Категория: Социални аспекти

Ролята на бащата за психосоматичните оплаквания на детето

Ролята на бащата в психичното пространство на детето остава отпечатък върху неефективното му социално функциониране и оттук – върху предразположението за психосоматично разстройство…

Детето като пациент. Холистичният подход в мениджмънта на дете с увреждания

Медицинската услуга, предоставяна на детето пациент във Великобритания, се разделя на две групи – остри заболявания със спешна хоспитализация и хронични увреждания с дългосрочен план за лечение…

Насилието над деца и ролята на педиатрите за справяне с него

Закрилата на детето срещу „всички форми на физическо или умствено насилие, посегателство или злоупотреба, липса на грижи или небрежно отношение, малтретиране или експлоатация, включително сексуални престъпления“ е основно право, гарантирано от Конвенцията на ООН за правата на детето

Тревогите на майките или за вредата на майчината депресия върху детското здраве

Следродилната депресия е един от онези феномени, които като че ли със самото си название се приемат като нещо средно между неизбежно бедствие, самосбъдващо се предсказание и патологичност, доказваща нормалността на майката.

Стандартите за ранно детско развитие и учене – ориентир за цялостното физическо и психическо благополучие на детето

Стандарти з аранно детско развитие за деца до 3-годишна възраст са разпоредени от Българската академия на науките за периода 2008 – 2014 г.

Детското психично здраве в България – проблеми и препоръки (Част II)

М. Николова Национална мрежа за децата   Делът на психичните разстройства е 25% от всички заболявания през последните две десетилетия, което ги поставя на първо място по значимост, изпреварвайки дори онкологичните и сърдечно-съдовите заболявания....

Детското психично здраве в България – проблеми и препоръки (Част I)

Психичното здраве е термин, който описва емоционалното благосъстояние и качеството на възприятие, както и липсата на психични разстройства. В този смисъл понятието „психично здраве“ не може да бъде разглеждано като пряко свързано с на психиатрията, защото тя се занимава единствено и само с клиничните аспекти на проблемите, свързани с психичното здраве. Психичното здраве по-скоро е отнесено към качеството на живот.

Да привличаш (бащи) на инат? Ролята на здравните специалисти в насърчаването на активното бащинство

Напоследък се говори все повече за активното бащинство и нуждата от по-пълноценно включване на мъжете в грижите за децата. Редица научни изследвания показват, че колкото по-рано мъжете започнат да полагат грижи за децата си,...

Ранното детско развитие на деца от уязвими групи – предизвикателства и добри практики

а 29-30 септември в София на обучително-дискусионен семинар се събраха професионалисти от България и Македония, за да обменят опит и да споделят добри практики в областта на ранното детско развитие на деца от уязвими групи…