Категория: Тема на броя

Детското здравеопазване: проблеми и решения, брой 11/2016

Увеличението на постъпилите сигнали и жалби в ИАМО, както и на зачестилите неблагоприятни събития, довели до сериозни нежелани резултати, станаха повод за многократно самосезиране на Агенцията за извършване на проверки на условията, организацията и алгоритмите на работа на лечебните заведения при оказване на медицинска помощ при деца…

Кариес на ранното детство. Етиология, профилактика и лечение, брой 10/2016

Зъбният кариес е най-широко разпространеното инфекциозно заболяване, което засяга 2/3 от популацията на земята, независимо от социално-икономическото положение или възрастта на пациентите…

Спешни състояния при заболявания на горните дихателни пътища при деца, брой 9/2016

Острите заболявания в ГДП са най-често срещани в ранна детска възраст поради специфичната анатомична структура при децата. Познаването на тези специфики е от голямо значение за лекаря, защото обяснява податливостта към възпалителни промени и насочва вниманието към конкретните заболявания. Особено голяма спешност се наблюдава при заболяванията, засягащи областта на ларинкса и трахеята…

Отражение на храненето на бременната жена и новороденото върху риска от развитие на метаболитен синдром в по-късна възраст, брой 8/2016

Метаболитният синдром (МС) представлява комплекс от взаимосвързани нарушения на обмяната – дисгликемия, дислипидемия, артериална хипертония и висцерален тип затлъстяване, водещи до развитие на захарен диабет и сърдечно-съдови заболявания.

Перинатални увреждания и рискови фактори за церебрална парализа, брой 7/2016

Епигенетиката изучава влиянието на средата върху гените. Допреди няколко десетилетия се смяташе, че генетичната информация, предадена по наследство от родителите, е статична. Макар генетичният код да е записан в молекулата ДНК и да е основата на наследствената информация, той не се явява единственото средство за нейното предаване по наследство…

Ранното детско развитие – неделима част от грижите за здравето и благополучието на всяко дете, брой 6/2016

Близо 200 милиона деца в света, на възраст до 5 години, в днешно време живеят в условия на бедност – отдалечени селски райони или бедни градски квартали, което възпрепятства възможността им да постигнат своя потенциал на развитие.

Използване на метода за измерване на издишан азотен окис (FeNO) в амбулаторната практика за диагноза и контрол на деца с бронхиална астма, брой 5/2016

Бронхиалната астма е най-честото хронично заболяване на дихателната система в детска възраст. През последните 30-40 години заболеваемостта от астма в световен мащаб нараства почти двойно.

Вродени и придобити заболявания на белия дроб и гръдната стена, брой 4/2016

Обемът от заболявания в детската хирургия е огромен и обхваща диапазона от вродените заболявания на респираторната и храносмилателната системи, гръдния кош и коремната стена, през придобитите заболявания, до травмите…

Дефицит на нефрони – причини и късни последици, брой 2-3/2016

Класическият ход на придобитите хронични бъбречни заболявания и тежките вродени двустранни аномалии на отделителната система (ВАОС) са хронично бъбречно заболяване (ХБЗ) в детството или при възрастните.