Категория: Тема на броя

Амблиопия, брой 9/2017

От амблиопия страдат от 1.6 до 5% от населението (статистиката варира в различните проучвания и държави) и между 3-4% от децата в предучилищна възраст…

Съвременни показания за трансплантации на хемопоетични стволови клетки в детска възраст, брой 8/2017

Бъдещето в развитието на перспективния метод на ТХСК се основава на продължаващи широкомащабни международни клинични проучвания, които да подпомогнат изграждането на стратегия за усъвършенстване и нововъдения в този перспективен високотехнологичен лечебен метод…

Изгаряния при деца – видове, рискови фактори и превенция, брой 7/2017

Напредъкът в медицината през последните три десетилетия значително намали смъртността и скъси болничния престой на децата с изгаряне, лекувани в специализирани отделения по изгаряне…

Бронхиална астма – принципи и практика, брой 6/2017

Бронхиалната астма е едно от най-честите и потенциално сериозни хронични заболявания в света. Засяга приблизително 350 млн. души. Наблюдава се световна тенденция към увеличаване на заболеваемостта, особено при децата…

Мастоцитоза в детската възраст, брой 1/2017

Мастоцитозата e група от рядко срещани заболявания, възникващи в резултат на натрупване на патологично променени мастоцити в кожата и/или вътрешните органи (кости, гастроинтестинален тракт, лимфни възли, слезка и черен дроб)…

Дейност на Изпълнителна агенция „Медицински одит“, брой 11/2016

ИАМО съдейства за и стимулира спазването на изискванията на стандарти в здравеопазването, извършва оценка на качеството на оказваната медицинска помощ с цел неговото подобряване, а не непременно санкциониране при констатиране на нарушения…