Категория: Тема на броя

Бързи тестове за амбулаторна диагностика на инфекциозни и неинфекциозни заболявания, брой 9/2015

В амбулаторната педиатрия бързата и точна диагноза при инфекциозни и някои неинфекциозни заболявания е от първостепенно значение. Освен добрият клиничен преглед и анамнеза, в помощ на педиатъра при поставянето на точна диагноза са диагностичните тестове от ново поколение…

Роля на дневния стационар в амбулаторната педиатрия. Възможности за терапия при т.нар. „еднодневна медицина“, брой 8/2015

Стационарните грижи в медицината (в частност, в педиатрията) са скъпоструващи. Те предполагат прием в болнично заведение след добра предварителна селекция по диагноза и степен на тежест на състоянието и след изчерпване на извънболничните диагностични и терапевтични възможности…

Съвременни стратегии за хранене на недоносени деца, брой 7/2015

През последните години се установява както нарастване на броя на преждевременните раждания, така и значително повишаване на преживяемостта сред недоносените деца с много ниско и изключително ниско тегло…

Подход при лечението на чернодробните заболявания в юношеска възраст, брой 6/2015

Юношеството е особен и изключително важен период в живота на младите хора. Това е време на преход от детството към зрялата възраст. Отличава се с промени в познавателната, психосоциалната и емоционалната сфера, както и в пубертетното развитие (на фиг. 1 е показана връзката между тези сфери). Нещо повече – юношите се стремят да постигнат независимост и да създадат своя идентичност…

Риск от поява на вродени малформации при деца, родени след асистирана репродуктивна технология (ART), брой 5/2015

Първото дете, родено след ART в Англия през 1978 г., е съоб­щено от Edwards и Septoe. През последните 10 години в САЩ след ART са родени 61 000 деца, което е над 1% от всички раж­дания в страната. В някои европейски страни тези цифри са още по-високи, като в Дания достигат до 1,4%…

Най-често срещани проблеми на опорно-двигателния апарат в детска възраст, брой 4/2015

Познаването на устройството, нормалния растеж и развитие на детския скелет е от основно значение при клиничния преглед и поставянето на диагнозата. Проблемите, свързани с опорно-двигателния апарат в детска възраст, могат да бъдат разделени на две големи групи: травматични и ортопедични…

Атопичен дерматит – лечение, брой 3/2015

Атопичният дерматит (АД) е фамилно проявена свръхчувствителност на кожата и мукозните мембрани спрямо агенти от околната среда, която е свързана с повишени нива на IgE и/или променена неспецифична реактивност [3]. АД е сравнително често, хронично и рецидивиращо заболяване…

Ротавирусна инфекция и възможности за превенция, брой 2/2015

Острите диарийни заболявания в кърмаческата и ранната детска възраст са едно от най-големите предизвикателства пред системите на общественото здравеопазване в света. Почти всяко дете преди навършване на 3-5-годишна възраст е заразено с ротавируси (РВ). Това означава, че тe са основен етиологичен причинител на тежки форми на диария с обезводняване в целия свят…

Съвременни тенденции във ваксинопрофилактикат, брой 1/2015

Ваксинопрофилактиката е едно от най-великите постижения на човечеството и най-надеждният метод за профилактика на инфекциозните заболявания. По данни на СЗО благодарение на масовата ваксинация на населението до 1980 г. е ликвидирана вариолата. Програмите за ваксинация срещу полиомиелит, тетанус, дифтерия, коклюш, паротит, морбили ежегодно спасяват живота на повече от 3 млн. население и предотвратяват развитието на епидемии…

Лечение с растежен хормон в детска възраст, брой 11/2014

Може би първият човек, който е разпознат като модел на вроден хипопитуитаризъм (дефицит на растежен хормон), е Чарлз Шерууд Стратън (1838-1883), известен като генерал Том Тюмб, който е женен за Лавина Уоран…