Категория: За клиничната практика

Фетална медицина и фетална хирургия при белодробни малформации

Вродените фетални малформации на белия дроб са с честота около 1:4000 раждания. В тази група се причисляват вродената диафрагмална херния, вродените малформации на белодробните въздухоносни пътища и пулмонарната секвестрация…

Затлъстяване и бъбречна увреда в детската възраст

В последните три десетилетия в световен мащаб се наблюдава трикратно епидемично увеличаване на честотата на затлъстяване. В момента около 1/5 (10%) от децата и юношите в индустриалните страни са с наднормено тегло или затлъстяване…

Дефицит на витамин D и костен метаболизъм при деца с идиопатичен нефротичен синдром

Дефицитът на витамин D (VitD) се определя като най-често срещаната хиповитаминоза, породила през последните години изключително голям интерес в научните среди и клиничната практика…

Бъбречна биопсия в детската възраст

Бъбречната биопсия заема важно място в диагностичния процес и определянето на прогнозата при много бъбречни заболявания в детска възраст. При около 42% от биопсираните деца резултатът от биопсията оказва влияние и върху последващото лечение. За пръв път тази процедура е извършена през 1923 г. от Glyn като отворена хирургична интервенция.

Дисфункционален пикочен мехур в детска възраст

Нарушенията във функцията на долните пикочни пътища са често срещани в детската възраст. Те се проявяват с разстройство в нормалния модел на уриниране, без наличие на неврологични или урологични аномалии.

Група А бета-хемолитично стрептококова инфекция в ревматологията

Стрептококите от група А са причинители на широк спектър от заболявания – като директно инфектиране или имунологични последствия. Обект на ревматологията са най-вече вторите, но нерядко в клиниката попадат пациенти с активна GAS-инфекция…

NOMID/CINCA СИНДРОМ

NOMID/CINCA синдромът е хронично възпалително заболяване, което започва при раждането и продължава през целия живот. Далечната прогноза е лоша – прогресираща глухота, зрителни и неврологични увреждания и неубедителни терапевтични резултати…