Категория: За клиничната практика

За здравето и виртуалният свят и има ли интернет зависимост

Актуалността на темата за зависимостта на децата и юношите от компютърни и видеоигри и патологичното използване на интернет предпоставя необходимостта от провеждането на емпирични изследвания и в България, които да обърнат внимание към различните аспекти на този проблем.

Грип и остри инфекции на горните дихателни пътища в детска възраст

Й. Николов, П. Переновска, Г. Петрова Клиника по педиатрия, УМБАЛ „Александровска” – София   Инфекциите на горните дихателни пътища (ИГДП) принадлежат към групата на най-често срещаните остри заболявания сред хората. Характерно за тях е,...

Педиатърът и маските на оралното влечение. Случай на двегодишно дете с анорексия

Всеки новопоявил се клиничен симптом при децата в кърмаческа и ранна детска възраст може да бъде интерпретиран не само като проява на функционален и морфологичен дефицит, но и в контекста на соматизация на някакъв психичен процес. Някои деца се обръщат към нас чрез тялото си…

Ранната интервенция – възможност за подобряване на психичното здраве на децата

Ранната интервенция е насочена към общото състояние на бебето, но и към първите проявени симптоми, свързани с посрещането му в семейството или с евентуални затруднения във връзката с майката…

Влияние на виртуалната реалност върху психичното развитие на детето от 0 до 3 години

Съвременните технологии се развиват и стават неизменна част от живота на детето, така че няма как да бъдат елиминирани изцяло. Важното обаче е още в най-ранна възраст детето да не бъде оставяно само за дълго време единствено в „тяхната компания“ без живото присъствие на възрастен до себе си.

Инфантилен хемангиом и вродена хидронефроза при 5-месечно кърмаче. Клиничен случай

Инфантилните хемангиоми са най-честите кърмачески съдови тумори, с честота между 3-10%. Срещат се 2.5-4 пъти по-често при момичетата, при недоносените деца и при данни за фетален стрес по време на бременността…

Назначаване и интерпретиране на лабораторните показатели, свързани с бъбречната функция, при деца в амбулаторната практика

Назначаването на лабораторни изследвания, свързани с отделителната система, и оценката на показателите е комплексно, тоест извършва се на базата на подробна анамнеза, фамилна обремененост, физикален статус и изисква тясна колаборация между общопрактикуващия лекар/педиатър и детския нефролог. Само така може да бъде поставена точна диагноза и да бъде назначена адекватна терапия на пациента…

Проследяване на деца след бъбречна трансплантация

Нарастването на броя на бъбречно трансплантираните деца през последните години налага както добро познаване на специфичните нужди на тази популация от страна на личните лекари и педиатрите по местоживеене, така и активна колаборация между тях и лекуващите екипи в специализираните центрове…

Гломерулонефрит при пурпура Хенох-Шонлайн

Засягането на бъбрека под формата на гломерулонефрит определя прогнозата на заболяването. При 1.8-2% от пациентите то прогресира към терминална бъбречна недостатъчност. Изключително важна е преценката на клинициста във връзка със започването на терапия с имуносупресори. Подходът трябва да бъде индивидуален, като се вземат предвид клиничната изява на болестта, хистологичния вариант и риска от прогресия към ХБЗ.