Категория: Тема на броя

Бронхиална астма – принципи и практика, брой 6/2017

Бронхиалната астма е едно от най-честите и потенциално сериозни хронични заболявания в света. Засяга приблизително 350 млн. души. Наблюдава се световна тенденция към увеличаване на заболеваемостта, особено при децата…

Мастоцитоза в детската възраст, брой 1/2017

Мастоцитозата e група от рядко срещани заболявания, възникващи в резултат на натрупване на патологично променени мастоцити в кожата и/или вътрешните органи (кости, гастроинтестинален тракт, лимфни възли, слезка и черен дроб)…

Дейност на Изпълнителна агенция „Медицински одит“, брой 11/2016

ИАМО съдейства за и стимулира спазването на изискванията на стандарти в здравеопазването, извършва оценка на качеството на оказваната медицинска помощ с цел неговото подобряване, а не непременно санкциониране при констатиране на нарушения…

Детското здравеопазване: проблеми и решения, брой 11/2016

Увеличението на постъпилите сигнали и жалби в ИАМО, както и на зачестилите неблагоприятни събития, довели до сериозни нежелани резултати, станаха повод за многократно самосезиране на Агенцията за извършване на проверки на условията, организацията и алгоритмите на работа на лечебните заведения при оказване на медицинска помощ при деца…

Кариес на ранното детство. Етиология, профилактика и лечение, брой 10/2016

Зъбният кариес е най-широко разпространеното инфекциозно заболяване, което засяга 2/3 от популацията на земята, независимо от социално-икономическото положение или възрастта на пациентите…