Категория: Хранене

Практическите подходи за контрол и оценка на храненето в детските градини на територията на РЗИ – Велико Търново

Нормативният документ, въз основа на който се извършват контролът и оценката на храненето на организираните детски колективи, е Наредба №6 от 2011 г. на МЗ за здравословно хранене на деца на възраст от 3 до 7 години.

Хранителните разстройства

Ранното диагностициране и взимане на мерки е възможно най-добрият и ефективен подход за овладяване на хранителното разстройство. За съжаление при този тип заболявания превенцията е почти неприложима…

Профилактиката на оралните заболявания в кърмаческа, ранна детска и предучилищна възраст

Профилактиката на оралните заболявания (зъбeн кариес и пародонтални заболявания) се осъществява чрез оралната хигиена. Методите и средствата на профилактиката са многообразни и се различават в зависимост от възрастта на пациента…

Влияние на родителите върху хранителните навици на децата

Моделите на хранително поведение се установяват още в детството, за което важна роля имат родителите и останалите членове на семейството. Те са важен фактор, за да може първичната профилактика на оралните заболявания да започне още през този ранен период.

Принципи на парентералното хранене в детска възраст

Парентералното хранене е показано при децата, които не получават необходимите за растежа и развитието си енергия, макро- и микронутриенти чрез прием на храна през храносмилателната си система. Оптималното използване на възможностите на парентералното хранене повишава шанса за възстановяване на децата в критично състояние.

Хранене при чревни инфекции

Чревните инфекции при децата са на второ място по честота след инфекциите на дихателните пътища. В Европа всяко дете под 3-годишна възраст боледува от гастроентерит средно от 0.5 до 2 пъти в рамките на една календарна година. Диетичният режим по време на и след инфекция на гастроинтестиналния тракт е от съществено значение за общото състояние на детето…

Инициатива „Училище за здраве“

Инициативата „Училище за здраве“, организирана от Българското сдружение за проучване на затлъстяването и съпътстващите го заболявания, започва през 2012 г. и вече осма поредна година се провежда под патронажа на Министерството на здравеопазването и Министерството на образованието и науката.

„За“ и „против“ даването на вода в кърмаческа възраст

В настоящата статия се разглежда проблемът дали да се дава допълнително количество течности на кърмачето през първите шест месеца от живота му и под каква форма. Дискутират се рисковете, които крие прекомерният прием на хипоосмотични спрямо вътрешната течна среда разтвори, като се имат предвид анатомо-физиологичните особености и храненето на кърмачето до шестия месец…

Недохранване при деца с нервно-психични заболявания

Мултидисциплинарен екип – това е ключовият фактор на правилното отглеждане на децата с НПЗ. Ранното разпознаване на неврологичните нарушения при деца с НПЗ и ранната рехабилитация трябва да включват задължително и хранителна подкрепа с цел оптимално развитие и постигане на максимума на заложените от генетичните и епигенетични факторни специфики на детето.

Хранителни и нехранителни фактори, влияещи качеството на живот на обгрижващите деца с нервно-психически заболявания

Децата с увреждания изискват повече грижи и усилия от родителите и обгрижващите, които са съпроводени с повишено ниво на стрес. Техните хранителни затруднения и трудовата заетост на родителите са важни фактори, влияещи на качеството на живот на родителите и обгрижващите ги лица.