Категория: За клиничната практика

Facebook като инструмент за изграждане на лекарската практика. Част 1

Социалната мрежа Facebook стана неразделна част от дигиталния маркетинг. Това се дължи на факта, че пациентите не само прекарват голяма част от времето си там, но и желаят да я ползват като канал за комуникация. Как да използваме Facebook като инструмент за изграждане на лекарската практика?

Проучване относно ефективността на процедурата Бебешки боуен при бебешки колики

Приложението на процедура Бебешки боуен срещу бебешки колики е добре известно сред боуен терапевтите по цял свят, като повечето данни сочат относително бързо отшумяване на симптомите при колики. Това проучване цели да предостави по-подробна информация относно приложението на Боуен® в този аспект и да даде обяснение относно неповлияващите се случаи…

Мaркери за провеждане на консултация и логопедични интервенции в ранна детска възраст

Ранният скрининг и провеждането на системна логопедична терапия в ранна детска възраст при децата с неврологични и генетични заболявания е ключов по отношение на превенцията на сериозни нарушения на развитието като дизаратрия и диспраксия. Това са състояния, изискващи дългогодишни терапевтични стратегии, следващи във времето актуалните нужди на детето…

Нови методи (Schroth, SEAS, ApiFix) при лечението на адолесцентна идиопатична сколиоза

Лечението на сколиозата е сложно и мултидисциплинарно. В голяма степен зависи от ранната диагностика, която е в ръцете на педиатрите. Често е продължително и отнема няколко години, през които трябва стриктно да се изпълняват упражнения и да се носи корсет по минимум 20 часа на ден. Това налага развитието на различни методики, като упражненията трябва да бъдат адаптирани към пациента…

Помощни средства, използвани в рехабилитацията на деца със специални нужди

Правилният избор на подходящо техническо помощно средство може да бъде ключов момент за успеха на рехабилитационния процес. По тази причина всеки уред, приспособление или устройство, които ще се използват в процеса на рехабилитация, трябва да бъдат внимателно анализирани от всички специалисти, участващи в терапевтичния екип.

Серумната болест

Серумната болест е самоограничаващо се заболяване след преустановяване на експозицията на предполагаемия етиологичен фактор. С времето симптомите отшумят, тъй като имунните комплекси се изчистват от организма.

Детското здравеопазване в доболничната помощ

Педиатричната помощ в България следва да стане приоритет на държавата в близко и обозримо бъдеще. Развитието на профилактичните програми, финансирането в доболничните структури и в изграждането на модерна педиатрична болница са от изключителна важност за бъдещето на нашата страна, за здравето на нацията ни.

За да се реализират тези перспективи, е необходимо обединение на лекарите от специалността, утвърждаване на продължаващото медицинско обучение за педиатрите, финансиране на курсове и програми за квалификация на специалисти, спазване на морално-етичните принципи на професията и силно педиатрично лоби в българското общество…

Круп синдром: характеристика, клинична оценка, терапевтично повлияване. Мястото на Pulmicort суспензия за небулизатор в плана на лечение

Pulmicort суспензия за небулизатор е доказана алтернатива на системните кортикостероиди в лечението на псевдокруп. Дава възможност за лечение в удобна и неинвазивна лекарствена форма…