Конкурс за представяне на клиничен случай “Проблеми на храненето в детска възраст”

Списание „Практическа педиатрия“ и БПА обявяват конкурс за представяне на клиничен случай на тема „Проблеми на храненето в детска възраст“. С предимство ще се ползват случаите, отразяващи проблеми с наднорменото тегло, затлъстяването, ентералното, парентералното хранене и малнутрицията.

Условия за участие в конкурса

В конкурса могат да участват всички лекари (педиатри, общопрактикуващи, специализанти и др.) – самостоятелно или в съавторски екип. Участниците имат свобода при избора и формулирането на клиничния случай, който представят, стига да е свързан с темата на конкурса и да представлява диагностичен или лечебен проблем.

Статията трябва да е с обем до 4 стандартни страници (4 страници по 1800 знака или максимум 7200 знака общо) и да включва илюстративен материал по избор (снимка/и, фигури, таблици). Представя се и резюме до 500 думи, както и кратка биографична справка за авторите (не повече от 300 думи).

Срокове за провеждане на конкурса

Приемането на клинични случаи започва от 1 януари 2015 г. и завършва на 30 септември 2015 г. Ежемесечно на страниците на списание „Практическа педиатрия“ ще се публикува по един случай, избран от редколегията.

Контакти

Желаещите да се включат в конкурса изпращат материалите на един от следните адреси: konkurs@prakticheska-pediatria.net или spisanie@roditeli.org. За допълнителна информация: тел.: + 359 878 231 591.

Процедура за провеждане на конкурса

Редколегията на списание „Практическа педиатрия“ и БПА излъчват жури, като председателят и членовете му не могат да участват като автори в представяните публикации.

В хода на конкурса журито ще се запознава и оценява постъпилите в редакцията предложения за публикации.

След крайния срок за подаване на публикациите (30.09.2015) журито прави оценка и класира представените клинични случаи.

Оценката ще се прави въз основа на следните критерии: стил и яснота в представянето, актуалност, оригиналност, значимост, технически параметри, отзиви (ако има такива).

Награден фонд

Класиралите се на първите три места ще бъдат официално обявени и ще получат своите награди (предстои уточняване!) по време на конференцията на БПА през октомври 2015 г. в Хисаря.