Категория: Тема на броя

Депресивни разстройства при децата, брой 10/2014

Интернализираните разстройства при деца и юноши, които включват тревожните и депресивните състояния, показват значителен континуитет и стабилност в индивидуалното развитие. Останали нелекувени, тези разстройства обикновено протичат хронично…

Превенция на насилието над деца, брой 9/2014

Макар насилието да съществува от векове, едва през последните десетилетия то става обект на системен научен интерес и се приема като сериозен общественоздравен проблем. Първоначално изследванията са фокусирани върху отделни форми на насилие…

За кърменето, брой 8/2014

Научните доказателства определят храненето през първите 1000 дни от живота на човека като фактор с огромно влияние върху растежа, физическото, интелектуалното развитие и върху риска от хронични заболявания в по-късна възраст (диабет, затлъстяване, астма и др.

Хроничните незаразни болести – политики и стратегии, брой 7/2014

Хроничните незаразни болести (ХНБ), сред които сърдечно-съдовите, злокачествените, диабетът и хроничните респираторни заболявания, са причина за 60% от всички смъртни случаи в световен мащаб, 80% от които са в държавите с ниски и средни доходи…

Диференциална диагноза на комата, брой 6/2014

Кома (гръцки κῶμα, дълбок сън) е състояние на нарушение на трите основни мозъчни функции: съзнание, чувствителност и волева двигателност при запазени вегетативни функции. Пациентът е в безсъзнание, траещо повече от 6 часа…

Детско спешно отделение, УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив, брой 5/2014

Спешно състояние е всяко внезапно или остро възникнало състояние, нарушаващо виталните функции на организма и водещо до смърт или трайно и тежко увреждане на организма. Тези случаи изискват незабавна намеса на…

Остър апендицит, брой 4/2014

Острият апендицит е най-честото коремно хирургично заболяване в детската възраст, изискващо спешна диагноза и оперативно лечение. Честотата му е най-голяма при деца на възраст от 7 до 18 год. (78%), следвана от възрастта 3 – 7 год. (17%)…

Невроанатомия и неврофизиология на болката в детската възраст, брой 3/2014

Международната асоциация по проучване на болката дефинира болката като „…неприятно сензорно и емоционално изживяване, свързано с действителна или потенциална тъканна увреда или съобщавана в рамките на такава увреда.” …

Съвременната токсикологична ситуация, брой 2/2014

Острите екзогенни интоксикации и тяхната актуалност все повече и повече нарастват предвид галопиращите урбанизация, компютризация и екологична дисхармония на съвременния свят. Известни са над пет милиона отровни химични вещества и съединения, които излагат на риск населението на планетата и най-вече децата…

Епидемиология на артериалната хипертония, брой 1/2014

Необхватна е литературата, посветена на артериалната хипертония (АХ) при възрастните пациенти. Големият интерес се дължи на извънредно широкото й разпространение и тежките усложнения, до които води. Приема се, че около 25% от възрастното население в развитите страни страда от АХ, като епидемиологичната прогноза сочи тенденция…