Зарежда Събития

« Всички Събития

Пета мултифасетна конференция върху детското развитие

април 2 / 12:00 - 17:00

Уважаеми лекари, психолози, социални работници, студенти и други участници в конференциите “Мултифасетен поглед върху детското развитие”,

Центърът по детско развитие на Медицински университет-Пловдив и Българската педиатрична асоциация Ви канят на Пета мултифасетна конференция върху детското развитие, която ще се проведе на 2-3.4.2021 в Медицински университет-Пловдив, присъствено или виртуално, в зависимост от епидемичната обстановка. Темите са

 1. Лечими нарушения на нервно-психическото развитие
 2. Ранна диагноза на нарушенията в нервно-психическото развитие

Те отразяват напредъка в генната терапия на редица болести с нарушения в НПР, както и в организацията и методологията на контрола на нервно-психическото развитие.

По-долу е приложена предварителна програма на конференцията.

Моля да изпратите Вашите заявки за участие на адрес: plovdivconf@gmail.com

За първи път ще има сесия с кратки презентации – до 5 мин., по време на която заведения, извършващи дагностика и интервенция при нарушение на НПР, могат да представят своята дейност. При такова желание моля да посочите авторите и темата в заявката за участие. Краен срок – 1.3.2021.

 

Проф. Иван Иванов, от името на Организационния комитет

 

Предварителна програма на Пета мултифасетна конференция върху детското развитие

Начало – 12:00 ч. на 2.4.2021

Край – 14:00 ч. на 3.4.2021

 

Сесии, лектори и заглавия:

Ранна диагноза при нарушенията в нервно-психическото развитие

 1. д-р Жозе Боавида – Диагностика и поведение при нарушения в ранното детско развитие в Португалия
 2. Доц. Руев, УНГ, Тракийски университет – Ранна диагноза на слуховия дефицит
 3. УНИЦЕФ -офталмолог – Ранна диагноза на зрителен дефицит
 4. доц. Иван Чавдаров, СБАЛДЦП “Св. София” – Ранна диагноза на нарушенията в моторното развитие
 5. д-р Ралица Йорданова, проф. Иван Иванов – Ранна диагноза на епилепсия – семиотика в кърмаческа и ранна д.в., диагностичен подход
 6. доц. Андонова, НБУ – ?Оценка и предиктори за езиковото развитие в ранна възраст
 7. Е. Тимова, Р. Йорданова, проф. Иван Иванов – Приложение на операционализираните критерии на DSM5 и на ADOS при пациенти със слабо изразени аутистични симптоми. Резултати от NDT5 при деца с нарушения в НПР или интелектуален дефицит
 8. д-р Иглика Соткова, д-р Христо Иванов, проф. Иван Иванов – Начални резултати от генетичните изследвания при деца със специфично езиково нарушения
 9. проф. Иван Иванов – Съвременни изисквания за диагноза на нарушенията в НПР и програма на UNICEF за ранна диагноза и ранна интервенция

 

Ранна интервенция при нарушенията в нервно-психическото развитие

 1. гл. ас. Светла Стайкова, Детска психиатрична к-ка “Св. Никола” – ?Терапевтични интервенции при деца с комуникативни нарушения.
 2. доц. Морис Гринберг – Съвременни средства за допълваща и алтернативна комуникация за деца с комуникационни потребности.
 3. д-р Михаела Барокова, Center of Autism Research Excellenece, Boston University – Терапия на аутизъм – Caregiver training skills и др. методики
 4. проф. Ваня Матанова, СУ “Климент Охридски” – ?Психотерапия в детска възраст
 5. ас. Златомира Костова, ПУ “Паисий Хилендарски” – Травма и родителстване; или Справяне с емоционално-афективните нарушения при РАС

 

Лечими нарушения на нервно-психическото развитие

 1. доц. Даниела Авджиева – Принципи на генната терапия. Общ поглед върху генната терапия при заболявания с нарушения в НПР.
 2. проф. Ивайло Търнев – Обзор на съвременните генни терапии при невромускулни болести
 3. Д-р Фани Гълъбова, проф. Иван Иванов – Лечение със Спинраза – едногодишен опит.
 4. проф. Иван Литвиненко – Генна терапия при болест на Duchenne
 5. проф. Венета Божинова – Нови медикаменти в терапия на епилепсията
 6. доц. Илияна Пачева – AADC – диагностика и терапия на едно непознато заболяване
 7. д-р Ралица Йорданова – HIV енцефалопатия
 8. проф. Виктория Сарафян – Имунитет и аутизъм – невидимите връзки
 9. Мария Гевезова, Данаил Минчев, доц. Илиана Пачева, Йордан Сбирков, д-р Ралица Йорданова, Елена Тимова, проф. Иван Иванов, проф. Виктория Сарафян. Митохондриалнен профил на периферни мононуклеарни клетки от деца с разстройство от аутистичния спектър
 10. проф. Елена Илиева – Съвременни методи на лечение на двигателните нарушения в ДЦП – доказателства и опит
 11. д-р Габерова, доц. Илияна Пачева, проф. Иван Иванов – Предиктивна способност на фМРТ при едностранна ДЦП и ефект на имобилизацията на здравата ръка.
 12. д-р Маргарита Панова – Лечение на тромбофилия при исхемични мозъчни инсулти в детска възраст
 13. д-р Васил Котетаров – Медикаментозни и други методи за овладяване на остри поведенчески нарушения – практически съвети
 14. д-р Янков – Гастростомия при нарушения в НПР – индикации и терапевтичен ефект.

 

Нашият опит – успехи и поуки

 • Презентации за 3-5 мин на заведения, работещи са деца с нарушения в НПР

 

Детайли

Дата:
април 2
Час:
12:00 - 17:00
Категория за Събитие:

Организатор

Медицински университет-Пловдив

Място

Медицински университет-Пловдив
Пловдив България + Google Map