Категория: Хомеопатия

Приносът на клиничната хомеопатия в общата медицинска практика

Мащабното EPI-3 проучване показва, че хомеопатичната терапия носи доказани ползи за общественото здраве. Клиничната еволюция на лекуваните от лекарите-хомеопати пациенти е подобна на тази при другите пациенти…

Хомеопатично лечение на бронхиалната астма в детската възраст

Обективизиране на хомеопатичния принос чрез клинично проследяване на 79 деца с астма и проследяване на динамиката на имуно-алергичното възпаление с помощта на измерване на температурата на ексхалирания въздух…

Различните лица на тревожността при малките деца. На фокус: тръгване на детско заведение

Хомеопатичните лекарства не могат да променят нито характера на детето, нито ситуацията, в която то расте. Те обаче имат силата да му помогнат да разгърне своя капацитет и по-леко да преодолее трудностите в социалната си адаптация…

Училищната фобия

През периода на адаптация на детето към училищната среда съвместно с психотерапия може да се използва и хомеопатия. Хомеопатичната терапия се предписва индивидуално, изборът на разреждане и чеотота на приемите се определят само от лекар-хомеопат…

Афтозен стоматит в детската възраст – възможности на хомеопатичното лечение

Хомеопатичното лечение на афтозния стоматит позволява бързо повлияване на субективните оплаквания, скъсяване на еволюцията на лезиите и дава възможност за ефикасна профилактика на рецидивите…

Хомеопатично лечение на транзиторни храносмилателни нарушения при новороденото и малкото кърмаче

Хомеопатията е добър избор за лечение и облекчаване на симптомите на транзиторни храносмилателни затруднения при новородени и кърмачета. Нейни основни предимства са липсата на странични действия, бързото облекчаване на симптоматиката и ниската цена на лечението…

Хомеопатия при поленов ринит

Ефектът от добре изградената индивидуална схема на хомеопатично лечение на сенната хрема е напълно съизмерим с този на конвенционалните медикаменти…