Категория: Тема на броя

Съвременни методики за оценка на мастната тъкан в детска възраст, брой 1/2013

Затлъстяването сред населението на развитите страни нараства епидемично, засяга хора от всички раси, възрастови групи и пол. Все повече се увеличават публикациите, които го свързват с множество заболявания – диабет, хипертония, сърдечно-съдови болести, обструктивна сънна апнея, астма…

Лечение на митохондриалните болести, брой 4/2013

Митохондриалните болести са наследствени заболявания, резултат от мутации в митохондриалния и нуклеарния геном. Митохондриалният геном представлява двойноверижна, кръгла молекула с локализирани 37 гени, като митохондриалната ДНК мутира 10 пъти по-често от нуклеарната…

Особености на емоционално-социалната сфера в ранно детство, брой 9/2013

В психологията на развитието установяването на устойчива емоционална връзка между кърмачето и възрастен (най-често майката) или няколко възрастни от близкото обкръжение на детето се обозначава (от средата на 60-те години на миналия век) с...

Дефекти в сексуалната диференциация, брой 8/2013

Термините сексуална детерминация и сексуална диференциация се използват за описание на два различни процеса. Сексуалната детерминация се отнася за събитията, които настъпват от момента на концепцията, в който се детерминира хромозомният пол, до момента на пълното структурно оформяне…

Алергичен проктоколит при кърмени деца, брой 7/2013

Алергичният колит е най-честата причина за кървене от долния отдел на храносмилателния тракт при кърмачета. Въпреки това клиничната картина и лабораторните изследвания често са неспецифични. Нерядко има затруднения при преодоляване на това състояние поради…

Сравняване на новородени близнаци, брой 10/2013

Първата успешна ин витро фертилизация (IVF) е на Steptoe и Edwards през 1978 г. До момента са родени над 2 млн. IVF бебета. Все още недостатъчно са изследвани неонаталните проблеми, развитието и здравното състояние на родените от IVF бременностите деца…

Практически подход при деца с вродени аномалии на отделителната система, брой 11/2013

Вродените аномалии на отделителната система (ВАОС) са около 1/3 от пренатално доказаните вродени аномалии. Те са най-често срещаните урологични и нефрологични заболявания в детската възраст. Установяват се при 3-6% на 1000 живородени деца и са отговорни за 34-59% от хроничните бъбречни заболявания…

Увреждания на ръката в детска възраст, брой 5/2013

Преценката и лечението на травматичните увреждания при децата имат много аспекти. Детският опорно-двигателен апарат не е просто умален модел на възрастен, тъй като растящата кост е уникална. В зависимост от възрастта на детето може да са налице различни увреждания, различаващи се от тези при възрастните…

Аутизъм и хранене, брой 2/2013

Aутизмът е заболяване от групата на генерализираните разстройства на развитието, което се проявява през първите 3 години от живота. Това е психично нарушение, засягащо мозъка, а оттам и поведението на индивида. Характеризира се с качествено нарушение в развитието на речта/езика…