Категория: Ваксини

Преглед на препоръките за ротавирусна ваксинация в Европа: аргументи за промяна

Повече от десет години след въвеждането на двете лицензирани ротавирусни ваксини, въпреки доказаната им ефикасност и силния положителен профил на съотношението полза-риск, ваксинационният обхват в Европа продължава да бъде нисък…

Доц. Наташа Топлак: „В Словения се наблюдава тенденция към понижение на ваксиналния обхват“

Доц. Наташа Топлак за приликите и разликите в националните имунизационни календари на България и Словения, за предизвикателствата пред постигането на по-добър ваксинален обхват, както и за други важни теми, свързани с ваксинопрофилактиката…

Ротавирусната имунизация: глобално покритие и местни бариери пред осъществяването й

За да се оцени обхвата на ротавирусната ваксинация и да се идентифицират основните бариери пред изпълнението на имунизацията, работната група на FISPGHAN за AGE проведе глобално проучване, целящо да събере представителна информация относно ротавирусната ваксинация в световен мащаб.

Защита за най-уязвимите. Ваксиниране на специални популации

Въпреки препоръките на СЗО и на Консултативния комитет по имунизационните практики към Центъра за контрол и превенция на заболяванията, ваксинационният обхват сред т. нар. специални популации продължава да бъде нисък…

Проф. Тодор Кантарджиев: „Дори в Европа има пропуски във ваксинопрофилактиката на населението“

НЦЗПБ предлага мерки на Министерството на здравеопазването за подобряване на ваксиналния обхват, третирането и дистрибуцията на ваксините, което е нещо много важно…

Доц. Любомир Киров: „Стартът на Националната програма за контрол и лечение на ротавирусните гастроентерити е обнадеждаващ“

Към момента ваксиналното покритие е около 21%, което е добър и обнадеждаващ резултат на фона на предишните данни за около 2-3%. Разбира се, в плана на програмата е заложен 70% ваксинационен обхват.

Оценка на влиянието на ротавирусната ваксинация върху колективния имунитет

Съществуват категорични данни, че ротавирусната ваксинация в Съединените щати и страните от Латинска Америка има доказан ефект върху колективния имунитет сред децата на възраст под една година…

Как да разговаряме с родителите за ваксините

Когато пациентът трябва да вземе решение, свързано с неговото лично здраве или с това на член от семейството, най-важният фактор са препоръките на медицинския специалист и информацията, която той дава. Това, разбира се, важи с пълна сила и за провеждането на ваксинациите…