Категория: Диагностика

Диагностика и терапия на кървенето от гастро-интестиналния тракт (ГИТ) при деца

Кървенето от ГИТ обикновено е самоограничаващо се и доброкачествено протичащо състояние. В определени случаи то може да има катастрофален, неблагоприятен изход. Затова точната и навременна диагноза и предприетите терапевтични мерки…

Острият ларингит – честа патология в детско-юношеската възраст

Острият ларингит е едно от заболяванията на горните дихателни пътища в детската възраст, водещи до хоспитализация. Честотата му е неизвестна, като се има предвид, че определена част от пациентите не търсят лекарска помощ. Обикновено се причинява от…

Диференциална диагноза на артралгиите в детската възраст

Болката в ставите е чест симптом в детската възраст. Тя може да се асоциира с много заболявания и да изисква различно поведение и лечение. Някои случаи налагат бърза диагноза и адекватна терапия , за да се предотвратят сериозни последствия…

Инструменти за ранна психодиагностика и ранни интервенции в детската психиатрия

Всички актуални изследвания на разстройствата през детството и различните форми на изоставане в психичното развитие посочват необходимостта от снижаване на възрастовата граница за тяхното разкриване, като подчертават значението на ранните интервенции, работата с родителите и колаборацията между различните специалисти…

Метаболитни болести и изоставане в нервно-психичното развитие

Изоставането в нервно-психичното развитие е хронично състояние с проява в ранната детска възраст, което може да бъде диагностицирано със сигурност при дете след 5-год. възраст, когато има обективни тестове за това. Метаболитните болести са рядка причина за изоставането в НПР…

Моногенни форми на затлъстяване – диагностични критерии и значение за педиатричната практика

Затлъстяването е хронично състояние, свързано с нарушен баланс между енергийния внос и разход в човешкия организъм, който възниква под въздействието на редица генетични фактори и влияния на околната среда…

Диференциална диагноза на туберкулозата на вътрегръдните лимфни възли

Туберкулозата на вътрегръдните лимфни възли заема първостепенно място сред клиничните форми на първичната туберкулоза в детска възраст – 70%. Туберкулозният бронхаденит се разделя на инфилтративен и туморозен…

Диагностични методи в детската ортопедия

Пълното ортопедично изследване на малкия пациент, което води до точна диагноза, е първата и най-отговорна стъпка за адекватно лечение. Всяко патологично състояние се нуждае от точна диагноза, но не за всяко състояние е необходима активна терапия…

Гинекомастията – между нормата и патологията

Гинекомастията е бенигнено състояние при мъжете с пролиферация на гландуларните компоненти с резултат – двустранно или едностранно уголемяване на гръдните жлези. Наименованието идва от старогръцки език – от думите γμνη (жена) и μαδτοζ (гръдни жлези) и конкретно означава „с гърди като на жена”…

Адолесцентна епифизеолиза на бедрената глава (АЕБГ)

АЕБГ е изместване на горната феморална епифиза върху метафизата назад и надолу. Това е най-честата патология на юношеската тазобедрена става. Честотата е около 1 на 50 000, като обикновено се среща при пълни момчета. Възрастовият пик е около 13 год. при момчетата и 11 год. при момичетата…