Категория: Ваксини

Принципи и практически насоки за имунизации при деца след приложена цитостатична и имуносупресивна терапия по повод на злокачествени заболявания и костномозъчни трансплантации

Химиотерапията води до намаляване на серумните антителни нива за ваксинално предотвратими заболявания, като имунологичната памет все пак е запазена. След завършване на имунологичното възстановяване, отговорът при имунизация като цяло е добър, което позволява пациентите да бъдат защитени…

Имунизация на недоносените бебета

Събраните до момента данни категорично показват, че въпреки че при преждевременно родените бебета първичният отговор на антителата след ваксинация е по-нисък в сравнение този на доносените бебета, повечето от тях постигат концентрации, общоприети да корелират със защитата…

Правна епидемиология на ваксините

Задълбоченото познаване на правната уредба, засягаща ваксинирането, е особено необходима в контекста на нарастващото влияние на антиваксиналните движения в Европа и по света. Наред с баналните тези за връзка между ваксините и заболявания от аутистичния спектър, противниците на ваксините ползват множество правни псевдоаргументи, с които оправдават своето поведение. Настоящият анализ ще обсъди някои от тези аргументи и ще обясни връзката между правните норми и ваксинирането.

Връзка между ротавирусната ваксинация и честотата на диабет тип 1 в детската възраст

JAMA Pediatrics Published online January 22, 2019   Въведение Ротавирусната инфекция (RV) се асоциира с развитието на диабет тип 1 (T1D) в детската възраст [1]. Изследвания, проведени с мишки, показват, че ротавирусната инфекция предизвиква...

Анкета: Разпространение и честота на РВГЕ в България

И в този брой на „Практическа педиатрия“ продължаваме да задаваме въпроси на лекарите с педиатрична практиката относно това колко често нсе срещат със случаи на ротавирусен гастроентерит (РВГЕ), наблюдава ли се вече ефект от това, че повече от една година ротавирусната ваксина е препоръчителна и безплатна и как определят постигнатия от тях ваксинационен обхват с ротавирусна ваксина.

Ротавирусните диарии: честота, поносимост при ваксинирaне, клиничен случай

За да разберем колко често в практиката си лекарите се срещат със случаи на ротавирусен гастроентерит (РВГЕ), какви са симптомите и възможните усложнения, наложителна ли е хоспитализация, се срещнахме с д-р Стефка Харитонова…

5 важни въпроса за ротавирусната ваксинация

За да разберем колко често в практиката си лекарите се срещат със случаи на ротавирусен гастроентерит (РВГЕ) и наблюдава ли се вече ефект от това, че вече повече от една година ротавирусната ваксина е препоръчителна и безплатна се срещнахме с трима общопрактикуващи лекари с педиатрична практиката от Североизточния регион на България…