Категория: Ваксини

Как да общуваме с родители, които имат колебания относно ваксините

В практиките си повечето медицински специалисти се сблъскват с колебаещи се относно ваксините родителите. За да могат да се справят с този проблем, те трябва да познават най-честите страхове на родителите, както и медийните влияния, които ги оформят…

Смъртност от инвазивна менингококова болест по серогрупа и възраст: систематичен преглед и метаанализ

Целта на този преглед бе да осигури ясни, информативни и съвременни данни, които да разширят разбирането за тежестта на IMD и за епидемиологията на ​​заболяването, което да помогне при оценка на потенциалните ползи от новите ваксинални менингококови програми.

Ваксинации при недоносени деца – време за приложение, контраиндикации

Проблемът за имунизационната политика при недоносени деца е значим за клиничната практика и изисква съобразяване със съвременната информация за имуногенност и безопасност на ваксините.

За по-здрава Европа! Защита на европейските граждани от ваксинопредотвратими заболявания

Лидерите на ЕС имат важна роля – да надграждат постигнатото през периода  2017-2019 г. по отношение на ваксините и да подкрепят изпълнението на целите, определени в Препоръката на Съвета на държавите-членки на ЕС. Ваксинацията остава крайъгълен камък на успешната политика за превенция в Европ и за защита на европейските граждани от ваксинопредотвратими заболявания…

Как на практика се изпълнява Националната програма за контрол и превенция на РВГЕ в България? Разговор с д-р Хариева

Колко често се срещате със случаи на ротавирусен гастроентерит (РВГЕ), наблюдава ли се вече ефект от включването на ротавирусната ваксина като препоръчителна и безплатна в националния имунизационен календар, какъв ваксинационен обхват е постигнат с ротавирусната ваксина. Този път по темата разговаряме с д-р Aнелия Хариева.