Категория: Тема на броя

Мастоцитоза в детската възраст, брой 1/2017

Мастоцитозата e група от рядко срещани заболявания, възникващи в резултат на натрупване на патологично променени мастоцити в кожата и/или вътрешните органи (кости, гастроинтестинален тракт, лимфни възли, слезка и черен дроб)…

Дейност на Изпълнителна агенция „Медицински одит“, брой 11/2016

ИАМО съдейства за и стимулира спазването на изискванията на стандарти в здравеопазването, извършва оценка на качеството на оказваната медицинска помощ с цел неговото подобряване, а не непременно санкциониране при констатиране на нарушения…

Детското здравеопазване: проблеми и решения, брой 11/2016

Увеличението на постъпилите сигнали и жалби в ИАМО, както и на зачестилите неблагоприятни събития, довели до сериозни нежелани резултати, станаха повод за многократно самосезиране на Агенцията за извършване на проверки на условията, организацията и алгоритмите на работа на лечебните заведения при оказване на медицинска помощ при деца…

Кариес на ранното детство. Етиология, профилактика и лечение, брой 10/2016

Зъбният кариес е най-широко разпространеното инфекциозно заболяване, което засяга 2/3 от популацията на земята, независимо от социално-икономическото положение или възрастта на пациентите…

Спешни състояния при заболявания на горните дихателни пътища при деца, брой 9/2016

Острите заболявания в ГДП са най-често срещани в ранна детска възраст поради специфичната анатомична структура при децата. Познаването на тези специфики е от голямо значение за лекаря, защото обяснява податливостта към възпалителни промени и насочва вниманието към конкретните заболявания. Особено голяма спешност се наблюдава при заболяванията, засягащи областта на ларинкса и трахеята…

Отражение на храненето на бременната жена и новороденото върху риска от развитие на метаболитен синдром в по-късна възраст, брой 8/2016

Метаболитният синдром (МС) представлява комплекс от взаимосвързани нарушения на обмяната – дисгликемия, дислипидемия, артериална хипертония и висцерален тип затлъстяване, водещи до развитие на захарен диабет и сърдечно-съдови заболявания.