежданата терапия с имуносупресивни медикаменти децата с ревматични заболявания (РЗ) са с увеличен риск от инфекции, по-висока заболяемост и смъртност. Ефективната, но и безопасна ваксинация е от ключово значение за намаляване на ваксинопредотвратимите инфекции при тях.