Зарежда Събития

« Всички Събития

 • Това събитие е минало събитие.

Национална научна конференция по детска неврология, психиатрия и психология на развитието

02.09.2021 / 8:00 - 03.09.2021 / 17:00

Българско дружество по детска неврология, психиатрия и психология на развитието,Българско дружество по невромускулни заболявания и Българско дружество против епилепсията организират Национална научна конференция по детска неврология, психиатрия и психология на развитието. Конференцията ще се проведе на 2-3 септември 2021 г., в Парк-хотел „Москва“, София

 

ПРОГРАМА

Основни теми на конференцията:

 • Covid 19 в детската възраст-пленарна сесия
 • Невромускулни заболявания:
 • Генетични и дегенеративни заболявания на нервната система
 • Възпалителни и автоимунни заболявания на нервната система в детската възраст
 • Епилепсия в детската възраст- диагностика и лечение
 • Главоболия в детската възраст
 • Мозъчно-съдови заболявания
 • Мозъчни тумори в детската възраст
 • ДЦП- диагностициране, терапия
 • Детска психиатрия и психология на развитието – Актуална диагностика и терапия; детски аутизъм – диагностициране, лечения
 • Проблеми на развитието в юношеска възраст;

 

ЗАЛА „ЕВРОПА”

2 септември 2021 г. (четвъртък)

8.30 Откриване на конференцията

 

8.45-9.15 Пленарна сесия: Covid 19 в детската възраст – диагностика, клиника.

 • Цитокинова буря в детската неврологична патология. Иван Иванов

9.15 Сесия:  Генетични и дегенеративни заболявания на нервната система:

Модератори: Проф.Ивайло Търнев, проф. Иван Иванов, доц.Теодора Чамова

9.15-9.35 Нови технологични подходи за молекулярно-генетична диагностика в детската неврология: случаи от нашата практика. Албена Тодорова, Славена Атемин, Тихомир Тодоров.

9.35-9.55 Проф. Албена Йорданова

9.55- 10.30  Симпозиум на Еwopharma Спинална мускулна aтрофия– нови терапии- 35 мин- модератор Проф.Търнев

 • СМА- диагностика, лечение и български опит. Проф.Ивайло Търнев, доц.Теодора Чамова-15
 • Възможности за лечение на деца със СМА – споделяне на нашия опит. Проф. Иван Литвиненко, Геновева Тачева, Мария Божидарова, Димитър Стаматов 10 мин.
  • Пациенти със СМА, лекувани с Нусинерсен- Проф.Иван Иванов и съавт.- 10 мин.

10.30-10.50  Симпозиум на Pharma Pro: 20 мин.

 • Мускулна дистрофия Дюшен – лечения. Български опит с Аталурен. Доц. Теодора Чамова, проф. Ивайло Търнев – 10 мин
 • Клиника и диагностициране на пациенти с Aromatic L-amino acid decarboxylase deficiency (AADC deficiency). Геновева Тачева, Даниела Авджиева, Иван Литвиненко – 10 мин

11.50-11.20 Симпозиум на Sanofi. Болест на Pompe– нови възможности и български опит – 30 мин.

 • Клинична характеристика на болестта на Pompe с начало в детската възраст- нови възможности и български опит. Проф.Венета Божинова, доц Теодора Чамова.
 • Болест на Помпе с представяне на клиничен случай с най-ранна изява за България. Мария Божидарова, Геновева Тачева, Димитър Стаматов, Иван  Литвиненко. drvanmar@yahoo.com

11.20-11.35 Клиничен спектър на калпаинопатиите. Ани Танева

11.35-11.50  Генотип-фенотип корелации при вродените миотонии. Станислава Благоева

11.50-12.05  НСМН с начало в детската възраст в българската популация. Огнян Асенов

12.05-12.15 Малформации на коровото  развитие – актуална международна консенсусна класификация и дефиниции. Даниела Денева, Венета Божинова, Николай Топалов

12.15-12.30 Клиничен спектър на кохорта от български пациенти с малформации на коровото развитие. Даниела Денева, Венета Божинова, Николай Топалов,

12.30- 12-50 Симпозиум на Novartis- Възможности за лечение на множествената склероза в детската възраст. Проф.Венета Божинова

12.50-13.10 Симпозиум на Roche. Спинална мускулна атрофия

 

Обяд 13.00-14.00

 

2 септември 2021 г.

13.00-14.00 ч. Зала „Конферанс 5“

Постерни сесии по детска неврология и детска психиатрия и психология на разитието

А. Постери по детска неврология – №1 –  №27

Модератори: проф. Ивайло Търнев, проф. Иван Литвиненко, проф. Иван Иванов, доц. Илияна Пачева

Б. Постери по детска психиатрия и психология на развитието №28- №32

Модератори: доц. Димитър Терзиев, доц. Хариета Манолова

 

2 септември 2021 г. Зала „Европа“

14.00 ч. Сесия  Генетични и дегенеративни заболявания на нервната система:

Модератори: проф. Литвиненко, доц. Авджиева

 

14.00-14.15  Съвременни представи и терапевтични възможности при спиноцеребеларните атаксии. Теодора Чамова

 

14.15-14. 30. Левкодистрофии и левкоенцефалопатии- клинични особености, диференциална диагноза, лечение. Венета Божинова, Иван Миланов, Албена Тодорова, Тихомир Тодоров, Николай Топалов

14.30-14.45 Невронална цероидна липофусциноза с представяне на първия случай със започнато ензимзаместващо лечение в България. Иван Литвиненко, Геновева Тачева, Мария Божидарова, Димитър Стаматов

14.45-15.00 Туберозна склероза комплекс – актуални клинични и терапевтични данни и генотип-фенотипни корелации у българската педиатрична популация. Мая Колева, Венета Божинова, Даниела Денева, Илияна Александрова, Елена Славкова, Дора Златарева, Тихомир Тодоров, Албена Тодорова.

15.00-15.15 Анализ на педиатричната популация с Неврофиброматоза тип I в България. Мая Колева, Венета Божинова, Николай Топалов, Тихомир Тодоров, Албена Тодорова.

15.15-15.30 Симпозиум на Аквахим. Болест на Niemann-Pick С- български резултати. Проф. Ивайло Търнев, доц. Теодора Чамова

 

Сесия: Възпалителни и автоимунни заболявания на нервната система

Модератори: проф.Венета Божинова, доц. Илияна Пачева

15.30-15.50  Церебелити и остра церебеларна атаксиядиференциална диагноза и лечение. Венета Божинова, Ася Асенова, Илияна Александрова, Даниела Денева, Елена Славкова, Михаил Захаринов, Петя Димова, Николай Топалов, Иван Миланов

 • 10 HIV енцефалопатия в детска възраст с представяне на един случай. Ралица Йорданова и колектив

16.10-16.30 Множествена склероза в детската възраст – клинична характеристика, диференциална диагноза и прогноза в кохорта от български пациенти под 18 г. Елена Славкова, Венета Божинова, Веселин Томов, Даниела Денева, Илияна Александрова Ася Асенова, Елена Родопска.

16.30-16.45 Спектър на клинична изява на демиелинизиращите заболявания с положителни анти-MOG антитела. Илияна Александрова, Елена Славкова, Ася Асенова, Даниела Денева, Елена Родопска, Мая Колева, Веселин Томов, Венета Божинова

16.45-17.05  Демиелинизиращи заболяваниянякои особености в детска възраст. Ина Генева

17.05-17.25 Цервикални миелити в детската възраст. Велина Гергелчева,  Елена Цолова, Иван Литвиненко

17.25-17.45. Случаи с различно протичане на Трансверзален миелит при деца. – Геновева Тачева, Мария Божидарова, Димитър Стаматов, Иван Литвиненко

17.45-18.05 Миастения в детска възраст – диагностични методи и лечение. Ася Асенова, Илияна Александрова,   Мая Колева, Даниела Деневва, Елена Славкова, Елена Родопска, Веселин Томов,    Николай Топалов, Венета Божинова

 

18.05 ч. Сесия: Мозъчно-съдови заболявания в детската възраст, главоболия в детската възраст

Модератор: доц. Илияна Пачева

18.05-18.20 Мозъчни инфаркти в педиатричната практика. Маргарита Панова и колектив

18.20-18.40 Вестибуларна мигрена в детска и юношеска възраст. Илияна Пачева и колектив

18.40-18.55 CACNA1A-асоциирани неврологични  заболявания. Разширяване  на фенотипния спектър със случай на цикличното повръщане при дете с патогенен вариант в CACNA1A ген. Д. Денева1, В. Божинова1, И. Александрова

18.55-19.10 Бенигнена интракраниална хипертензия и диференциална диагноза /невроретинит/. Велина Гергелчева, Елена Цолова, Силвия Чернинкова

19.15 Организационно събрание на Българско научно дружество по детска неврология, психиатрия и психология на развитието

 

20.00 Вечеря

 

2 септември  2021 г. Зала „Конферанс 1“

 • Сесия: Детска психиатрия и психология на развитието диагностициране, лечение, детски аутизъм.

Модератори: Доц. Димитър Терзиев, доц. Хариета Манолова, доц. Даниела Авджиева

 • Майка и дете – свързани фактори на регулация в ранното развитие (Значение и механизми на активност на n.Vagus). Светлана Картунова, Жулиета Темникова
 • Съвременни методи за оценка на интелигентността при деца и възрастни – Скали за интелигентност на Рейнолдс RIAS-2. Николай Николов, д-р по психология, директор Проучване и развитие
 • Изготвяне на цялостен психологически профил при оценка на риска от хранителни разстройства. Приложение на българската версия на Въпросник за оценка на хранителни разстройства EDI-3 в клиничната практика. Милена Русанова, УМБАЛ „Александровска“, Клиника по детска психиатрия „Свети Никола“, и Диана Боянова, д-р по психология, главен психометрик
 • 40 Психиатрични прояви при метаболитни заболявания. Адил Кадъм
 • Интеграция на зрителни контури при деца с разстройство от аутистичния спектър.  Милена Михайлова, Надежда Бочева, Цветелин Тотев, Светла Стайкова
 • Генетичен скрининг при деца с аутизъм. Даниела Авджиева
 • Илюстрация на значението на психологичната оценка за разкриване на коморбидност при деца с Разстройство от аутистичния спектър (РАС). Х. Манолова, Св. Стайкова, М. Христова, Р.
 • Натуралистично проследяване на деца от аутистичния спектър – През насочването и диагностиката до терапията и родителското консултиране. Николай Попов, Антонета Шишкова, Ганка Христева, Димитър Черешев, Джулия Петрова, Красимира Мрънкова, Таня Николова, Росица Жечева
 • Психотерапевтичният системен подход като подпомагащ метод за ранна диагностика и интервенция на детска невро- и психопатология. Елена Тимова
 • Ролята на допълващата и алтернативна комуникация за когнитивното развитие на децата с увреждания. Морис Гринберг
 • Ролята на домашните любимци в психосоциалното развитие на детето. Явор Ченков, УМБАЛ Св. Марина – Варна; МУ-Варна

13.00-14 00 Постерна сесия Зала „Конферанс 5“

 

2 септември 2021 г.

Зала „Конферанс 1“

14.00  Сесия: Проблеми на развитието в юношеска възраст

Модератори: Проф. Пламен Калчев, доц. Камелия Ханчева

Юношеска скала за злорадство: данни за нов самооценъчен инструмент. Светлина Колева, СУ „Климент Охридски“ катедра “Обща, експериментална, развитийна и здравна психология”

Етични въпроси свързани с научни изследвания в психологията. Камелия Ханчева, Анета Атанасова, Светла Стайкова

Юношески егоцентризъм, хиперментализиране и вътрешни работни модели. Камелия Ханчева

Скала за конфликти между връстниците – факторна структура и надеждност в извадка с български юноши. Ваня Николова

 

3 септември 2021 г. Зала „Европа“

8.30- Сесия  Епилепсия- диагностика и лечение:

Модератори: доц. П. Димова Доц. Е. Витева

 • Фокални кортикални дисплазии при детски епилепсии: Кога да се вземе решение за единственото лечение? Петя Димова
 • 50-9.05 Радиочестотна термокоагулация по време на стерео-ЕЕГ при фокални кортикални дисплазии: диагностична и терапевтична процедура. Петя Димова

9.05-9.20. Серумни нива на мелатонин при пациенти с епилепсия. Екатерина Витева, Василева, Чанева

9.20-9.35 Ефекти на антиепилептичните медикаменти върху съня и дневната бодрост, при пациентите с епилепсия. Екатерина Витева, Василева, Чанева

9.35-9.50 Представяне на версията на български език на въпросника за качество на живот при деца KINDL-R с модул за епилепсия“. Живка Чуперкова

9.50-10.10  Симпозиум на UCB- Лечение на фокалните и генерализирани детски епилепсии

10.10-10.25 Еслискарбазепин при детски епилепсии- 15 мин.

 

Чужди лектори 6х20 мин.

10.30-11.00 Проф. Кованис

11.00-11.20 Проф. Ристич

11.20-11.40 Проф. Сокич

11.40-12.00 Проф. Краю

12.00-12.20  Проф. Миндрута

12.20-12.40 Маленица или Стеванович

 

Зала „Европа“

13.15 Сесия: Мозъчни тумори

Модератори: доц. Красимир Минкин, доц. Боряна Аврамова

13.15-13.35 Съвременно лечение на мозъчни тумори при деца. Красимир Минкин

13.35-13.55  Съвременна диагностика и лечение на мозъчните тумори в детска възраст – д-р Иван Борунсузов

13.55-14.15  Неврологични усложнения при деца лекувани за злокачествени заболявания – Мая Йорданова, Боряна Аврамова

14.15 Сесия „Детска церебрална парализа – диагностициране, терапия

Модератори: доц. Иван Чавдаров, доц. Илияна Пачева

14.15-14.35 Диагностика и терапия на спастицитета при церебрална парализа и мястото на физикалната и рехабилитационна медицина. Ив. Чавдаров, К. Радославова;

14.35-14.55 Етиологични фактори, честота и диагностика на епилепсията и умствената изостаналост при деца с церебрална парализа. Елена Родопска, Венета Божинова, Николай Топалов, Илияна Александрова, Ася Асенова, Даниела Денева, Елена Славкова, Мая Колева, Георги Кесиков, Веселин Томов

14.55-15.10  Ефектът на CIMT в рехабилитацията на детската хемиплегия – какво научихме от неврофункционалните методи – акцент върху фМРТ и механизми на реорганизация. Катерина Габерова

15.10-15.30 Терапевтични възможности при Специфични езикови нарушения. Иглика Соткова

15.30-15.45 Клиничен случай от практиката на дете с церебрална палариза във виртуална реда тип „Нирвана“,  Здравка Топалова, д-р по специална педагогика в СБРДЦП “Св. София”

15.45-16.05 Ролята на ерготерапията за подкрепа на деца с неврологични и психични нарушения. Петър Лазаров

 

Постерна сесия: 2 септември

13.00-14.00 ч., Зала „Конферанс 5“

 

А. Постери по детска неврология- №1-№27

Модератори проф. Търнев, проф. Литвиненко, проф.Иванов

 1. Мозъчна венозна тромбоза при деца –представяне на клинични случаи. Елена Родопска, Венета Божинова, Николай Топалов, Илияна Александрова, Ася Асенова, Георги Кесиков, Веселин Томов
 2. Възпалителна миопатия при дете с изява в хода на инфекция с COVID – 19. Ася  Асенова , Илияна Александрова,   Мая Колева, Даниела Денева, Елена Родопска, Елена Славкова, Веселин Томов, Венета Божинова
 3. Случай на Полирадикулоневрит тип Guillain – Barre синдром след ифекция с COVID-19. Димитър Стаматов, Мария Божидарова, Геновева Тачева, Иван Литвиненко
 4. Преходен церебеларен мутизъм при дете с остър енцефалит. Ася Асенова, Илияна Александрова, М. Захаринов, Мая Колева, Даниела Денева, Елена Славкова, Веселин Томов, Николай Топалов, Венета Божинова
 5. Атипични ЕЕГ белези и клинична картина при пациент с подостър склерозиращ паненцефалит. Илияна Александрова, Даниела Денева, Веселин Томов, Венета Божинова
 6. Демиелинизиращи лезии тип “черни кухини” (black holes) при МС в детската възраст – клинични корелации. Елена Славкова
 7. Спектър на клинична изява на мутации в PRRT2 гена – Илияна Александрова, Ася Асенова, Даниела Денева, Тихомир Тодоров, Албена Тодорова, Венета Божинова
 8. Мутации в SOX2 гена – мултисистемно засягане с широк спектър на клинична изява – Илияна Александрова, Даниела Денева, Тихомир Тодоров, Албена Тодорова, Д. Йорданова, Е. Стефанова, Венета Божинова
 9. Болест на Fahr – представяне на клиничен случай. Илияна Александрова, Ася Асенова, Николай Топалов, Веселин Томов, Венета Божинова
 10. Ранна малкомозъчна атаксия при мутация в CoQ8A ген
  – И. Александрова, Н. Иванова, К. Михова, И. Димова, Р. Кънева, В. Божинова
 11. Епилепсия при мутация в SCN9A гена – представяне на клинични случаи – Илияна Александрова, Невяна Иванова, К. Михова, Иванка Димова, Радка Кънева, Венета Божинова
 12. Мутация в MECP2 гена при момче – представяне на клиничен случай. Веселин Томов, Венета Божинова, Даниела Денева., Елена Родопска, Илиана Александрова, Елена Славкова, Албена Тодорова, Тихомир Тодоров
 13. Полимикрогирия при патогенен вариант в COL18A1 гена, асоцииран с Knobloch синдром тип 1. Даниела Денева, Венета Божинова, Радост Въжарова
 14. Рядък вариант на митохондриална болест с изява в кърмаческа възраст. Геновева Тачева, Венета Божинова, Даниела Авджиева, Адил Кадъм, Димитър Стаматов, Мария Божидарова, Иван Литвиненко
 15. Клиничен случай на болест на Уилсън с атипично начало. Венцислава Стоянова, Васил Тодоров, Н. Българанов.
 16. Субективна оценка на качеството на съня и дневната бодрост при пациенти с епилепсия на монотерапия с Екатерина Витева, Василева, Чанева
 17. Корелация на серумните нива на мелатонин с терапевтичния контрол при пациенти с епилепсия. Екатерина Витева, Василева, Чанева
 18. Лечение с бетаин анхидрид при хомоцистинурия. Цветина Иванова Велева t
 19. Синдром на Allan-Herndon-Dudley – ендокринни и неврологични аспекти. Траян Недялков Делчев, СБАЛДБ, Клинична генетика. Катедра по педиатрия към МУ-София
 20. CACNA1A-асоциирани неврологични  заболявания. Разширяване  на фенотипния спектър със случай на цикличното повръщане при дете с патогенен вариант в CACNA1A ген. Даниела Денева, Венета Божинова, Илияна Александрова
 21. Фамилен, генетично верифициран случай на фацио-скапуло-хумерална мускулна дистрофия с ранно начало. Мая Колева, Венета Божинова, Тихомир Тодоров, АлбенаТодорова, Десислава Богданова
 22. Случай на 4-годишно момиче с мултифазен ADEM и положителни anti-MOG антитела. Мая Колева, Венета Божинова
 23. Случаи на редки неврокутанни синдроми. Мая Колева, Венета Божинова
 24. Anti-NMDAR енцефалит след прекаран херпес вирусен енцефалит. Мая Колева, Венета Божинова, Атанас Мангъров, Фани Гълъбова, Иван Иванов
 25. Невроизобразяващи находки при деца с церебрална парализа. Елена Родопска, Венета Божинова, Илияна Александрова, Ася Асенова, Даниела Денева, Елена Славкова, Мая Колева, Георги Кесиков, Веселин Томов, Николай Топалов
 26. Проследяване на ефекта на специализирана кинезитерапевтична програма при кърмаче с изоставане в невромоторното развитие“. Мадлена Илчева, Незабравка Генчева (Национална спортна академия “Васил Левски”катедра “Кинезитерапия и рехабилитация”)
 27. Клиничното приложение на ICF модел при кинези терапия на пациент с церебрална парализа. Незабравка Генчева, Дарина Захариева Генчева (Национална спортна академия “Васил Левски”катедра “Кинезитерапия и рехабилитация”)

 

Б. Постери по детска психиатрия и психология на развитието №28-№32

 1. Психологическа диагностика на развитието в клиничната практика по време на пандемия от COVID-19. Хариета Манолова, Румяна Милушева
 2. Натуралистично проследяване на деца от аутистичния спектър – насочване, диагностика и оценка. Антонета Шишкова, Ганка Христева, Димитър Черешев, Николай Попов.
 3. Натуралистично проследяване на деца от аутистичния спектър – терапевтични стратегии и родителско консултиране. Антонета Шишкова, Ганка Христева, Джулия Петрова, Красимира Мрънкова, Таня Николова, Николай Попов
 4. Връзка между майчиния стил на привързаност и ADHD. Стела Дончева, Николай Попов
 5. Родителско отчуждение – области на изследване, проблематични моменти. Анета Атанасова, Елена Михайлова

 

Детайли

Начало:
02.09.2021 / 8:00
Край:
03.09.2021 / 17:00
Категория за Събитие:

Организатор

Българско дружество по детска неврология, психиатрия и психология на развитието,Българско дружество по невромускулни заболявания и Българско дружество против епилепсията

Място

Парк хотел Москва, София