Категория: За клиничната практика

Клинични проблеми и прогноза при кърмачета и деца с атрезия на хранопровода

Независимо от значително подобрената преживяемост на децата с атрезия на хранопровода и трахеоезофагеална фистула, при тях се наблюдава значима заболеваемост, особено в ранната детска възраст. Това налага осъществяване на комплексно наблюдение от мултидисциплинарен екип, своевременни диагностични и терапевтични действия с оглед на подобряване на качеството  на живота и оптимизиране на късната прогноза.

Анестезия в детската гастроентерология. Тандемът анестезиолог – детски гастроентеролог

В днешното време на тясна специализация в различните области на медицината е необходимо да се работи в екип. Целта на статията е да утвърди тандема детски гастроентеролг – анестезиолог и да представи гледната точка на анестезиолога.

Случай на 14-годишно момче с болест на Крон

Целта на статията е да насочи вниманието на педиатрите и общопрактикуващите лекари към особеностите на тази група заболявания. Рецидивиращите коремни болки и загубата на тегло налагат уточняване, включително и мислене за ВЧЗ. Ранното разпознаване на ЕИП, като част от клиничния спектър на ВЧЗ, допринася за скъсяване на диагностичния процес, съответно за навременно лечение и намаляване на усложненията. Диагнозата БК невинаги е еднозначна, изисква както потвърдителни изследвания, така и отхвърляне на определени заболявания. За тази цел е необходим екипен подход.

Възпалителни чревни заболявания с много ранно начало

Възпалителните чревни заболявания са имуномедиирани заболявания с хронично рецидивиращ ход и инвалидизиращ характер, които се развиват при генетично предразположени индивиди в отговор на определени провокиращи фактори от околната среда. Приблизително 20 25% от случаите се изявяват в детството, а 15% от всички педиатрични случаи се диагностицират в ранна и много ранна детска възраст.

Д-р Цветелина Великова: „Неконтролираното лечение на COVID-19 с антибиотици ще тласне резистентността на бактериите към неподозирани върхове“

Срещнахме се с д-р Цветелина Великова, специалист по клинична имунология в УБ “Лозенец”, София, и асистент в МФ – СУ “Св. Климент Охридски”, за да поговорим за използването на антибиотици и глобалната заплаха от антибиотична резистентност…

Случай на дете с автозомно-рецесивна бъбречна поликистоза

Целта на тази статия е да насочи вниманието на педиатрите и общопрактикуващите лекари към констелацията (установена преди раждането или по-късно), от значително увеличени и с хиперехогенна структура бъбреци (специфичен ехографски образ), артериална и портална хипертония. Ранното насочване към специализирана детска болница, навременното диагностициране и екипното проследяване осигуряват адекватен растеж и развитие на тези пациенти.

Синдром на цикличното повръщане в детска възраст

Синдромът на циклично повръщане е диагноза на изключването. Характеризира се с рецидивиращи, стереотипни епизоди на гадене и повръщане, редуващи се с периоди на пълно здраве. При деца с умствена недостатъчност, регрес в развитието, гърчове, невиреене, абнормна неврологична симптоматика или прогресиращ ход на заболяването, трябва да бъде потърсена и друга причина, например – вродена грешка на обмяната…

Приложение на ултразвуковата еластография в детска възраст

Ултразвуковата еластография е леснодостъпен неинвазивен метод за диагностициране на степента на чернодробната фиброза и проследяване на еволюцията на хроничните чернодробни заболявания както при възрастните, така и при децата. Методът е безболезнен и безвреден. Възприема се лесно от пациентите и техните родители. От първостепенно значение е изследването да бъде извършено от висококвалифициран специалист…

Появата и разпространението на множествено резистентни към антибиотици патогени: глобален проблем в съвремието

Всяка година 33 000 души умират като пряка последица от инфекция поради бактерии, устойчиви на антибиотици. Това е съпоставимо с общия брой пътници на повече от 100 средни самолета. Тежестта на инфекциите с бактерии, устойчиви на антибиотици, за европейското население е сравнима с тази на грип, туберкулоза и ХИВ/СПИН, взети заедно…

Усложнени форми на чернодробния ехинокок и остър корем

Хидатидната болест се причинява от тения Echinococcus granulosus и все още е въпрос на обществено здраве в много региони, където е ендемична паразитна болест. Въпреки че черният дроб е най-засегнатият орган, хидатидозата може да се намери навсякъде в човешкото тяло. Редките форми на локация могат да доведат до диагностични и терапевтични дилеми…