Категория: Хранене

„За“ и „против“ даването на вода в кърмаческа възраст

В настоящата статия се разглежда проблемът дали да се дава допълнително количество течности на кърмачето през първите шест месеца от живота му и под каква форма. Дискутират се рисковете, които крие прекомерният прием на хипоосмотични спрямо вътрешната течна среда разтвори, като се имат предвид анатомо-физиологичните особености и храненето на кърмачето до шестия месец…

Недохранване при деца с нервно-психични заболявания

Мултидисциплинарен екип – това е ключовият фактор на правилното отглеждане на децата с НПЗ. Ранното разпознаване на неврологичните нарушения при деца с НПЗ и ранната рехабилитация трябва да включват задължително и хранителна подкрепа с цел оптимално развитие и постигане на максимума на заложените от генетичните и епигенетични факторни специфики на детето.

Хранителни и нехранителни фактори, влияещи качеството на живот на обгрижващите деца с нервно-психически заболявания

Децата с увреждания изискват повече грижи и усилия от родителите и обгрижващите, които са съпроводени с повишено ниво на стрес. Техните хранителни затруднения и трудовата заетост на родителите са важни фактори, влияещи на качеството на живот на родителите и обгрижващите ги лица.

Добавките в храните крият риск за здравето на децата

В доклада си “Добавките в храните и здравето на децата” от август 2018 г. Американската академия по педиатрия (AAP) призовава за спешни реформи в регулаторния процес в САЩ по отношение на добавките в храните. Според специалистите някои от използваните при обработката, съхранението и опаковането на храните химикали могат да нанесат сериозни поражения върху детското здраве…

Как да разговаряме с родителите за храненето на бебето и малкото дете

Американската академия на педиатрите подготви кратко ръководство, предназначено за лекарите с педиатрична практика, в което в сбит и прецизиран вид се представят основните препоръки за кърменето, захранването и храненето на бебето и малкото дете…

Ролята на храненето за здравето, растежа и развитието на децата до 3-годишна възраст

Установените съществени проблеми в храненето и хранителния статус на кърмачетата и малките децата, включващи от една страна недохранване и риск от хранителни дефицити, а от друга страна – небалансиран хранителен прием и наднормено тегло, са важни фактори, които повлияват съществено развитието и здравето на нашите деца, като създават рискове за нарушения в здравето и трудоспособността им в зряла възраст…

Киселото мляко: функционална храна, източник на пробиотици

Млякото и млечните продукти са идеален „носител” на пробиотици – от една страна, млечният протеин ги защитава от агресивното действие на солната киселина и жлъчните соли, а от друга, млечната захар (лактозата) подсигурява размножаването им в стомашно-чревния тракт.

Пробиотици и кърма

Проучвания съобщават, че при кърмените деца в сравнение с тези, хранени с млека за кърмачета, честотата на инфекциозните заболявания се понижава. Майчиното мляко е важен източник на млечнокисели бактерии…

Антимикробни фактори в майчиното мляко

Човешкото мляко съдържа и множество биоактивни молекули, които са устойчиви на храносмилателните процеси и модулират имунната система, както и молекули с пряко и непряко антимикробно действие…