Tagged: адвокат Мария Шаркова

Делото Вавричка и други срещу Чехия и значението му за общественото здраве

На 08.04.2021 г. Европейският съд за правата на човека (ЕСПЧ) постанови ключово решение, касаещо задължителните имунизации в детска възраст. Това решение е изключително важно, защото в него се анализират стандартите, въведени в Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ), касаещи намесата в правото на личен живот в контекста на общественото здраве. В частност, решението оборва последователно и аргументирано редица псевдоаргументи и възражения на антиваксърските движения, които в последните години представляват заплаха за колективния имунитет.

Практическа педиатрия, брой 5/2019

Брой 5/2019 Тема на броя: Медицинското право и неговото значение в практиката на педиатъра Гост редактор: Адвокат Мария Шаркова Изтеглете броя ОТ ТУК ТЕМА НА БРОЯ Гражданска отговорност на медицинските специалисти. Основни понятия и...

Усложнения при изразяване на информирано съгласие при лечението на деца

В настоящото изложение се разглеждат най-често срещаните проблеми при изразяване на информирано съгласие във връзка с лечението на деца, като се предлагат и възможни решения за преодоляването им…

Гражданска отговорност на медицинските специалисти. Основни понятия и резултати от проучване, брой 5/2019

Въпросът за отговорността на медицинските специалисти [1] придоби актуалност през последните години под понятието „лекарска грешка“. В контекста на множеството проблеми в системата на здравеопазването, този термин се употребява във връзка с всяко нежелано събитие, настъпило при лечението на пациент, без да се вниква в неговото съдържание и смисъл. Това създава огромно напрежение сред пациентите и медицинските специалисти, провокира взаимни съмнения, обвинения, агресия и недоверие…

Адв. Мария Шаркова: “Всяко трето дело се завежда заради неадекватна комуникация между медицинските специалисти и пациентите”

Адвокат Мария Шаркова е управляващ съдружник в Адвокатско дружество „Шаркова и партньори“, предоставящо правни услуги в областта на здравеопазването и медицинското право. Специализирала е в областта на медицинското право, общественото здраве и здравните политики в САЩ по програма „Хюбърт Хъмфри“ на Фулбрайт и Държавния департамент на САЩ, както и в няколко европейски държави, сред които Австрия, Испания, Франция…

Правна епидемиология на ваксините

Задълбоченото познаване на правната уредба, засягаща ваксинирането, е особено необходима в контекста на нарастващото влияние на антиваксиналните движения в Европа и по света. Наред с баналните тези за връзка между ваксините и заболявания от аутистичния спектър, противниците на ваксините ползват множество правни псевдоаргументи, с които оправдават своето поведение. Настоящият анализ ще обсъди някои от тези аргументи и ще обясни връзката между правните норми и ваксинирането.