Категория: Социални аспекти

Семейно-медиирана интервенция през погледа на практиката

Семейно-медиираната ранна интервенция е иновативен метод, който подкрепя семейството в грижите му за  развитие на детето. Той е насочен към семейства, които имат притеснения, свързани с  детето, или то има поставена диагноза, т. е. патологията е потвърдена. Зад ефективността на метода стоят стимулирането на взаимодействието на детето със средата и активната роля на родителите, която осигурява интензивна и естествена високочестотна подкрепа от страна на семейството.

Разноликата раздяла: как децата преживяват смъртта

В практиката ми на терапевт срещата със смъртта е тази рана, която всеки път имам илюзията, че ще излекувам по-успешно, защото вече съм събрала инвентара от лечебни средства и житейски уроци, които ме правят знаеща. Но раздялата с близки хора, макар да изглежда поведенчески типизирана, е разнолика. Особено при децата.

Бащата – отчужден, отчуждаващ. В центъра на родителските конфликти – практика, анализ, предизвикателства

Родителстването не е състезание между жените и мъжете. То трябва да бъде насочено към грижата, и то най-добрата, която може да се осигури на детето. Чрез представяне на негативните последици от родителски конфликти и показване на истинските измерения на случващото се е добре да разчупим съществуващите социални стереотипи, каращи ни да диференцираме родителите на полов принцип…

Бащинство на тийнейджъри в България: изводи от две качествени изследвания

Изследванията показват, че децата, отглеждани с активното участие на бащите си, се радват на по-добро езиково и когнитивно развитие, по-високи образователни постижения, по-малко поведенчески проблеми, по-висока социална компетентност, по-успешна социална адаптация и по-позитивни отношения с връстници и възрастни в бъдещe…

Бащата: функцията на Бащата, името на Бащата

Каква е „версията“ на съвременния баща? Как се осъществява бащината функция и лимитирането на желанието на майката? Ще успеят ли новите форми на семейство да предадат „това, което конституира субекта, а именно „желанието, което не е анонимно“? Психоанализата търси отговор на тези въпроси, поставени от времето, в което живеем не изобщо, а във всеки конкретен случай, който клиниката ни предлага.

Социални аспекти на нарушенията в хранителното поведение. Роля на медиите

Статията разглежда и обсъжда социалните и културни аспекти на нарушенията в хранителното поведение (НХП). Социалните детерминанти на НХП, за съжаление, все още не са на централно място в диагностиката, консултирането и лечението на НХП в България…

Дигиталният свят и отражението му върху човека

Дигитализацията като процес на масово и глобално използване на компютърните технологии от индивидуални потребители, организации и бизнес – заедно с различните социокултурни последствия от навлизането на дигиталните платформи във всички области на живота, налага обучение и образование от нов тип, изискващи нов вид умения и компетенции, способни да отговарят адекватно на обществените потребности в 21. век и на стремежа към възходящо развитие.

Видеоигрите и насилието

Едно от основните притеснения е съдържанието във видеоигрите и по-специално – изобразяването на агресия и насилие. Популярното схващане е, че игрите с насилие правят децата по-агресивни и по-склонни да проявяват подобно поведение и в реалния свят…