Категория: За клиничната практика

Статут на симптома в психоаналитично ориентираната терапия за деца

Симптомът се разглежда като опорна точка на субекта, която го поддържа. Следвайки тази логика, симптомът се превръща в централен момент на срещата между дете и терапевт в психоаналитично ориентираната терапия…