Категория: Хомеопатия

Афтозен стоматит в детската възраст – възможности на хомеопатичното лечение

Хомеопатичното лечение на афтозния стоматит позволява бързо повлияване на субективните оплаквания, скъсяване на еволюцията на лезиите и дава възможност за ефикасна профилактика на рецидивите…

Хомеопатично лечение на транзиторни храносмилателни нарушения при новороденото и малкото кърмаче

Хомеопатията е добър избор за лечение и облекчаване на симптомите на транзиторни храносмилателни затруднения при новородени и кърмачета. Нейни основни предимства са липсата на странични действия, бързото облекчаване на симптоматиката и ниската цена на лечението…

Хомеопатия при поленов ринит

Ефектът от добре изградената индивидуална схема на хомеопатично лечение на сенната хрема е напълно съизмерим с този на конвенционалните медикаменти…

Феноменът „често боледуващо дете” и възможностите на хомеопатията за профилактика и лечение

Лечение и профилактика

Стандартно терапевтично поведение при ЧБД не съществува. Нозологичната концепция (лекуване по диагнози или „на парче“) също не е резултатна понеже тези деца обикновено се нуждаят от един по-холистичен подход…

Най-често използваните хомеопатични медикаменти: Ferrum Phosphoricum

Клиничното наблюдение потвърждава действието на Ferrum phosphoricum при остри възпалителни състояния, протичащи със слабо повишена температура и астения, с тенденция към локална конгестия и кръвотечения (епистаксис)…