Категория: За клиничната практика

Медулобластом – клиничен случай и литературен обзор

Мултидисциплинарният подход при деца с медулобластом се изразява в максимално радикална хирургия без неврологични усложнения и химиотерапия и лъчетерапия, съобразени с хистологичния и молекулярния тип на тумора.

Ендоваскуларна емболизация на мозъчни артериовенозни малформации при педиатрични пациенти

Ендоваскуларната емболизация на АВМ при деца е сравнително безопасен и надежден метод, който през последните години се превръща в първи метод на избор за този вид патология. Ендоваскуларната емболизация може да се използва както за дефинитивно третиране, така и като част от комбинирана терапия за лечение на АВМ.

Ендоваскуларно лечение на интракраниални аневризми в детска възраст

Ендоваскуларното лечение на интракраниални мозъчни аневризми в педиатричната популация е сравнително безопасно, трайно и ефективно, като може да бъде алтернатива на класическата неврохирургия, а в някой случаи дори и единствен метод на избор

Нискостепенни глионевронални тумори при деца: хирургията е единствен метод за лечение на медикаментозно-резистентните епилептични пристъпи

Епилептичната хирургия при деца с LEATs е с отличен контрол върху епилептичните пристъпи, висок шанс за спиране на АЕМ и нисък риск от усложнения. Видимо тоталната резекция изглежда е единственият фактор, определящ постоперативния резултат, а основния предоперативен предиктор за положителен изход е ниската възраст, свързана и с малката продължителност на епилепсията.

Facebook като инструмент за изграждане на лекарската практика. Част 1

Социалната мрежа Facebook стана неразделна част от дигиталния маркетинг. Това се дължи на факта, че пациентите не само прекарват голяма част от времето си там, но и желаят да я ползват като канал за комуникация. Как да използваме Facebook като инструмент за изграждане на лекарската практика?

Проучване относно ефективността на процедурата Бебешки боуен при бебешки колики

Приложението на процедура Бебешки боуен срещу бебешки колики е добре известно сред боуен терапевтите по цял свят, като повечето данни сочат относително бързо отшумяване на симптомите при колики. Това проучване цели да предостави по-подробна информация относно приложението на Боуен® в този аспект и да даде обяснение относно неповлияващите се случаи…

Мaркери за провеждане на консултация и логопедични интервенции в ранна детска възраст

Ранният скрининг и провеждането на системна логопедична терапия в ранна детска възраст при децата с неврологични и генетични заболявания е ключов по отношение на превенцията на сериозни нарушения на развитието като дизаратрия и диспраксия. Това са състояния, изискващи дългогодишни терапевтични стратегии, следващи във времето актуалните нужди на детето…

Нови методи (Schroth, SEAS, ApiFix) при лечението на адолесцентна идиопатична сколиоза

Лечението на сколиозата е сложно и мултидисциплинарно. В голяма степен зависи от ранната диагностика, която е в ръцете на педиатрите. Често е продължително и отнема няколко години, през които трябва стриктно да се изпълняват упражнения и да се носи корсет по минимум 20 часа на ден. Това налага развитието на различни методики, като упражненията трябва да бъдат адаптирани към пациента…

Помощни средства, използвани в рехабилитацията на деца със специални нужди

Правилният избор на подходящо техническо помощно средство може да бъде ключов момент за успеха на рехабилитационния процес. По тази причина всеки уред, приспособление или устройство, които ще се използват в процеса на рехабилитация, трябва да бъдат внимателно анализирани от всички специалисти, участващи в терапевтичния екип.

Серумната болест

Серумната болест е самоограничаващо се заболяване след преустановяване на експозицията на предполагаемия етиологичен фактор. С времето симптомите отшумят, тъй като имунните комплекси се изчистват от организма.