Категория: Хранене

Периконцепционален прием на фолиева киселина и риск от аутизъм (Част2)

Към настоящият момент не са известни неблагоприятни ефекти от периконцепционалния прием на ФК в препоръчителните дози. Делът на бременни жени, приемащи ФК е нисък (около 40% от американките, 33% от норвежките, 9% от българките по данни от наше пилотно проучване сред 300 млади майки в гр. Варна), въпреки че болшинството бременности са желани и /или планирани…

Периконцепционален прием на фолиева киселина и риск от аутизъм (Част 1)

Нарастването на честота на аутизма в последните няколко десетилетия поставя въпроса за етиологията на това заболяване. Ролята на наследствеността е безспорнa, но наред с това се натрупва информация и за негенетични фактори, действащи в перинаталния период и повлияващи развитието на нервната система на плода. Голям брой проучвания доказват, че периконцепционалният прием на фолиева киселина намалява риска от раждане на дете с аутизъм с 40%…

Мултикаузални функционални промени на дъвкателния апарат у младежи и девойки в горна училищна възраст

В детско-юношеската възраст единството на категориите форма – функция – реакция се влияе от процесите на растеж и формиране на органните структури, от съпътстващото усъвършенстване и стабилизиране на говорната реч и от цялостното психосоматично развитие на детския организъм…

Преконцепционален ИТМ на майката и развитие на потомството

Както недохранването, така и затлъстяването имат неблагоприятен ефект върху репродуктивната функция на жената. Поднорменото и наднорменото тегло са двата фокуса на перинаталната медицина. Ефектът на майчиния хранителен прием преди бременността е от голямо значение за общественото здраве. Всяка жена в детеродна възраст с отклонения от здравословното тегло трябва да получава информация от наблюдаващия лекар за ролята на храненето и физическата активност преди и по време на бременност…

Клинични прояви при деца с алиментарен витамин В12 дефицит

Дефицитът на витамин В12 е тежко, прогресиращо състояние, при което ниските нива на метионин и високите на хомоцистеин водят до тежко разстройство на НПР, а анемията и маласорбцията засягат физическото развитие на децата. От изключително значение е бързото поставяне на диагнозата и ранното започване на лечението, докато промените са все още обратими. Всичко това показва изключителното значение на това общопрактикуващите лекари и педиатрите да познават детайлно хранителните навици в семейството и особено на майката…