Имунизационен календар на Република България

Имунизационен календар на Република България

Навършена възраст Имунизация против Ваксина Начин на приложение
През първите 24 часа след раждането Имунизация против хепатит тип Б (I прием) Рекомбинантна хепатит Б ваксина – ENGERIX мускулно, 0,5 мл
От 48-ия час след раждането Имунизация против туберкулоза БЦЖ ваксина, BCG вътрекожно, 0,1 мл
1 месец Имунизация против хепатит тип В (IІ прием) Рекомбинантна хепатит В ваксина – ENGERIX мускулно, 0,5 мл
2 месец * Имунизация против дифтерия,тетанус,коклюш,хепатит тип Б,полиомиелит и хемофилус инфлуенце (I прием) Kомбинирана шесткомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента,хепатит Б, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип Б – HEXACIMA мускулно, 0,5 мл
Имунизация против Стрептококкус пневмоние (I прием) Конюгирана пневмококова ваксина – SYNFLORIX (Prevenar) мускулно, 0,5 мл
3 месец * Имунизация против дифтерия,тетанус,коклюш,хепатит тип Б,полиомиелит и хемофилус инфлуенце (II прием) HEXACIMA мускулно, 0,5 мл
Имунизация против Стрептококкус пневмоние (II прием) SYNFLORIX (Prevenar) мускулно, 0,5 мл
4 месец * Имунизация против дифтерия,тетанус,коклюш,хепатит тип Б,полиомиелит и хемофилус инфлуенце (IІI прием) HEXACIMA мускулно, 0,5 мл
Имунизация против Стрептококкус пневмоние (IIІ прием) SYNFLORIX (Prevenar) мускулно, 0,5 мл
6 месец Имунизация против хепатит тип Б (IІІ прием) Рекомбинантна хепатит В ваксина – ENGERIX мускулно, 0,5 мл
7 месец Проверка за белег след БЦЖ имунизацията. На децата без белег се прави проба Манту (5 МЕ ППД) и отрицателните се имунизират БЦЖ ваксина, BCG вътрекожно, 0,1 мл
12 месеца (не по-рано от 6 месеца след третия прием) Реимунизация против Стрептококкус пневмоние (ІV прием) Конюгирана пневмококова ваксина – SYNFLORIX (Prevenar) мускулно, 0,5 мл
13 месеца Имунизация против морбили, паротит и рубеола Триваксина морбили, паротит и рубеола – PRIORIX подкожно или мускулно, 0,5 мл
16 месеца (не по-рано от 1 година след III прием) Първа реимунизация против полиомиелит, дифтерия, тетанус, коклюш, хемофилус инфлуенце тип В (IV прием) Комбинирана петкомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип В – PENTAXIM мускулно, 0,5 мл
6 години Реимунизация против полиомиелит , дифтерия, тетанус и коклюш (V прием) Комбинирана четрикомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента и инактивирана полиомиелитна ваксина – ТЕТRAXIM мускулно, 0,5 мл
7 години Реимунизация против туберкулоза (след отрицателна проба Манту) БЦЖ ваксина, BCG вътрекожно, 0,1 мл
11 години Реимунизация против туберкулоза (след отрицателна проба Манту) БЦЖ ваксина, BCG вътрекожно, 0,1 мл
12 години Реимунизация против морбили паротит и рубеола Триваксина морбили, паротит, рубеола – PRIORIX подкожно или мускулно, 0,5 мл
Реимунизация против тетанус и дифтерия ТЕТАDIF / DIFTET мускулно, 0,5 мл
17 години Реимунизация против тетанус и дифтерия ТЕТАDIF / DIFTET мускулно, 0,5 мл
Реимунизация против туберкулоза (след отрицателна проба Манту) БЦЖ ваксина, BCG вътрекожно, 0,1 мл
От 25-ата година през 10 години Реимунизация против тетанус и дифтерия ТЕТАDIF / DIFTET мускулно, 0,5 мл

* В сила от 01.07.2014 г. Издадена от Министерството на здравеопазването, обн. в ДВ бр.54 от 1.07.2014г.
* От мес.Ноември 2012г. е въведена незадължителна (по желание на родителите)ваксина против HPV (човешки папилома вирус), Церварикс или Силгард по избор на родителите.Ваксината е безплатна!
           *  Препоръчителна ваксина е Ротарикс, срещу ротавируси. Тя е жива и се прилага в 2 приема.