Категория: Mладите педиатри

Д-р Елена Николова: „Крайно време е „пътечната медицина” да спре!“

През 2018 г. д-р Николова завършва Медицински университет – София и става магистър по медицина. От февруари 2019 г. работи като лекар-ординатор в Клиниката по неонатология на СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев”, а от месец май същата година – като лекар, специализант по педиатрия. От декември 2019 г. е докторант към МУ – София, Катедра по педиатрия.

Курс по амбулаторна педиатрия

През септември тази година Първа детска консултативна клиника – София стартира нова инициатива – едномесечен безплатен курс по амбулаторна педиатрия. За да разберем повече за курса, се срещнахме с д-р Женя Стефанова и д-р Петя Павлова, които вече преминаха обучението и получиха своя сертификат.

Д-р Грета Михнева: „Далеч сме от здравеопазването, което заслужават нашите деца“

Д-р Грета Михнева завършва Медицински университет – София през 2013 г. От 2013 г. до 2019 г. работи като общопрактикуващ лекар в АИППМП „Д-р Нели Михнева“. От 2019 г. започва работа в Клиниката по нефрология и хемодиализа към СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев”, София, където в момента специализира Детска нефрология. През 2020 д-р Михнева придобива специалност по детски болести…

Д-р Борис Стоилов: „Искам хората да са спокойни за здравето на децата си“

Д-р Борис Стоилов завършва Медицински университет – София през 2014 г. В периода 2015-2016 г. работи в сектор „Скрининг и функционална ендокринна диагностика“ в СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“, а от 2016 г. – в Клиниката по нефрология към същата болница. От 2018 г. специализира детски болести.

Д-р Женя Стефанова: „В педиатрията трябва непрекъснато да надскачаш себе си!“

Д-р Женя Стефанова завършва Медицински университет – София през 2018 г. По време на следването си работи като медицинска сестра към Детско отделение на УМБАЛ „Софиямед“. От завършването си до момента специализира педиатрия и работи като лекар-специализант по педиатрия към Детско отделение на МБАЛ „Здравето“…

Д-р Василка Малинова: „Заедно – млади специализанти и опитни специалисти, можем да постигнем много“

Д-р Василка Малинова завършва медицина в Медицински университет – София през 2010 г. В периода 2011-2015 г. работи и специализира педиатрия в Детската клиника на Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда. По време на специализацията стажува и в…

Д-р Ивелина Станоева: „Искам да бъда добър лекар за българските деца“

Д-р Ивелина Станоева завършва медицина в Медицински университет – София през 2017 г. По време на следването си работи като медицинска сестра в отделение за следоперативно интензивно лечение и реанимация на деца към НКБ и в отделението по педиатрия към УМБАЛ „Софиямед“. От октомври 2018 г. специализира педиатрия към Аджибадем Сити Клиник болница Токуда. От завършването си до настоящия момент работи като лекар с педиатрична насоченост в Поликлиника „България”.

Д-р Велислава Петрова: „Български пациенти се нуждаят от млади, компетентни и отдадени на професията лекари“

Д-р Велислава Петрова завършва медицина в Медицинския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ през 2016 г. В началото на 2019 г. завършва специалност „Здравен мениджмънт“ в УНСС с успешно защитена дипломна работа на тема „Регулативни механизми и социални последици от отказа от ваксинопрофилактика“. От януари 2017 г. до момента специализира педиатрия  и работи като лекар-специализант в Поликлиника България…

Д-р Христо Найденов: „Педиатрията е сърцето, мозъкът и усмивката в медицината“

Д-р Христо Найденов завършва медицина през 2013 г. в Медицинския факултет на Тракийския университет в Стара Загора.От 2014 г. до 2016 г. работи в детското отделение на клиниката по токсикология, а от 2016 г. досега е специализант по педиатрия към Първа детска консултативна клиника и работи като лекар в ГППМП „Моят Лекар”.

Д-р Симона Симеонова: „Трябва да бъдем партньори с децата и родителите“

Д-р Симона Симеонова завършва медицина през 2016 г. в Медицинския факултет на Софийския университет. През следването си работи последователно като болногледач и медицинска сестра. От февруари 2017 г. е специализант по педиатрия…