Категория: За клиничната практика

Приложение на локални кортикостериодни препарати в дерматологията

В дерматологията локалните кортикостероиди (ЛКС) са въведени от Марион Зулцбергер през 50-те години на миналия век. Днес разполагаме с огромно многообразие от локални кортикостероидни препарати.

Астма при деца в предучилищна възраст

Все още липсва надежден, специфичен и селективен тест, позволяващ диагностицирането на астмата в ранната детска възраст. Същевременно в 50% от случаите първите астматични изяви настъпват във възрастта до 3 години, а в 80% – до 5 години.

Респираторните вируси – основен фактор за обостряне на бронхиалната астма при децата

Честотата на епизодите на бронхиална обструкция показва повторим годишен модел, който е в тясна връзка с училищния календар. При децата пикът от случаи, нуждаещи се от спешно лечение, е в началото на есента, скоро след започване на учебната година.

Алергичният ринит при децата – лека болест ли е?

Алергичният ринит (АР) е едно от най-честите хронични заболявания в детска възраст. 10-29% от децата в Европа (с превалиране в градските райони) са с диагностициран алергичен ринит, особено към т. нар. „outdoor“ алергени – полени и плесени.

Бронхиална астма и качество на живот

Бронхиалната астма е хетерогенно заболяване, характеризиращо се с хронично възпаление на дихателните пътища. Основната цел на лечението е постигане на добър контрол върху болестта.

Клинична задача: 5-месечно кърмаче с туморна формация и болезненост в лява шийна област

Коя от диагнозите е вярна – остър гноен лимфаденит, лимфангиом (кистичен хигром), дермоидна киста, супурирала странична киста на шията?

Оперативно лечение на вродена кистична аденоматоидна малформация на белия дроб: кога, как и защо

Съвременните подходи при лечението на ВКАМ предполагат разделянето им на групи пациенти според момента на диагностика на заболяването – такива, при които диагнозата е поставена пренатално (пренатални терапевтични методи), и други, при които заболяването се открива след раждането (постнатални терапевтични методи)…