Категория: Специалисти

Аденоидни вегетации и хомеопатия

От гледна точка на хомеопатията, всяко хронично състояние, каквото са и аденоидните вегетации, изисква и т.нар. „терапия на терен“. Тя цели модулиране на реактивността на детския организъм и намаляване на честотата на острите епизоди. Изготвя се от квалифициран лекар-хомеопат…

За по-здрава Европа! Защита на европейските граждани от ваксинопредотвратими заболявания

Лидерите на ЕС имат важна роля – да надграждат постигнатото през периода  2017-2019 г. по отношение на ваксините и да подкрепят изпълнението на целите, определени в Препоръката на Съвета на държавите-членки на ЕС. Ваксинацията остава крайъгълен камък на успешната политика за превенция в Европ и за защита на европейските граждани от ваксинопредотвратими заболявания…

Синдром на Даун: профилактика, проблеми в неонаталния период, указания за проследяване и имунизации

За да посрещнат успешно предизвикателствата, за родителите на дете със синдром на Даун е важна силната подкрепа както от екип опитни професионалисти, така и от семейството и приятелите…

Инфантилен хемангиом и вродена хидронефроза при 5-месечно кърмаче. Клиничен случай

Инфантилните хемангиоми са най-честите кърмачески съдови тумори, с честота между 3-10%. Срещат се 2.5-4 пъти по-често при момичетата, при недоносените деца и при данни за фетален стрес по време на бременността…

Назначаване и интерпретиране на лабораторните показатели, свързани с бъбречната функция, при деца в амбулаторната практика

Назначаването на лабораторни изследвания, свързани с отделителната система, и оценката на показателите е комплексно, тоест извършва се на базата на подробна анамнеза, фамилна обремененост, физикален статус и изисква тясна колаборация между общопрактикуващия лекар/педиатър и детския нефролог. Само така може да бъде поставена точна диагноза и да бъде назначена адекватна терапия на пациента…

Проследяване на деца след бъбречна трансплантация

Нарастването на броя на бъбречно трансплантираните деца през последните години налага както добро познаване на специфичните нужди на тази популация от страна на личните лекари и педиатрите по местоживеене, така и активна колаборация между тях и лекуващите екипи в специализираните центрове…

Гломерулонефрит при пурпура Хенох-Шонлайн

Засягането на бъбрека под формата на гломерулонефрит определя прогнозата на заболяването. При 1.8-2% от пациентите то прогресира към терминална бъбречна недостатъчност. Изключително важна е преценката на клинициста във връзка със започването на терапия с имуносупресори. Подходът трябва да бъде индивидуален, като се вземат предвид клиничната изява на болестта, хистологичния вариант и риска от прогресия към ХБЗ.

Хомеопатичната аптечка: медикаменти при най-често срещаните неразположения в кърмаческа възраст

Р. Томова Специалист по вътрешни болести и клинична хомеопатия   Хомеопатичната терапия е особено подходяща в кърмаческа възраст, тъй като облекчава оплакванията, без да носи никакъв риск от нежелани странични действия. За най-малките, хомеопатичните...

Индикации за диализно лечение при остро бъбречно увреждане

Острото бъбречно увреждане (ОБУ) може да се опише като внезапно настъпваща загуба на бъбречна функция, в резултат на: неадекватна бъбречна перфузия, артериална или венозна обструкция, клетъчно увреждане или обструкция на уринарния ток…