Категория: Тема на броя

Болкови синдроми на долните крайници в юношеството, брой 11/2021

Терминът „болки на растежа“, използван често в клиничната практика, е общо понятие обхващащо редица състояния с различна етиология и клинична картина. Общото между тях е, че при всички е налице постоянна или рецидивираща болка, а състоянието обикновено е самоограничаващо се и отминава спонтанно в рамките на няколко години. Въпреки всичко появата на болка буди безпокойство у децата и родителите. Ето защо е важно да се разграничат доброкачествените  състояния, от тези изискващи допълнителна диагностика и лечение.

Метатеоретичният модел на вероятностната епигенеза за разбирането на детското развитие, брой 10/2021

Изследователският интерес е върху проучването на най-актуалните модели за тълкуване и оценка на индивидуалните различия в детско-юношеското развитие с акцент върху епигенетичните въздействия от страна на околната среда. Проучени са основните теории за вероятностната епигенеза с цел по-доброто разбиране на сложните двупосочни връзки между потенциращи и рискови въздействия от околната (физическа, културна и социална) среда и генетичната и поведенческа активност върху нервно-психическото развитие на децата и представянето им пред родителите.

Коронавирус 2 (SARS-CoV-2) и eпилепсия, брой 9/2021

Трябва да имаме предвид, че пандемията на COVID-19 оказва и ще продължи да има значително влияние върху начина на предоставяне на грижи за епилепсия. Различни фактори около епилепсията могат да бъдат повлияни от COVID-19 и поради това грижите за пациенти с епилепсия в ерата на COVID-19 трябва да вземат предвид тези фактори.

Значение на генетиката и епигенетиката в съвременната биомедицина и педиатрична практика, брой 7-8/2021

Важно е педиатрите да разпознават много точно патологии и други физиологични разстройства, които се обуславят от промяна в епигенетиката, т.е. в наследствената информация, която е записана като химически модификации върху генома на детето в хода на събития през детството, които биха могли да повлияят на епигенетичния контрол на генната експресия. Това познание е задължително, защото само чрез него новите модерни терапии на ранните детски заболявания могат да бъдат факт, както и да станат широко достъпни. Педиатрите трябва да могат да разпознават съответните рискови фактори, да моделират тяхната изява и да насочват експресията на гените в правилната посока с модерни терапии и стратегии за промяна в епигенома на засегнатия детски организъм.

Koжни болести в детската възраст, брой 6/2021

Кожните заболявания в детска възраст се срещат еднакво както през периода на първото детство, така и у по-големите деца и у възрастните, но в зависимост от анатомо-физиологичните особености, имуно-биологичните качества и по-различния патофизиологичен механизъм, присъщи на тази възраст, тези заболявания показват особености в своята морфология, локализация и клиничен вървеж.

Разпространение на COVID-19 сред децата в България, брой 5/2021

Пандемията от коронавируса SARS-COV-2, причиняващ заболяването COVID-19, засяга хора от всички възрасти. Първоначалните хипотези за по-слабо заразяване и по-леко преболедуване при децата се потвърждават за вариантите на вируса преди британския B.1.1.7, при който това се променя. Особеностите на разпространението на вируса – дълъг инкубационен период, асимптомни преносители (с много висок процент при децата), свръхразпространение, аерозолно предаване, слаба сезонност, както и тяхното непознаване в България доведоха до вълни на заразяване, в което училищата бяха основен двигател, а децата – основен преносител.

Чревна микробиота, хранене, здраве и болест, брой 4/2021

Съставът, богатството и разнообразието на чревната микробиота се влияе както от генетични, така и от фактори на средата, особено от диетата. Чревната микробиота е „суперорганизъм”, който повлиява метаболитния баланс и имунитета на макроорганизма. Нарушението във финия баланс между чревните микроорганизми и макроорганизма е патогенетичен фактор за развитието на много заболявания. Необходими са допълнителни проучвания за по-добро разбиране на ролята на чревната микробиота за промоцията на здраве и за развитието на различни заболявания.

В диференциалната диагноза на „кашлицата”, брой 3/2021

Кашлицата като признак на белодробно заболяване е една от най-честите причини за посещение при детския лекар. Интересно, важно и полезно е, изучавайки максимално подробно кашлицата като болестен симптом, да се определи нейната специфичност, свързана или не с определено респираторно или извънбелодробно заболяване.

Чернодробната трансплантация в детска възраст, брой 12/2020

В последните 10 години чернодробната трансплантация (ЧТ) се възприема като стандартна процедура за лечение на децата с хронични чернодробни заболявания в краен стадий, както и с метаболитни нарушения, засягащи предимно черния дроб. Литературата по този проблем е значителна, обхваща както научните експериментални модели, така и практическите резултати на центровете за ЧТ. Като член на екипа, подготвил и извършил първата и следващите 7 ЧТ на деца в България, както и въз основа на проучването на сериозни публикации по темата, бих искала да споделя част от актуалните проблеми, които се обсъждат от експертите в тази област…

Бащинството и детското здраве, брой 11/2020

Уникален, динамичен и незаменим е приносът на бащите в грижите за децата и семействата, но все още не са достатъчни програмите, обхващащи и насърчаващи бащинството от пренаталния период до зряла възраст. Педиатрите са медицинските специалисти с най-големи възможности за повлияване на разбирането за значимостта на бащата за детското здраве и развитие…