Категория: Диагностика

Заместително лечение с полови хормони при момичета със синдром на Turner

През 1938 г. американският лекар Henry Turner описва детайлно този синдром при 7 пациентки със сексуален инфантилизъм. Немският педиатър Ulrich дава описание на характерната лицева дисморфия през 1930 г., поради което в западната литература този синдром е известен като Ulrich-Turner синдром…

Диагностика на интерсексуалните състояния в периода на новороденото

Нарушенията на половото развитие (DisordersofSexDevelopment, DSD) се дефинират като вродени състояния с атипичен хромозомен, гонаден или анатомичен пол [4]. Терминът DSD беше въведен преди няколко години и замени названия като интерсексуалитет, хермафродитизъм и др…

Диагностика на първичната аменорея

Аменорея е липсата на менструално кървене. Това е нормално явление при препубертетни, бременни и постменопаузални жени. Първична аменорея е липсата на менархе до 16-год. възраст при наличие на нормален растеж и вторични полови белези…