Категория: Социални аспекти

Образованието и грижите в ранна детска възраст в България през погледа на гражданския сектор, работещи с деца и родители

Ранното детско развитие включва цялата необходима подкрепа за детето от пренаталното му развитие до осмата му година, за да може да бъде реализирано правото му на оцеляване, закрила и грижа, което ще му гарантира...

Представи и нагласи на родителите за родителството (Част 3)

По отношение на ролите в отглеждането на детето жените недвусмислено заявяват, че майката е по-важният от двамата родители „бащи много – майката е единствена!“. За тях е очевидно, че по-натовареният от двамата родители също е майката – и по отношение на времето, посветено на семейството, и по отношение на отговорностите…

Представи и нагласи на родителите за родителството (Част 2)

Поредицата от статии представя нагласите на родителите в България за това как самите те възприемат родителството, по какъв начин се разпределят функциите между мъжете и жените в семейството и какви са предизвикателствата в грижите за децата….

PNF-терапията помага на деца с нервно-мускулни и мускулно-скелетни дисфункции да “отключат” своя скрит функционален потенциал

PNF е концепция, която най-лесно би била обяснена като метод за подобряване на функционалноста на невро-мускулната система, чрез стимулиране на проприорецепторите и екстерорецепторите…

Представи и нагласи на родителите за родителството (Част 1)

Поредицата от статии представя нагласите на родителите в България за това как самите те възприемат родителството, по какъв начин се разпределят функциите между мъжете и жените в семейството и какви са предизвикателствата в грижите за децата…

От пилотна неправителствена дейност, здравното медиаторство се превръща в държавна политика

Историята на здравното медиаторство в България започва през 2001 г., когато първите пет здравни медиатори започват работа по пилотен проект в гр. Кюстендил. Инициативата цели преодоляване на затруднения достъп на уязвимите малцинствени групи до системата на здравните услуги, когато тези затруднения са свързани с нарушена комуникация между здравните (а понякога и социални) служби и пациентите или с липса на информация по отношение на предпазване от заболявания, семейно планиране и др…

Здравно-хигиенна оценка на яслените групи на ОДЗ

Яслените групи към ОДЗ по подобие на самостоятелните детски ясли (ДЯ) са утвърдена социална форма и практика в помощ на семействoто за отглеждане, възпитание и развитие на децата от ранна детска възраст. Основна тяхна задача е промоцията на детското здраве…

Насилието над деца – скрит проблем с видими последици

В началото на септември 2014 г. Световният фонд за децата към ООН – УНИЦЕФ публикува обширен доклад за насилието над и между деца и юноши. Той обхваща проучванията в над 190 държави, което го прави най-мащабният, подробен и изчерпателен документ по темата до момента…