Категория: Ваксини

Ефект на ротавирусната ваксинация в Белгия върху честотата на лабораторно потвърдените случаи на ротавирусен гастроентерит

Предполагаемата честота на ротавирусните инфекции в Белгия в предваксиналния период е по-голяма от тази в други европейски страни: честотата на хоспитализирани по повод ротавирусен гастроентерит (РВГЕ) деца под 5 години през 2006 година е била 7.6 на 1000, което е 2.5 пъти по-висока от тази, споменавана в европейски проучвания (3 на 1000). Годишно се регистрират 5600 хоспитализации и 26 000 амбулаторни визити по повод РВГЕ при деца под 7 годишна възраст (2000-2004)…

Проява на „колективен имунитет” след 2-годишен период на масова имунизационна програма срещу ротавирусен гастроентерит в Австрия

Ротавирусните ваксини са регистрирани в Европейския съюз от 2006 година, а през 2009 година Експертният съвет към Световната Здравна Организация препоръча масова ваксинация срещу ротавирусен гастроентерит (РВГЕ) на всички деца по света. Положителното съотношение полза-риск на ротавирусните ваксини е прието като неоспоримо от СЗО, Европейската агенция по лекарствата и FDА, които също препоръчват масово прилагане на ротавирусна ваксинация в световен мащаб…

Глобално намаление на раковите заболявания, свързани с човешкия папиломен вирус (НРV)

Злокачествените заболявания, причинени от HPV, представляват глобален проблем за общественото здраве. На практика всички случаи на рак на маточната шийка са свързани с НРV, като в 70% от случаите причинители са НРV 16-и и 18-и тип…

Ротавирусната ваксинация в Европа – движещи фактори и бариери

Настоящата статия прави преглед на статуса на ротавирусната ваксинация в Европа към 14-ти февруари 2014 г. и обсъжда движещите фактори и бариери за осъществяването на масова ротавирусна ваксинация…

Разработване на ваксините

Ваксините трябва да преодолеят редица предизвикателства преди да станат регистрирани продукти. Разработването на ваксините изисква много стъпки – предклиничният стадий може да отнеме от 5 до 15 години, а следклиничният – още толкова…

Как да възвърнем доверието във ваксините?

Нежеланите лекарствени реакции след имунизация (локално дразнене) са основание за слухове относно безопасността на ваксините. Могат да бъдат изброени много други причини за „разбунване на духовете” – публикации за ново проучване, нови препоръки или

Предизвикват ли ваксините алергии или автоимунни заболявания?

Paul A. Offit, MD, and Charles J. Hackett, PhD Pediatrics, 111, 2003, 653-659   В редица доклади от неконтролирани обсервационни проучвания, публикувани  в медицинската литература, медиите и интернет, се изтъква, че ваксините водят до...

В отговор на тревогите на родителите: съдържат ли ваксините опасни консерванти, адювантни и остатъчни субстанции?, част 2

Някои родители, изплашени от новините в медиите или от данните в Интернет, се тревожат от това, че съдържащите се във ваксините субстанции – тимеросал, формалдехид, алуминий, антибиотици и др., са опасни. Как да ги успокоим… (част 2)

В отговор на тревогите на родителите: съдържат ли ваксините опасни консерванти, адювантни и остатъчни субстанции?, част 1

Някои родители, изплашени от новините в медиите или от данните в Интернет, се тревожат от това, че съдържащите се във ваксините субстанции – тимеросал, формалдехид, алуминий, антибиотици и др., са опасни. Как да ги успокоим…