Категория: За клиничната практика

Проблеми, свързани с използване на антибиотиците в обществото

Около 80% от антибиотиците в хуманната медицина се използват в доболничната помощ – предимно в детска възраст, при инфекции на ГДП и на средното ухо, при риносинуити и фарингити, като при това 50 до 80% от тях без да бъдат необходими или приложени правилно.

Антимикробна резистентност

„От откриването на антибиотиците преди повече от 70 години досега, те са спасили хиляди човешки животи чрез преодоляване на бактериални инфекции, които иначе биха били фатални. Употребата на антибиотици и ваксини е удължила живота...

Автовъзпалителните заболявания през погледа на детския гастроентеролог

Автовъзпалителните заболявания обикновено протичат с повтарящи се епизоди на фебрилитет и симптоми от страна на гастроинтестиналния тракт, мускулно-ставната система и кожата. От страна на ГИТ най-честите симптоми са коремна болка, афтозни лезии, повръщане, диария. За появата на клинично подозрение за автовъзпалително заболяване се изисква подробна анамнеза и задълбочен клиничен преглед…

Синдром на макрофагеална активация, провокиран от инфекция с Mycoplasma pneumoniae в детска възраст. Клиничен случай

Представяме момиче на 12 год., с вродена хипоплазия на очния нерв, при което по повод на фебрилитет, кашлица, рентгенови промени за десностранна пневмония и положителни ИгМ антитела срещу Mycoplasma pneumoniae се прие, че се касае за микоплазмена пневмония. В допълнение се установиха…

Кожата и грижата за нея по време на пандемията с COVID-19

Взаимодействията между кожата и COVID-19, както и последиците за кожата и лигавиците при засилени мерки за лична хигиена трябва да бъдат разпознати от дерматолозите и техните колеги, което е от съществено значение за предотвратяване на кожните усложнения по време на пандемията.

Проследяване на деца с неонатална жълтеница по време на пандемия с COVID-19

Въз основа на споделения опит от Китай и като взехме под внимание възможностите в нашата страна, съставихме наш протокол за проследяване на неонатална жълтеница по време на пандемията

Тялото: реално и дигитално

Секстингът разкрива уязвимостта на тийнейджъра, който търси интимност в интернет, в социалните мрежи и капаните, в които може да попадне при срещите си с  дигиталното тяло. В крайна сметка, тази среща може да завърши със страдание за реалното тяло на тийнейджъра.