Категория: Тема на броя

Риск от поява на вродени малформации при деца, родени след асистирана репродуктивна технология (ART), брой 5/2015

Първото дете, родено след ART в Англия през 1978 г., е съоб­щено от Edwards и Septoe. През последните 10 години в САЩ след ART са родени 61 000 деца, което е над 1% от всички раж­дания в страната. В някои европейски страни тези цифри са още по-високи, като в Дания достигат до 1,4%…

Най-често срещани проблеми на опорно-двигателния апарат в детска възраст, брой 4/2015

Познаването на устройството, нормалния растеж и развитие на детския скелет е от основно значение при клиничния преглед и поставянето на диагнозата. Проблемите, свързани с опорно-двигателния апарат в детска възраст, могат да бъдат разделени на две големи групи: травматични и ортопедични…

Атопичен дерматит – лечение, брой 3/2015

Атопичният дерматит (АД) е фамилно проявена свръхчувствителност на кожата и мукозните мембрани спрямо агенти от околната среда, която е свързана с повишени нива на IgE и/или променена неспецифична реактивност [3]. АД е сравнително често, хронично и рецидивиращо заболяване…

Ротавирусна инфекция и възможности за превенция, брой 2/2015

Острите диарийни заболявания в кърмаческата и ранната детска възраст са едно от най-големите предизвикателства пред системите на общественото здравеопазване в света. Почти всяко дете преди навършване на 3-5-годишна възраст е заразено с ротавируси (РВ). Това означава, че тe са основен етиологичен причинител на тежки форми на диария с обезводняване в целия свят…

Съвременни тенденции във ваксинопрофилактикат, брой 1/2015

Ваксинопрофилактиката е едно от най-великите постижения на човечеството и най-надеждният метод за профилактика на инфекциозните заболявания. По данни на СЗО благодарение на масовата ваксинация на населението до 1980 г. е ликвидирана вариолата. Програмите за ваксинация срещу полиомиелит, тетанус, дифтерия, коклюш, паротит, морбили ежегодно спасяват живота на повече от 3 млн. население и предотвратяват развитието на епидемии…

Лечение с растежен хормон в детска възраст, брой 11/2014

Може би първият човек, който е разпознат като модел на вроден хипопитуитаризъм (дефицит на растежен хормон), е Чарлз Шерууд Стратън (1838-1883), известен като генерал Том Тюмб, който е женен за Лавина Уоран…

Депресивни разстройства при децата, брой 10/2014

Интернализираните разстройства при деца и юноши, които включват тревожните и депресивните състояния, показват значителен континуитет и стабилност в индивидуалното развитие. Останали нелекувени, тези разстройства обикновено протичат хронично…

Превенция на насилието над деца, брой 9/2014

Макар насилието да съществува от векове, едва през последните десетилетия то става обект на системен научен интерес и се приема като сериозен общественоздравен проблем. Първоначално изследванията са фокусирани върху отделни форми на насилие…

За кърменето, брой 8/2014

Научните доказателства определят храненето през първите 1000 дни от живота на човека като фактор с огромно влияние върху растежа, физическото, интелектуалното развитие и върху риска от хронични заболявания в по-късна възраст (диабет, затлъстяване, астма и др.

Хроничните незаразни болести – политики и стратегии, брой 7/2014

Хроничните незаразни болести (ХНБ), сред които сърдечно-съдовите, злокачествените, диабетът и хроничните респираторни заболявания, са причина за 60% от всички смъртни случаи в световен мащаб, 80% от които са в държавите с ниски и средни доходи…