Категория: Социални аспекти

Тревогите на майките или за вредата на майчината депресия върху детското здраве

Следродилната депресия е един от онези феномени, които като че ли със самото си название се приемат като нещо средно между неизбежно бедствие, самосбъдващо се предсказание и патологичност, доказваща нормалността на майката.

Стандартите за ранно детско развитие и учене – ориентир за цялостното физическо и психическо благополучие на детето

Стандарти з аранно детско развитие за деца до 3-годишна възраст са разпоредени от Българската академия на науките за периода 2008 – 2014 г.

Детското психично здраве в България – проблеми и препоръки (Част II)

М. Николова Национална мрежа за децата   Делът на психичните разстройства е 25% от всички заболявания през последните две десетилетия, което ги поставя на първо място по значимост, изпреварвайки дори онкологичните и сърдечно-съдовите заболявания....

Детското психично здраве в България – проблеми и препоръки (Част I)

Психичното здраве е термин, който описва емоционалното благосъстояние и качеството на възприятие, както и липсата на психични разстройства. В този смисъл понятието „психично здраве“ не може да бъде разглеждано като пряко свързано с на психиатрията, защото тя се занимава единствено и само с клиничните аспекти на проблемите, свързани с психичното здраве. Психичното здраве по-скоро е отнесено към качеството на живот.

Да привличаш (бащи) на инат? Ролята на здравните специалисти в насърчаването на активното бащинство

Напоследък се говори все повече за активното бащинство и нуждата от по-пълноценно включване на мъжете в грижите за децата. Редица научни изследвания показват, че колкото по-рано мъжете започнат да полагат грижи за децата си,...

Ранното детско развитие на деца от уязвими групи – предизвикателства и добри практики

а 29-30 септември в София на обучително-дискусионен семинар се събраха професионалисти от България и Македония, за да обменят опит и да споделят добри практики в областта на ранното детско развитие на деца от уязвими групи…

Образованието и грижите в ранна детска възраст в България през погледа на гражданския сектор, работещи с деца и родители

Ранното детско развитие включва цялата необходима подкрепа за детето от пренаталното му развитие до осмата му година, за да може да бъде реализирано правото му на оцеляване, закрила и грижа, което ще му гарантира...

Представи и нагласи на родителите за родителството (Част 3)

По отношение на ролите в отглеждането на детето жените недвусмислено заявяват, че майката е по-важният от двамата родители „бащи много – майката е единствена!“. За тях е очевидно, че по-натовареният от двамата родители също е майката – и по отношение на времето, посветено на семейството, и по отношение на отговорностите…

Представи и нагласи на родителите за родителството (Част 2)

Поредицата от статии представя нагласите на родителите в България за това как самите те възприемат родителството, по какъв начин се разпределят функциите между мъжете и жените в семейството и какви са предизвикателствата в грижите за децата….