Категория: За клиничната практика

Акценти в храненето на бременната жена с ефект върху детското здраве

Бременността и раждането са напълно естествени процеси, но те подлагат организма на всяка жена на сериозно изпитание. Храненето на бременната е сред най-важните фактори за здравето не само на бебето, но и на майката…

Затлъстяване и формиране на хранително поведение в ранна детска възраст

Затлъстяването в детска възраст се свързва с множество неблагоприятни последствия за здравето, вкючително повишен риск от захарен диабет тип 2, сърдечно-съдови и чернодробни заболявания. В по-големия процент от случаите наднорменото тегло и затлъстяването се дължат на фактори…

Психологична оценка в ранна детска възраст – профили на развитието и практически насоки за работа

За да оценим патерните на ранното психично развитие, е необходим интегриран подход, обединяващ отделните сфери на развитие, като психодиагностичната оценка трябва да отчита структурната организация, отношенията между постиженията в различните области на развитие…

Yolk sac тумор с атипична локализация

Герминативноклетъчните тумори са разнородни в биологично, морфологично и клинично отношение неоплазми. При децата те са относително редки и представляват около 3% от всички злокачествени заболявания, наблюдавани в този възрастов период…

Болест на Gaucher

Лизозомните болести са група заболявания, при които генен дефект в един или повече лизозомни ензими, активатор-протеини или мембранни протеини води до понижена или липсваща ензимна активност и натрупване на несмлени макромолекули в лизозомите…

Мукополизахаридози

Мукополизахаридозите (МПЗ) са група лизозомни болести следствие от дефицит на лизозомните екзогликази или сулфатази, отговорни за разграждането на глюкозоаминогликаните (мукополизахариди) – основна компонента на екстрацелуларния матрикс…