Категория: За клиничната практика

Локално лечение на хемангиоми в кърмаческа и детска възраст с тимолол малеат

Хемангиомите са най-често срещаните доброкачествени тумори при деца на възраст до 1 година, като засягат приблизително 4-5 до 10% от родените в нормална гестационна възраст и до 30% от недоносените кърмачета [1, 2, 3]. Характеризират се с три добре отграничени фази на развитие с различни клинични характеристики: бърза пролиферативна фаза, фаза на стабилно състояние и бавна спонтанна регресия. Хемангиомите обикновено се появяват в първите дни или седмици след раждането и до 9-тата година, като при около 90% от пациентите претърпяват обратно развитие.

Синдром на Драве – клиника и лечение

Не при всяко дете с първи фебрилен или непровокиран епилептичен пристъп в кърмаческа възраст трябва да се мисли за синдром на Dravet. Но в случаите на втори пристъп за кратък период от време трябва да се обърне внимание на някои детайли – семиологията на пристъпите, тяхната продължителност, наличието на латерализация, провокация от температура или други фактори, ефект от приложение на Диазепам, използван за прекъсване на пристъпа.

Клинико-електрофизиологични характеристики на епилептичните прояви при деца с метаболитни заболявания

Разпознаването и диагностицирането на метаболитно заболяване при пациенти с епилепсия е от съществено значение, тъй като в някои случаи съществува специфично лечение, което подобрява клиничните прояви. Точната диагноза е важна и по отношение на избора на антиепилептичен медикамент: известно е, че лекарства като Валпроат могат да влошат пристъпите при деца с митохондрилани заболявания, GLUT-1 дефицит и други.

Clinical utility of next-generation sequencing (NGS) technology in paediatric diseases:  a Romanian experience

Currently, the concern is to convert pathological genetic data into a diagnostic analysis that can adjust and finalize clinical decisions and patient management. We must also remember the decisive role in development of new and personalized therapies. Based on genetic data on the etiology of the disease, the patient can be properly informed of management such as hematopoietic stem cell transplantation, immunomodulation or gene therapy.

Косвени ефекти на Ковид-19 пандемията върху децата

Косвените ефекти на пандемията от Ковид-19 върху децата и детските колективи тепърва предстои да видим в по-голям бъдещ обем. От нас като общество и като педиатри зависи да поставим границата между загриженост и предпазливост с оглед на разпространението на инфекцията и необходимия „жив“ контакт на децата с техни връстници.

Интракраниални тумори в детската възраст

Интракраниални тумори в детската възраст

Туморите на централната нервна система при деца са около 20% от всички новообразования, за разлика от възрастните, при които честотата е около 2%. Това ги прави втори по честота след левкозите и най-чести сред солидните туморни формации (40-50%). Честота на случаите на година са 3.9 на 100 000, като се включват малигнените и бенигнените новообразования. В САЩ годишно се докладват около 2300 нови случая на пациенти под 15-годишна възраст, като съотношението мъжки към женски пол е 1.2:1.

Въздействие на НМО и пробиотиците върху генома в ранна детска възраст и ролята им в превенцията на заболявания на гастроинтестиналния тракт

Олигозахаридите в майчиното мляко (HMO) са един от основните й компоненти. Те допринасят за развитие на микробиотата и имунната система на кърмачето. Доказан е техният антибактериален, антивирусен и противовъзпалителен ефект. СЗО препоръчва изключително кърмене до 6-ия месец, защото предпазва здравето и живота на кърмачетата.

Епигенетични механизми и постнатално хранене на недоносените новородени

Новите знания за участващите епигенетични механизми предполагат разработването на нови, рационални и ефективни превантивнии или терапевтични възможности преди и/или след раждането. По този начин ранното детство може да представлява възможност за намеса, насочена към намаляване на по-късния риск от заболявания.

Приложение на функционалната геномика в педиатрията за профилактика на затлъстяване и социално-значими заболявания

Целта на проучването е да се демонстрира възможността за прилагане на персонализирания, базиран на генетичната информация подход за профилактика на развитието на социално-значими заболявания и свързаната с тях коморбидност.