Категория: За клиничната практика

Неврологични прояви при заболявания на ендокринната система

Основните клинични прояви при заболяванията на ендокринната система се обуславят от хормоните, произвеждани от жлезите с вътрешна секреция. Те оказват влияние върху различните системи на организма, което води до допълнителна специфична симптоматика…

Превенция на група B стрептококовите инфекции при новородените

От края на 60-те г. инфекциите, причинени от β-хемолитични стрептококи от група B (GBS), са водеща причина за неонатална инфекциозна заболяемост и смъртност [1]. По данни на Центъра за контрол на заболяванията (CDC) в САЩ…

Плоскостъпие

Вроденото плоско ходило (talus verticalis) е най-тежката форма на патологично плоскостъпие, но честотата му е относително рядка. Ригидният talus verticalis трябва да се диференцира от т.нар. „кос талус”, който е с добра прогноза. Косият талус е…

Порочна стойка и структурни гръбначни изкривявания

Развитието на структурна сколиоза и кифоза няма нищо общо с т.нар. „порочна стойка”, типична за ученика, носещ тежка чанта и седящ неправилно на чина. Тази стойка не може да предизвика адолесцентна идиопатична сколиоза…

Акценти в храненето на бременната жена с ефект върху детското здраве

Бременността и раждането са напълно естествени процеси, но те подлагат организма на всяка жена на сериозно изпитание. Храненето на бременната е сред най-важните фактори за здравето не само на бебето, но и на майката…

Затлъстяване и формиране на хранително поведение в ранна детска възраст

Затлъстяването в детска възраст се свързва с множество неблагоприятни последствия за здравето, вкючително повишен риск от захарен диабет тип 2, сърдечно-съдови и чернодробни заболявания. В по-големия процент от случаите наднорменото тегло и затлъстяването се дължат на фактори…

Психологична оценка в ранна детска възраст – профили на развитието и практически насоки за работа

За да оценим патерните на ранното психично развитие, е необходим интегриран подход, обединяващ отделните сфери на развитие, като психодиагностичната оценка трябва да отчита структурната организация, отношенията между постиженията в различните области на развитие…

Yolk sac тумор с атипична локализация

Герминативноклетъчните тумори са разнородни в биологично, морфологично и клинично отношение неоплазми. При децата те са относително редки и представляват около 3% от всички злокачествени заболявания, наблюдавани в този възрастов период…

Болест на Gaucher

Лизозомните болести са група заболявания, при които генен дефект в един или повече лизозомни ензими, активатор-протеини или мембранни протеини води до понижена или липсваща ензимна активност и натрупване на несмлени макромолекули в лизозомите…

Мукополизахаридози

Мукополизахаридозите (МПЗ) са група лизозомни болести следствие от дефицит на лизозомните екзогликази или сулфатази, отговорни за разграждането на глюкозоаминогликаните (мукополизахариди) – основна компонента на екстрацелуларния матрикс…