Категория: Статии

Терапевтична ефективност на радиохирургията при деца с интракраниални лезии

И. Колева1, И. Игнатова1, Ст. Сираков2, Кр. Минкин3 1 Отделение по лъчелечение, УМБАЛ „Св. Иван Рилски” – София 2 Отделение по образна диагностика, УМБАЛ „Св. Иван Рилски” – София 3 Отделение по неврохирургия, УМБАЛ...

Синдром на Даун. Как да съобщим диагнозата?

Изправянето пред диагнозата „Синдром на Даун” е невероятен стрес за всеки един родител, независимо от социалното и финансовото му положение. Начинът, по който бива поднесена диагнозата, оказва огромно влияние върху това как ще протекат първите седмици и месеци, а често изцяло определя съдбата и решенията на семейството…

Принципи и практически насоки за имунизации при деца след приложена цитостатична и имуносупресивна терапия по повод на злокачествени заболявания и костномозъчни трансплантации

Химиотерапията води до намаляване на серумните антителни нива за ваксинално предотвратими заболявания, като имунологичната памет все пак е запазена. След завършване на имунологичното възстановяване, отговорът при имунизация като цяло е добър, което позволява пациентите да бъдат защитени…

Лангерхансова хистиоцитоза при 6-месечно бебе. Клиничен случай

Лангерхансовата хистиоцитоза представлява заболяване с разнообразен спектър от клинични прояви. Представихме клиничен случай на остра лангерхансова хистиоцитоза, чрез който обобщихме настоящите препоръки на Световната асоциация по хистиоцитоза относно класификацията, оценката, прогнозата и лечението на това заболяване…

Фeтална ихтиоза. Съвременни данни за етиопатогенеза, клинична картина, диагностика и терапия

Феталната ихтиоза е вродено нелечимо заболяване, но съвременната терапия удължава преживяемостта и подобрява качеството на живот на пациентите. Учени от целия свят продължават да търсят ефективни средства срещу заболяването…

Рoзацея в детската възраст

Розацея се среща изключително рядко в детската възраст. Представлява хронично заболяване на кожните пилосебацейни жлези. Клиничната находка се представя под формата на центрофациална еритема с папули, папуло-пустули и телеангиектазии…

Herpes simplex neonatorum

Инфекциите с Herpes simplex virus в периода непосредствено след раждането продължават да са сериозно предизвикателство пред неонатолозите и дерматолозите, въпреки значителния напредък в терапията на заболяването през последните години. Макар че се среща сравнително рядко, състоянието все още продължава да е причина за висока смъртност, достигаща 30%…

Синдром на Даун. Препоръки за проследяване на детето от 1 до 6 години

Доказано е, че при адекватна терапевтична намеса децата със синдром на Даун са способни на всяка възраст да подобрят навиците, знанията и уменията си. Първите пет години обаче са особено важни за разкриването на техния потенциал и трябва да бъдат приложени всички необходими терапии и видове рехабилитация, за да могат на по-късна възраст да надграждат заложените възможности.