Категория: Ваксини

Задължителна и препоръчителна ваксинация в Европейския съюз, Исландия и Норвегия: резултати от проучването “VENICE 2010” за начините на въвеждане на национални ваксинационни програми

Haverkate, M., F. D’Ancona, C. Giambi, K. Johansen, P. L. Lopalco, V. Cozza, E. Appelgren http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=20183   В статията се прави актуален преглед на препоръчителната и задължителната ваксинация в Европейския съюз, Исландия и Норвегия,...

Допълнителен доклад за оценка на безопасността на ваксинацията срещу човешки папиломен вирус в Англия в края на 4-годишната НРV рутинна имунизационна програма с двувалентната НРV ваксина

На 1 септември 2008 г. в Англия стартира рутинна имунизационна програма срещу НРV на 12-13-годиишни момичета, както и догонваща (catch-up) програма за ваксинация и на 17-18-годишни момичета. Прилаганата НРV ваксина е двувалентната НРV ваксина, която осигурява защита срещу инфекция с HPV типове 16 и 18. Всяка година над 300 000 момичета са ваксинирани с двувалентната НРV ваксина с дозировъчен режим, обхващащ 6-месечен период…

Нарастващото излагане на стимулиращи продукцията на антитела белтъци и полизахариди не е свързано с риск от аутизъм

Първите тревожни сигнали за евентуалната връзка между имунизациите и развитието на аутизъм са свързани с ваксината срещу морбили-рубеола-паротит и със съдържащите тимеросал ваксини. През 2004 г. Институтът по медицина публикува обширен доклад, в който се подчертава, че натрупаните до момента данни говорят против наличието на причинно-следствена връзка между всяка от тези ваксини и развитието на аутизъм…

Глобалният експертен съвет по безопасност на ваксините (Global Advisory Committee on Vaccine Safety) – последни данни за безопасност на НРV ваксините

На срещата на 13 юни 2013 г. Глобалният експертен съвет по безопасност на ваксините направи преглед на все по-натрупващите се данни за безопасността на НРV имунизацията. Последният такъв преглед е правен през юни 2009 г. По това време Глобалният експертен съвет потвърждава, че събраните до този момент данни за безопасността на НРV ваксините са убедителни и че има стартирани проучвания, проследяващи НРV ваксинацията успоредно с прилагането на строг контрол върху нежеланите лекарствени реакции…

Значение на ротавирусната ваксинация в реалния свят

Диарията е втората по честота детска болест с фатално протичане в световен мащаб – причина за близо 1.34 милиона смъртни случая при деца на възраст под 5 год. Ротавирусите са основната причина за тежко протичащи диарии при малки деца и стоят в основата на около една трета от смъртните случаи, свързани с диарии…

Ваксини при недоносени новородени – защо, кога и с какво

Недоносените новородени (PTIs) и новородените с ниско тегло при раждането (LBWIs) са изложени на повишен риск от заболяемост и хоспитализация във връзка с голям брой ваксинопредотвратими инфекции. Поради това здравните власти по целия свят от много години настояват за прилагане на рутинните имунизации в тази популация веднага щом това е възможно и при спазване на същия имунизационен календар, както при доносени новородени (FTIs), без да се извършват корекции във връзка с недоносеността и независимо от телесното тегло…

Ефект на ротавирусната ваксинация в Белгия върху честотата на лабораторно потвърдените случаи на ротавирусен гастроентерит

Предполагаемата честота на ротавирусните инфекции в Белгия в предваксиналния период е по-голяма от тази в други европейски страни: честотата на хоспитализирани по повод ротавирусен гастроентерит (РВГЕ) деца под 5 години през 2006 година е била 7.6 на 1000, което е 2.5 пъти по-висока от тази, споменавана в европейски проучвания (3 на 1000). Годишно се регистрират 5600 хоспитализации и 26 000 амбулаторни визити по повод РВГЕ при деца под 7 годишна възраст (2000-2004)…

Проява на „колективен имунитет” след 2-годишен период на масова имунизационна програма срещу ротавирусен гастроентерит в Австрия

Ротавирусните ваксини са регистрирани в Европейския съюз от 2006 година, а през 2009 година Експертният съвет към Световната Здравна Организация препоръча масова ваксинация срещу ротавирусен гастроентерит (РВГЕ) на всички деца по света. Положителното съотношение полза-риск на ротавирусните ваксини е прието като неоспоримо от СЗО, Европейската агенция по лекарствата и FDА, които също препоръчват масово прилагане на ротавирусна ваксинация в световен мащаб…

Глобално намаление на раковите заболявания, свързани с човешкия папиломен вирус (НРV)

Злокачествените заболявания, причинени от HPV, представляват глобален проблем за общественото здраве. На практика всички случаи на рак на маточната шийка са свързани с НРV, като в 70% от случаите причинители са НРV 16-и и 18-и тип…