Категория: За клиничната практика

Алергията към белтъка на кравето мляко – голямото предизвикателство за клинициста

Непоносимост към белтъка на кравето мляко е диагностицирана при 1.9-2.8% от общата популация на децата до 2-годишна възраст в Северна Европа, като заболеваемостта спада…

Хранителна алергия в детската възраст

Статията представя съвременни данни за честотата, патогенезата, клиниката и превенцията на хранителната алергия при децата, в съответствие с последните препоръки на Европейската асоциация по алергология и клинична имунология…

Дълбока венозна тромбоза – усложнение на улцерозен колит в детската възраст. Клиничен случай

Представя 3-годишно дете, диагностицирано (клинично, ендоскопски-хистологично) с УК на възраст 2 год. В хода на лечението на релапс на заболяването като усложнение се наблюдава развитие на дълбока венозна тромбоза на феморалната и илиачна вени…

Автозомно-доминантна бъбречна поликистозна болест в детска възраст: клиничен спектър, диагностика, генетично консултиране и лечение

Терминът „бъбречна поликистоза” се свързва основно с две генетични заболявания – с автозомно-доминантна бъбречна поликистозна болест (АДБПКБ) и по-рядко с автозомно-рецесивна бъбречна поликистозна болест (АРБПКБ)…

Кортикостероидна терапия – принципи и практика. Оптимална употреба на кортикостероидите в нефрологията

КС имат широк спектър от терапевтични индикации и могат да се прилагат като заместителна терапия при надбъбречна недостатъчност и други заболявания…