Категория: За клиничната практика

Високопланинско климатолечение при деца с атопичен дерматит

Високопланинската климатотерапия е едно от големите достижения на Българската дерматологична школа, донесло заслужен авторитет и признание в света. След известно прекъсване от 2010 г. колективът на Кожна клиника при Токуда болница възстанови тази традиционна високопланинска терапия в местността Белмекен. Получените много добри резултати ни дават основание да очакваме нов тласък в това традиционно за българската дермато-венерология направление.

Основни насоки в диагностиката и лечението на детските хемангиоми

Успешното лечение на хемангиомите при деца и кърмачета включва три компонента: ранна диагностика, ранно насочване към лекар-експерт и бързо стартиране на подходяща терапия.

Синдром на Netherton при 6-годишно момче

Синдромът на Netherton е рядко заболяване, което често създава сериозни усложнения в неонаталната възраст. То може да завърши с летален изход в първите дни от живота на новороденото, дължащ се на дехидратация, хипотермия, загуба на тегло, респираторни инфекции и сепсис. Заболяването се среща при 1:200 000 новородени и засяга предоминантно женския пол. Клиничните прояви на синдрома варират от съвсем лека клинична изява, протичаща с картината на ichthyosis linearis circumflexa, до ексфолиативна еритродермия.

Биологична терапия при псориазис в детска възраст

Все повече изследвания се фокусират върху лечението на псориазис в детска възраст. Въпреки че някои пациенти с умерено до тежко заболяване се повлияват добре с локална терапия и фототерапия, има случаи, при които се налага по-ефективно лечение. В тези сценарии дерматолозите традиционно разчитаха на конвенционални системни агенти като метотрексат, циклоспорин и ацитретин. С доказването на дългосрочната ефикасност и безопасност на биологичните средства е постигнат значителен напредък в лечението на детския псориазис.   

Alopecia areata при деца

К. Праматаров, дм Медицински факултет, СУ „Св. Кл. Охридски”   IN MEMORIAM: Това е последната статия, написана от доц. Кирил Димов Праматаров (5 май 1942-14 април 2021). Напусна ни големият дерматолог, лекарят интелектуалец, етичният...

Пилотно проучване върху ефективността на Боуен терапията при нощно напикаване

Резултатите от настоящото проучване вдъхват оптимизъм и предлагат едно добро, сравнително бързо и безопасно решение при повечето деца, страдащи от нощно напикаване. С убеденост можем да твърдим, че Боуен терапията има своето място и може да бъде използвана ефективно в комплексното  лечение на нощната  енуреза при децата.

Мащабно клинично проучване, показващо как бебешките мокри кърпички повлияват дерматита от пелени

Изследването за състоянието на бебешката кожа (The BaSICS study) е първото по рода си мащабно и пряко наблюдавано от акушерки изследване, което показва, че употребата на бебешки мокри кърпички може да повлияе на състоянието на кожата на новородените.

Пулморенален синдром

Връзката между остро бъбречно увреждане и дихателна недостатъчност формира т.нар. пулморенален синдром. Той се проявява с автоимунно-медииран бързопрогресиращ гломерулонефрит и дифузни алвеоларни кръвоизливи. Обединява множество заболявания като синдром на Goodpasture, ANCA-асоциирани васкулити, тромботична микроангиопатия и други, които могат да доведат до едновременно засягане на белия дроб и бъбреците.

Алергичен риносинуит и синобронхит: прилики и разлики

Единството на дихателния път обуславя от морфологична и функционална гледна точка поява на бронхитни изяви при хронични процеси в горните дихателни пътища. Честите обостряния на алергичния риносинуит и на синобронхита при закъсняла диагноза и неадекватно лечение обуславят възникване на усложнения с тежки последици.