Категория: Хранене

Отражение на храненето на бременната жена и новороденото върху риска от развитие на метаболитен синдром в по-късна възраст, брой 8/2016

Метаболитният синдром (МС) представлява комплекс от взаимосвързани нарушения на обмяната – дисгликемия, дислипидемия, артериална хипертония и висцерален тип затлъстяване, водещи до развитие на захарен диабет и сърдечно-съдови заболявания.

Витамин Д – познатият непознат

Витамин Д е плеотропен секостероиден хормон с огромно значение за здравето и профилактиката на редица заболявания при човека. Класическата му функция е свързана с калциевата хомеостаза и костната минерализация, но през последните години се установи и влиянието му върху имунната система, инсулиновата секреция, регулацията на клетъчната пролиферация, диференциацията и превенцията на редица заболявания. Той не е истински витамин, тъй като диетата не е единственият му източник

Хранене на кърмачета и деца до 3 години

Рационалното хранене задоволява оптимално физиологичните потребности от енергия и пластични материали, осигуряващи правилното протичане на обменните процеси в организма и нормалното физическо развитие на детето…

Ползи за здравето, свързани с кърменето (продължение)

Профилактичният ефект спрямо инфекциите е най-важната полза за здравето, свързана с кърменето, особено в развиващите се страни. Мета-анализите на Холандския държавен институт по хранене и здраве (ХДИХЗ) и на Агенцията за изследване на медицинското обслужване и качество (АИМОК) категорично доказват, че при кърмените деца рискът от стомашно-чревни инфекции и остър среден отит е значително по-нисък.

Кърменето и ползите от него: становище на ЕSPGHAN, част 1

Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition, 49, 2009, 112-125. Извадки от публикация на Европейското дружество по детска гастроентерология, хепатология и хранене (ЕSPGHAN).   Европейското дружество по детска гастроентерология, хепатология и хранене (ЕSPGHAN) – Комисия...

Микронутриентите и имунитета в детска възраст

Подходящото хранене е от решаващо значение в началото на живота, когато има „прозорец от възможности“ за подпомагане на нормалното развитие и функциониране на имунната система. Организмът на новороденото се характеризира с имунологична незрялост…

Микронутритенти и имунитет в детска възраст – първа част

Нутриентите играят съществена роля за развитието и функционирането на имунната система. Важни елементи за ефективна имунна система са бързата клетъчна пролиферация и ранна синтеза на регулаторни и протективни белтъци…

Хранене за предотвратяване на бъбречна калкулоза в детска възраст

Децата с нормална бъбречна функция имат голяма вариабилност в количеството и качеството на нутриентите, които могат да приемат. За жалост, тези с бъбречно заболяване имат по-ограничено разрешено хранително разнообразие поради намалената бъбречна екскреция и/или поради завишената тубулна екскреция…