Категория: За клиничната практика

Клиничен случай на пневмококова плевропневмония с кръвохрак

ППО  е сред водещите причини за заболеваемост и смъртност в детска възраст, една от най-честите нозологични единици, изискващи хоспитализация. Според съвременните препоръки при голяма част от децата с подозирана ППО…

Терапевтична ефективност на радиохирургията при деца с интракраниални лезии

И. Колева1, И. Игнатова1, Ст. Сираков2, Кр. Минкин3 1 Отделение по лъчелечение, УМБАЛ „Св. Иван Рилски” – София 2 Отделение по образна диагностика, УМБАЛ „Св. Иван Рилски” – София 3 Отделение по неврохирургия, УМБАЛ...

Лангерхансова хистиоцитоза при 6-месечно бебе. Клиничен случай

Лангерхансовата хистиоцитоза представлява заболяване с разнообразен спектър от клинични прояви. Представихме клиничен случай на остра лангерхансова хистиоцитоза, чрез който обобщихме настоящите препоръки на Световната асоциация по хистиоцитоза относно класификацията, оценката, прогнозата и лечението на това заболяване…

Фeтална ихтиоза. Съвременни данни за етиопатогенеза, клинична картина, диагностика и терапия

Феталната ихтиоза е вродено нелечимо заболяване, но съвременната терапия удължава преживяемостта и подобрява качеството на живот на пациентите. Учени от целия свят продължават да търсят ефективни средства срещу заболяването…

Рoзацея в детската възраст

Розацея се среща изключително рядко в детската възраст. Представлява хронично заболяване на кожните пилосебацейни жлези. Клиничната находка се представя под формата на центрофациална еритема с папули, папуло-пустули и телеангиектазии…

Herpes simplex neonatorum

Инфекциите с Herpes simplex virus в периода непосредствено след раждането продължават да са сериозно предизвикателство пред неонатолозите и дерматолозите, въпреки значителния напредък в терапията на заболяването през последните години. Макар че се среща сравнително рядко, състоянието все още продължава да е причина за висока смъртност, достигаща 30%…

Остър скротум в детската възраст

Всяко болезнено неясно състояние на скротума изисква незабавното му диагностициране. Прецизната анамнеза, клиничният преглед и използването на ултразвук с доплер са в основата на бързото и точно поставяне на диагноза. Лечението зависи от диагнозата – хирургично в спешен порядък или консервативно…

Крипторхизъм (Недесцендиране на тестисите)

Криптохизмът е най-често срещаното вродено състояние на мъжката полова система. Честотата варира и зависи от гестационната възраст, като засяга 1.0-4.6% от новородените в термин и 1.1-45% от недоносените момчета…

Диагностика и лечение на пациенти с хипоспадия

Хипоспадията е заболяване, което заема голям дял от вродените заболявания на отделителната система. Пациентите с установена хипоспадия често имат и съпътстващи заболявания. Това изисква провеждането на пълноценна диагностика и предприемането на подходящ избор на оперативна техника…