Категория: Ваксини

Рoдителските нагласи към ваксините през погледа на общопрактикуващите лекари

Над 2/3 (71%) от анкетираните ОПЛ и неонатолози съобщават, че в практиките си имат родители, които отказват да имунизират и/или реимунизират децата си. Колебанието най-често се проявява в отказ от задължителните реимунизации на децата, което се наблюдава предимно сред високообразовани родители със сравнително висок социално-икономически статус. Основен мотив за родителското недоверие към ваксините, посочен от медицинските специалисти, е страхът от странични ефекти и нежелани реакции (65.35%).

Ваксинация на децата срещу сезонен грип

Сезонната противогрипна ваксинация се препоръчва от СЗО и Съвета на ЕС за деца на възраст 6 месеца и повече. Тежките усложнения от грипна инфекция са най-чести при деца под 5 години, дори без придружаващи хронични заболявания. Като цяло за деца под 9 години са нужни 2 дози от ваксината срещу грип, разделени от 4 седмици интервал. Но според някои препоръки е достатъчна и една доза.

Делото Вавричка и други срещу Чехия и значението му за общественото здраве

На 08.04.2021 г. Европейският съд за правата на човека (ЕСПЧ) постанови ключово решение, касаещо задължителните имунизации в детска възраст. Това решение е изключително важно, защото в него се анализират стандартите, въведени в Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ), касаещи намесата в правото на личен живот в контекста на общественото здраве. В частност, решението оборва последователно и аргументирано редица псевдоаргументи и възражения на антиваксърските движения, които в последните години представляват заплаха за колективния имунитет.

Приложение на ваксината срещу варицела при деца

Според СЗО тежкото протичане и смъртността, свързани с варицела, са ниски сравнено с другите ваксинопредотвратими заболявания като морбили, коклюш, ротавирусен гастроентерит и инвазивна пневмококова болест, но въвеждането на ваксина срещу варицела доказано намалява заболеваемостта и смъртността, особено сред рисковите групи.

Как да разговаряме с родителите за ваксините

Когато пациентът трябва да вземе решение, свързано с неговото лично здраве или с това на член от семейството, най-важният фактор са препоръките на медицинския специалист и информацията, която той дава. Това, разбира се, важи с пълна сила и за провеждането на ваксинациите…

Как се отрази временното спиране на имунизациите заради Covid-19 върху Националната имунизационна програма? Разговаряме с доц. Любомир Киров

“Когато времето на преустановяване на ваксинопрофилактиката е кратко – една или две седмици, отлагането е по-лесно преодолимо, но три месеца е много дълъг период и проблемите със забавянето на изпълнението на имунизационния календар в срок са неизбежни”…

Имунизации при деца с ревматични заболявания

Поради автомунната патогенеза и провежданата терапия с имуносупресивни медикаменти децата с ревматични заболявания (РЗ) са с увеличен риск от инфекции, по-висока заболяемост и смъртност. Ефективната, но и безопасна ваксинация е от ключово значение за намаляване на ваксинопредотвратимите инфекции при тях.

Принципи и практически насоки за имунизации при пациенти с имунни дефицити

След обобщаване на литературните данни до момента в статията се представят насоки за поведение при провеждане на ваксинациите, съобразени с типа на ПИД и контраиндикациите за определени ваксини.

Как да общуваме с родители, които имат колебания относно ваксините

В практиките си повечето медицински специалисти се сблъскват с колебаещи се относно ваксините родителите. За да могат да се справят с този проблем, те трябва да познават най-честите страхове на родителите, както и медийните влияния, които ги оформят…