Категория: Статии

Д-р Цветелина Великова: „Неконтролираното лечение на COVID-19 с антибиотици ще тласне резистентността на бактериите към неподозирани върхове“

Срещнахме се с д-р Цветелина Великова, специалист по клинична имунология в УБ “Лозенец”, София, и асистент в МФ – СУ “Св. Климент Охридски”, за да поговорим за използването на антибиотици и глобалната заплаха от антибиотична резистентност…

Курс по амбулаторна педиатрия

През септември тази година Първа детска консултативна клиника – София стартира нова инициатива – едномесечен безплатен курс по амбулаторна педиатрия. За да разберем повече за курса, се срещнахме с д-р Женя Стефанова и д-р Петя Павлова, които вече преминаха обучението и получиха своя сертификат.

Случай на дете с автозомно-рецесивна бъбречна поликистоза

Целта на тази статия е да насочи вниманието на педиатрите и общопрактикуващите лекари към констелацията (установена преди раждането или по-късно), от значително увеличени и с хиперехогенна структура бъбреци (специфичен ехографски образ), артериална и портална хипертония. Ранното насочване към специализирана детска болница, навременното диагностициране и екипното проследяване осигуряват адекватен растеж и развитие на тези пациенти.

Синдром на цикличното повръщане в детска възраст

Синдромът на циклично повръщане е диагноза на изключването. Характеризира се с рецидивиращи, стереотипни епизоди на гадене и повръщане, редуващи се с периоди на пълно здраве. При деца с умствена недостатъчност, регрес в развитието, гърчове, невиреене, абнормна неврологична симптоматика или прогресиращ ход на заболяването, трябва да бъде потърсена и друга причина, например – вродена грешка на обмяната…

Приложение на ултразвуковата еластография в детска възраст

Ултразвуковата еластография е леснодостъпен неинвазивен метод за диагностициране на степента на чернодробната фиброза и проследяване на еволюцията на хроничните чернодробни заболявания както при възрастните, така и при децата. Методът е безболезнен и безвреден. Възприема се лесно от пациентите и техните родители. От първостепенно значение е изследването да бъде извършено от висококвалифициран специалист…

Д-р Грета Михнева: „Далеч сме от здравеопазването, което заслужават нашите деца“

Д-р Грета Михнева завършва Медицински университет – София през 2013 г. От 2013 г. до 2019 г. работи като общопрактикуващ лекар в АИППМП „Д-р Нели Михнева“. От 2019 г. започва работа в Клиниката по нефрология и хемодиализа към СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев”, София, където в момента специализира Детска нефрология. През 2020 д-р Михнева придобива специалност по детски болести…

Бащата – отчужден, отчуждаващ. В центъра на родителските конфликти – практика, анализ, предизвикателства

Родителстването не е състезание между жените и мъжете. То трябва да бъде насочено към грижата, и то най-добрата, която може да се осигури на детето. Чрез представяне на негативните последици от родителски конфликти и показване на истинските измерения на случващото се е добре да разчупим съществуващите социални стереотипи, каращи ни да диференцираме родителите на полов принцип…

Бащинство на тийнейджъри в България: изводи от две качествени изследвания

Изследванията показват, че децата, отглеждани с активното участие на бащите си, се радват на по-добро езиково и когнитивно развитие, по-високи образователни постижения, по-малко поведенчески проблеми, по-висока социална компетентност, по-успешна социална адаптация и по-позитивни отношения с връстници и възрастни в бъдещe…